پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به پنجمین کنگره سالانه لاینز جهانی - تهران ۹ اردیبهشت ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به پنجمین کنگره سالانه لاینز جهانی - تهران ۹ اردیبهشت ۱۳۴۴


به مناسبت پنجمین کنگره سالانه مناطق ۳۵۴ لاینز بین‌المللی، بار دیگر مراتب رضامندی و مسرّت خود را از خدمات نیکوکارانه‌ای که لاینز ایران به اجتماع خود و بشریت نموده است ابراز می‌داریم. جای بسی خوشوقتی است که لاینز جوان ایران توانسته است مقام شایسته‌ای در بین ۱۳۰ کشور واحدهای جغرافیایی گیتی که دارای چنین سازمان‌هایی هستند بدست آورده و در نتیجه زبان فارسی یکی از ۱۲ زبان رسمی لاینز بین المللی گردد.


ما همواره از برنامه‌های خدمات اجتماعی باشگاه‌های لاینز پشتیبانی نموده و به نیکوکاران ایران توصیه می‌کنیم که در اجرای چنین برنامه‌هایی مساعدت و همکاری نمایند.


امیدواریم تبادل نظرهایی که در پنجمین کنگره به عمل می‌آید باعث شود که شیرمردان و شیرزنان ایران بر فعالیت خود بیفزایند و با تحول سریع و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران همگام پیش روند.