New Server

پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در هجدهمین سالروز بنیاد سازمان ملل متحد

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم
سازمان ملل متحد در روز ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ برابر با ۲ آبان ماه ۱۳۲۴ خورشیدی بنیاد نهاده شد.


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در هجدهمین سالروز بنیاد سازمان ملل متحد


به مناسبت سالگرد هیجدهمین سال تأسیس سازمان ملل متحد خوشوقتی خویش را از پیشرفت این سازمان بزرگ جهانی و خدمات پر ارزش آن به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ابراز می‌داریم. سال گذشته برای سازمان ملل متحد سالی پر میمنت بود، زیرا در این سال تشنجات بین‌المللی به نحو بارزی تخفیف یافته و جنگ سرد که از پایان جنگ جهانگیر دوم پیوسته ملل جهان را در اضطراب و نگرانی نگاه داشته بود تا حد زیادی جای خویش را به سازش و تفاهم بین‌المللی سپرد. توافق در منع آزمایش‌های اتمی که در این سال صورت گرفت در واقع یک پیروزی اصول سازمان ملل متحد بود، و ما صمیمانه امیدواریم این توافق پایه تفاهم‌های مؤثرتر و کامل تری در زمینه خلع سلاح عمومی و جهانی باشد.


در این سال سازمان ملل متحد به خدمات مهمی در سرزمین‌های مختلف آفریقا و آسیا که در هر یک از آن‌ها وضعی خطرناک و تهدیدآمیز وجود داشت نایل گردید و در راه دفاع از اصول تساوی نژادی و تساوی حقوقی که از ارکان منشور این سازمان است قدم های مؤثری برداشت. خوشبختانه چندین دولت تازه استقلال یافته نیز به عضویت این سازمان در آمدند و وارد خانواده بزرگ ملل شدند.


بدین ترتیب دوره اجلاسیه جدید این سازمان که بیش از چند هفته از آغاز آن نمی‌گذرد در محیط امیدبخش و مساعدی آغاز شده که در ادوار اجلاسیه گذشته کمتر سابقه داشته است، و ما به عنوان یکی از اولین اعضاء این بزرگترین سازمان جهانی تاریخ بشر و بر اساس سنت دیرینه تمدن ایرانی که همواره متکی به اصول معنویت و بشردوستی و احترام به حقوق انسانی بوده است آرزومندیم این محیط حسن تفاهم همچنان پایدار بماند و سال تازه‌ای که در حیات سازمان ملل متحد آغاز می‌شود سال پیروزی عقل و منطق بر نیروهای اهریمنی نفاق و کینه و خودخواهی و جنگ طلبی باشد، و تاریخ جهان این سال را طلیعه عصر نوینی در جامعه کهن انسانی محسوب دارد.


با اظهار رضامندی از خدمات جمعیت ایرانی طرفدار سازمان ملل متحد، رجاء واثق داریم که این جمعیت به پیروی از تحول امیدبخشی که در فعالیت این سازمان آغاز شده است بیش از پیش در راه توسعه و ترویج اصول عالیه سازمان ملل متحد و جلب همکاری افکار عمومی با آن کوشا باشد.