پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در جشن‌های ورزشی چهارم آبان ۴ آبان ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در جشن‌های ورزشی چهارم آبان ۴ آبان ۱۳۴۳


تحت عنایات پروردگار بی‌همتا، با مسرت فراوان از اینکه به مناسبت چهل و ششمین سال تولد ما جشن‌ها و نمایش‌های ورزشی پرشکوهی در سراسر کشور برپا شده است مراتب خرسندی و رضایت خاطر خود را به عموم قهرمانان و جوانان ورزش دوست ایران ابراز می‌داریم.


اکنون که وطن عزیز ما به دنبال انقلاب تاریخی ششم بهمن با گام‌های سریع و استواری به سوی اعتلاء و عظمت پیش می‌رود این پیشرفت‌ها و تحولات درس بزرگی برای همه جوانان است تا آگاهانه و هشیارانه برای به ثمر رسانیدن همه هدف‌های این انقلاب که عامل اساسی برای تأمین زندگی و نیرومندی و تندرستی و سعادت مردم ما است بیش از پیش تلاش ورزند، و توجه داشته باشند که در دنیای امروز تنها در سایه قدرت و وحدت ملی و نیرومندی قوای جسمی و روحی و اخلاقی و اعتماد به نفس می‌توانند توفیق یابند، و کوشش کنند تا در راه حفظ سنت‌های انقلاب ششم بهمن و وحدت ملی و عظمت و سرافرازی وطن و افزایش قدرت‌های تولیدی طریق راستی و خدمتگزاری به مملکت را پیش گیرند.


انتظار و آرزوی ما این است که در آینده ملت ورزش دوست و نجیب ایران و ورزشکاران و قهرمانان ما برای موفقیت‌های بیشتر و کسب فضایل و هنر و افتخارهای ورزشی و تهذیب اخلاق و پاسداری از آیین‌های باستانی به پیروزی‌های شگرف و درخشانی نایل آیند و جوانان پرشور ما که به کسوت سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی در می‌آیند به تدریج ورزش و تندرستی را در روستاهای کشور گسترش دهند و استعدادهای ذاتی فرزندان زحمتکش و پرمایه را که قرن‌ها نهفته مانده بود آشکار سازند.


آرزوی ما حصول سعادت و بهروزی نسل جوان است. امیدواریم روز بروز بر افتخارهای مهین کهنسال ما افزوده شود و امر ورزش به صورت همه جانبه‌ای در سراسر مملکت تعمیم یابد.