New Server

پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام مانور دلاور در پایگاه وحدتی و جزیره خارک ۲۳ فروردین ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۳ خورشیدی تازی

برنامه عمرانی سوم
شاهنشاه پیش از شروع عملیات "دلاور" با نمایندگان کشورهای پیمان سنتو دست می‌دهند
شاهنشاه در پایگاه وحدتی عملیات "دلاور" ارتش شاهنشاهی ایران با ارتش امریکا

پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام مانور دلاور در پایگاه وحدتی و جزیره خارک ۲۳ فروردین ۱۳۴۳


ورود افسران و افراد نیروهای مسلح آمریکا به ایران به منظور شرکت در تمرین مشترک دلاور موجب خرسندی خاطر است. این تمرین نسبت به تمرین‌های قبلی پیمان مرکزی از قبیل تمرین‌های شهباز و میدلینک دارای اهمیت خاصی است، چه نیروهای سه گانه زمینی و هوایی و دریایی دو کشور متفق ایران و آمریکا در کادر پیمان مرکزی در آن شرکت می‌جویند.


افسران و افراد نیروهای مسلح دو کشور که اجرای این تمرین را بر عهده دارند با رعایت درجه شایستگی و معلومات و آموزش و روحیه عالی نظامی انتخاب گردیده‌اند.


اطمینان داریم که اجرای این تمرین تأثیر بسزایی در بسط دوستی و توسعه همکاری موجود بین نیروهای مسلح کشورهای متحده آمریکا و کشور شاهنشاهی ایران خواهد داشت، و تماس‌های نزدیکی که فیمابین حاصل می‌گردد کمک ذیقیمتی به پیشرفت آموزش مشترک و افزایش تجربیات واحدها و فرماندهان خواهد کرد.


تأکید می‌کنیم که کلیه عناصر شرکت کننده می‌باید چنین موقعیتی را مغتنم شمرده و از این همکاری برادرانه طبق سنن سربازی به حداکثر بهره‌مند گردند. سعادت و کامیابی همه شما را از خداوند متعال خواستاریم.