پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش دومین کنگره جامعه دندانپزشکان ایران ۲۳ شهریور ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۳ خورشیدی تازی

برنامه عمرانی سوم


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش دومین کنگره جامعه دندانپزشکان ایران ۲۳ شهریور ۱۳۴۳


تشکیل دومین کنگره جامعه دندانپزشکان ایران مایه مسرت و خرسندی ما است، و انتظار داریم تبادل نظرهای علمی و مذاکرات و بررسی‌های فنی کنگره و اطلاعات و تجاربی که در این مجمع مورد بحث و مداقه قرار می‌گیرد در بالا بردن سطح بهداشت مردم سراسر کشور مفید فایده باشد.


دندانپزشکی رشته ای است که در شقوق مختلف علم شریف پزشکی مقام و موقعی مهم و حساس دارد و سلامت جسم بدون بهداشت دهان و دندان میسر نخواهد بود.


میل و علاقه قلبی ما بر آن است که همزمان با تحولات کنونی و تعمیم بهداشت عمومی در اقصی نقاط کشور دندانپزشکان نیز توجه بیشتری به شهرستان‌ها و روستاها مبذول داشته و قاطبه مردم را از ثمرات دانش خود بهره‌مند سازند.


امیدواریم نتایج آزمایش‌ها و تفحصات علمی و فنی دندانپزشکان ایران توجه مؤسسات علمی و فنی مشابه جهان مترقی را نیز جلب کند و این کنگره جنبه عمومی بین‌المللی یابد و موجب مبادله اطلاعات و دانش دندانپزشکی بین مراکز تحقیقی کشورهای مختلف گردد.