پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران برای جشن یک سدمین سال بنیاد سازمان صلیب سرخ بین‌المللی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران برای جشن یک سدمین سال بنیاد سازمان صلیب سرخ بین‌المللی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۲


به مناسبت برقراری مراسم جشن یکصدمین سال تأسیس صلیب سرخ بین المللی مراتب قدردانی و حق شناسی خود را نسبت به خدمات صادقانه این سازمان عظیم جهانی به عالم بشریت ابراز می‌داریم. امسال مؤسسات صلیب سرخ و هلا احمر پایان یک قرن خدمتگزاری این قدیم ترین سازمان نوع پروری جهانی را جشن می‌گیرند، و شیر و خورشید سرخ ایران هم که خود یکی از برجسته ترین اعضاء این خانواده بزرگ بین‌المللی است به سهم خوش در بزرگداشت این مراسم معنوی و روحانی شرکت می‌جوید و خاطره خدمتگزاران صدیقی را که به این سازمان بزرگ پیوسته و در راه تسکین آلام و مصایب بشری صمیمانه و داوطلبانه تلاش و کوشش کرده‌اند گرامی و عزیز می‌شمارد.


فکر ایجاد این سازمان خیریه بین المللی یک قرن پیش از این در دنباله جنگ‌های خونین سولفرینو بوجود آمد تا در زمان صلح و جنگ به آسیب دیدگان و بیماران و محتاجان و اسیران و زخمی‌ها کمک کند. در این سازمان بین المللی همه مردم جهان از هر ملت و نژاد و مذهب که باشند دست به دست هم می‌دهند و کمک‌های جوانمردانه افراد نیکوکار و خیرخواه را به محتاجان و مستحقان و آسیب دیدگان می‌رسانند. سازمانی که یکصد سال پیش در اجرای این نیت عالی با نهایت سادگی شروع بکار کرد امروز چنان توسعه یافته است که به عنوان بزرگترین مرکز همکاری و معاضدت بین المللی و بالاترین نماینده حس خیرخواهی و نوع پروری در عالم بشریت ساخته شده و در نود کشور مختلف بیش از یکصد و پنجاه میلیون تن داوطلبانه در آن خدمت می‌کنند و با قبول عضویت این سازمان صمیمانه در راه وصول به هدف مقدسی که در پیش گرفته‌اند با یکدیگر همراهی و همگامی و همکاری دارند. این نیست مگر در نتیجه صفای باطن و خلوص نیت و صدق عقیدت خدمتگزارانی که این مؤسسه عظیم را بوجود آورده و برای خدمت به عالم انسانیت آماده ساخته‌اند.


سازمان صلیب سرخ بین المللی در عین حال که حق دارد به پیشرفت‌ها و خدمات یکصد ساله خود ببالد باید به آینده خویش نیز توجه کند و از این موقع مناسب برای طرح برنامه‌های جامع تر و وسیع تری بهره برداری نماید، زیرا با کمال تأسف اکنون نیمی از مردم جهان از کمبود مواد غذایی و گرسنگی رنج می‌برند و هزاران تن بر اثر نبودن وسایل درمان و فقدان لوازم زندگی و پوشاک همه ساله به کام مرگ سپرده می‌شوند.


تمدن امروزی مردم جهان را آنقدر به یکدیگر نزدیک ساخته که دیگر هیچ فردی و ملتی نمی‌تواند خود را از غم و اندوه دیگران برکنار بگیرد و به آنچه پیرامون او می‌گذرد نیندیشد و یا با چشم بی اعتنایی بنگرد. سازمان صلیب سرخ بین المللی باید با جلب همکاری اقوام و ملل بر این مشکلات و مصایب فایق آید و برای مبارزه با فقر و بیماری و طرح‌های فوری و عملی تدارک کند و به موقع اجرا گذارد.


امروز بیش از هر وقت دیگر مردم جهان ارزش صلیب سرخ بین المللی را می دانند، و بدیهی است که با تنظیم یک برنامه دقیق این مؤسسه در آینده بیش از گذشته می‌تواند در راه نزدیک کردن دل‌ها و جدال با بیدادگری‌ها و مبارزه با مصایب و بدبختی‌های بشری و ایجاد حسن تفاهم بین المللی مفید و مؤثر باشد.


اکنون همگی مردم جهان با تجربه‌ای که از خدمات پرارزش یکصد ساله صلیب سرخ جهانی بدست آورده‌اند با اطمینان و خوش بینی به آینده این مؤسسه بین المللی می‌نگرند و آماده‌اند تا با اشتراک مساعی فرصت و امکانات بیشتری برای پیشرفت آن فراهم سازند.


از خداوند متعال مسئلت داریم که دل‌های مردم جهان را به یکدیگر نزدیک کند و آتش بیدادگری‌ها و کینه‌توزی‌ها را فرو نشاند و جهان را از برکت یک صلح پایدار و استوار برخوردار سازد و به همه کسانی که در راه خدمت به خلق صادقانه گام بر می‌دارند توفیق پیشرفت عنایت و مکرمت فرماید.