New Server

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به اهالی خوزستان ۵ فروردین ماه ۱۳۳۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۴ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۴
اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به اهالی خوزستان ۵ فروردین ماه ۱۳۳۴

دو سال و سه ماه پیش به خطه تاریخی خوزستان و شهر عزیز آبادان مسافرت نمودم که در من اثری بسیار عمیق باقی گذاشت. به خطه‌ای پا گذاشتم که مردم آن از احساسات پاک وطن‌پرستی و از اظهار نیات خود به هیچ وجه مضایقه نمی‌کردند و ضمناً به خطه‌ای پا گذاشتم که هر وجب آن معدنی از ثروت و من جمله از ذخایر گرانبهای نفت و همچنین هر وجب از خاک آن از ادوار پر افتخار تاریخی ایران حکایت می‌کند.

در قیافه‌های شما و در صحبت با شما می‌دیدم که دو چیز می‌خواهید: یکی اعتلای نام ایران و دوم آبادی و ترقی این استان و قدم نهادن آن در راه پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی.

برای خاطر شما در بدو امر، فرد فرد ایرانیان قیام کردند. بیست‌ میلیون جمعیت ایران با روح و قلب دنبال منافع و امیدهای شما بودند. به خاطر دارم موقعی که همه و خود من در رأس قوای مملکتی برای هر گونه فداکاری در راه انجام آمال و آرزوهای ایرانیان حاضر بودیم، متأسفانه اتفاقاتی که نمی‌بایست بیفتد افتاد.

کسانی که خود را بانی و حافظ منافع شما می‌دانستند شما را فراموش کردند و فقط به فکر خودشان افتادند و گفتند که نفت نمی‌خواهیم، درِ چاه‌ها را می‌بندیم، ولی خودمان در مسند کار باقی می‌مانیم. بدبخت اشخاصی که فکر می‌کنند در ویرانه مثل جغد می‌شود خوابید و زمامداری کرد، و بیست‌ میلیون جمعیت را قربانی نمود و حتی قادر بشوند که آنها را اسیر هر بیگانه‌ای بنمایند.

لیکن همانطوری که شخصاً در مدت ۱۳ سالی که زمام امور را دارم به چشم خود مشاهده کردم، این بار نیز مثل دو مرتبه قبل از آن خدای ایران، آن قدرتی که همیشه در آخرین لحظه شما ایرانیان را از مرحله ننگ و نیستی نجات می‌دهد، بار دیگر دست خود را از آستین درآورد. در یک روز و حتی در یک ساعت معین می‌توان گفت بیست‌ میلیون جمعیت ایران مثل یک فرد واحد دست رد بر سینه اجنبی‌پرستان گذاشتند و نشان دادند که نه تنها می‌خواهند زنده و مستقل باقی بمانند، بلکه با آبرو و حیثیت و شرافت زندگی کنند.

همان حرکت شما کافی بود که نه تنها آن خطر حتمی را بر طرف کند، بلکه آینده ایران را در همان موقع با افتخار هر چه بیشتر ترمیم نماید. همان ساعت معلوم بود که ملت ایران نه فقط از بین رفتنی نیست، بلکه درخشان‌ترین آینده‌ها در مقابل اوست.

کارهایی که بعد از آن روز انجام گرفت الهامی بود که ما از شما اهالی این خطه و ملت ایران گرفتیم.

اگر توانستیم منافع ملت ایران را حفظ کنیم و به بهترین وجهی که ممکن بود به سامان برسانیم، برای اطمینانی بود که به روحیه و اخلاق پسندیده شما و به سوابق ممتد مبارزه‌ای که شما با سخت‌ترین شرایط برای حفظ منافع خود کرده‌بودید داشتیم، و با همان ایمان بعد از مدت‌ها صحبت و مذاکره توانستیم با انجام دادن آرزوی دیرین ایران، نفت ملی شده را با آبرومندی و حیثیت هر چه تمام‌تری به جریان بیاندازیم و دو مرتبه بازارهای دنیا در اختیار ما قرار گیرد.

اقدامات وسیع دیگری در نظر است که هر سال بیشتر و به طور کامل‌تری به مرحله اجرا درخواهدآمد و آبادان شما و خوزستان نه فقط از بهترین استان‌های این کشور، بلکه نمونه‌ای از ترقی و تمدن و پیشرفت این خطه از دنیا خواهدشد.

در آغاز این سال که آغاز فعالیت مجدد اراضی نفت‌خیز می‌باشد، به نوبه خود بهترین تبریکات خویش را به عموم شما ابلاغ می‌کنیم، و امیدواریم همه در پناه خداوند متعال با فعالیت هر چه بیشتر و با حفظ احساسات میهن‌پرستانه‌ای که همیشه داشته‌اید، بهترین سال‌ها را آغاز کنید و آرزوهای دیرینه عمومی را هر سال بیشتر و بهتر انجام بدهید و برای آیندگان بهترین سرمشق درایت و میهن‌پرستی باشید.

خدا پشت و پناه همه شما باد.