New Server

پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در مجمع عمومی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۵ خرداد ماه ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در مجمع عمومی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۵ خرداد ماه ۱۳۴۲


به مناسبت تشکیل مجمع عمومی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران در سال ۱۳۴۲، خرسندی خاطر خود را از خدمات داوطلبانه و صمیمانه اعضای این جمعیت خیریه ملی و بین المللی در مرکز و شهرستان‌ها ابراز و اظهار می‌داریم. دوره‌ای که گذشت برای شیر و خورشید سرخ ایران دوره‌ای پر مشقت و ملال انگیز بود. حوادث مختلف، بخصوص پیش آمد زلزله دهم شهریور ماه در منطقه قزوین و ویران شدن بیش از سیصد دهکده، و تلفات سنگین بیش از ده هزار تن از هموطنان عزیز ما، شیر و خورشید سرخ ایران را در مقابل یکی از مشکل ترین مصایب ملی ایران قرار داد، مصیبتی که شاید در تاریخ چهل ساله شیر و خورشید سرخ نظیر نداشته است و از خداوند متعال مسئلت داریم که در آینده نیز پیش نیاید. اگر چه تحمل بار مسئولیت سنگین کمک‌های مقدماتی در یک چنین حادثه هولناک و پردامنه‌ای بسیار دشوار و حقّاً از حدود مقدورات و وسایل شیر و خورشید سرخ ایران بیرون بود، ولی بسیار جای خوشوقتی است که جمعیت ما با همکاری عموم هموطنان عزیز و با مساعدت مؤسسات صلیب سرخ و هلال احمر جهانی، و فعالیت شایان تقدیر صلیب سرخ بین المللی، سرانجام توانست بر مشکلات فایق آید و وظیفه خود را تا سر حد فداکاری انجام دهد.


در دوره دوساله گذشته شیر و خورشید سرخ ایران توفیق یافت مؤسسات درمانی و خیریه مفیدی نیز بر تأسیسات سابق خود بیفزاید و دامنه فعالیت خود را به نحو محسوسی گسترش دهد و بخصوص با ایجاد سازمان عمران امدادی بنادر و جزایر جنوب وابسته به هیئت کمک به آسیب دیدگان، قدم‌های مفیدی در تأمین وسایل رفاه و معیشت مردم آن نواحی بردارد. بدیهی است جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران می‌تواند در ادامه این فعالیت‌های ثمربخش و سودمند همواره از پشتیبانی کامل ما برخوردار باشد.


خدماتی که طی دوره گذشته در پیشرفت امور سازمان جوانان شیر و خورشید سرخ انجام پذیرفته و توجهی که به این موضوع مهم و اساسی که مورد کمال علاقه و عنایت ما است مبذول گشته موجب قدردانی است. انتظار داریم شیر و خورشید سرخ ایران در آینده بیش از گذشته در این راه توفیق داشته باشد.


از ایجاد سازمان داوطلبان شیر و خورشید سرخ، و توسعه فعالیت این سازمان، بخصوص استفاده از وجود بانوان داوطلب در خدمات خیریه و اجتماعی بسیار خرسندیم. می دانیم که اکنون بیشتر وظایف و خدمات جمعیت را در مرکز و شهرستان‌ها اعضای داوطلب انجام می‌دهند، کسانی که در راه اجرای وظایف و فرایض دینی و ملی خویش هیچگونه هدفی ندارند. بسیار خوشوقتیم که شیر و خورشید سرخ ایران توانسته است این سازمان تربیتی اجتماعی را با مبانی مستحکمی بوجود آورد و یقین داریم که با آمادگی و آشنایی این افراد داوطلب و تربیت جوانان برای قبول مسئولیت در ا ین مؤسسه ملی و بین المللی جمعیت شیر و خورشید سرخ در آینده خدمتگزاران لایق و بصیر و اعضای شایسته و علاقه مندی به اختیار خواهد داشت که می‌توانند چرخ این دستگاه مفید و مؤثر مملکتی را با توانایی و تجربه کافی بگردانند و خدمات خدمتگزاران صمیم گذشته و فعلی شیر و خورشید سرخ را با بصیرت و احاطه کامل ادامه دهند.


می دانیم که مقدورات و امکانات مادی شیر و خورشید سرخ در مقابل وظایف سنگینی که به عهده دارد ناچیز است، لکن اطمینان داریم که این نقیصه را همت و لیاقت و شوق خدمتگزاری اعضای جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران تا حدود زیادی جبران می‌کند. ولی در عین حال، تأمین عواید کافی برای شیر و خورشید سرخ چنانکه بتواند در رشته‌های مختلف خدمات خیریه و اجتماعی برنامه‌های خود را اجرا کند همواره منظور نظر ما بوده و به هر صورت شیر و خورشید سرخ ایران می‌تواند در این مورد نیز به توجه خاص ما کاملاً امیدوار باشد.


از خداوند متعال مسئلت داریم که همه هموطنان عزیز را در خدمتگزاری به کشور موفق و مؤید بدارد.