New Server

پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش نخستین کنگره بین‌المللی مهندسی برق و الکترونیک ایران در دانشگاه پهلوی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۳ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس
اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش نخستین کنگره بین‌المللی مهندسی برق و الکترونیک ایران در دانشگاه پهلوی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۳

(در دانشگاه پهلوی- شیراز)

تشکیل نخستین کنگره بین‌المللی مهندسی برق و الکترونیک ایران که به منظور مبادله اطلاعات درباره مسائل مختلف مهندسی برق و الکترونیک از قبیل تولید، انتقال و توزیع الکتریکی، سیستم‌های فرمان خودکار، ماشین‌های محاسباتی، شبکه‌های مخابراتی و سیستم‌های الکترونیک به ابتکار دانشگاه پهلوی در شیراز تشکیل می‌شود موجب خوشوقتی ما است.

بطوری که می‌دانیم در حال حاضر مسائل مربوط به انرژی از نظر اقتصادی و صنعتی و کمبود آن در سطح جهانی حائز اهمیتی روزافزون است و طبعاً می‌باید درباره تولید انرژی الکتریکی و انتقال و توزیع آن با اقتصادی‌ترین روش شبکه‌های مخابراتی و استفاده از ماهواره‌ها برای این منظور مطالعات وسیعی در مجمع حاضر انجام گیرد. استفاده مؤثر از ماشین‌های محاسب الکترونیک اهمیت اساسی دارد و نیز از دیگر مسائل مهمی است که می‌باید در این مطالعات مورد توجه قرار گیرد.

توجه بدین ضرورت‌ها بخصوص برای کشور ما که اکنون در آن، برنامه‌های وسیعی در زمینه‌های تولید انرژی الکتریکی از طریق هسته اتم، بسط شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و مخابراتی، استفاده روزافزون از ماشین‌های محاسب الکترونیک در دست اجرا است اهمیت خاص دارد. انتظار داریم بررسی‌ها و تبادل نظرهای لازم در این مسائل در کنگره حاضر، نه تنها راهنمای مؤثری در فعالیت‌های مهندسان برق و الکترونیک ایران و سایر سازمان‌های مربوطه باشد، بلکه از نظر بین‌المللی نیز در پیشبرد امور اقتصادی و صنعتی جهانی ثمربخش واقع گردد.

توفیق دانشگاه پهلوی و کلیه دانشمندان ایران و بین‌المللی عضو این کنگره را در کار علمی جالب و مفید و مهمی که به عهده دارند خواستاریم.