New Server

پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در برگزاری دومین کنفرانس اتاق‌های بازرگانی ایران در اسپهان ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۵

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در برگزاری دومین کنفرانس اتاق‌های بازرگانی ایران در اسپهان ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۵


با نهایت مسرت دومین کنفرانس اطاقهای بازرگانی ایران را می‌گشاییم.
شما مسئولین امور اقتصادی که برای تبادل‌نظر و شور درباره مسایل مختلف بازرگانی داخلی و خارجی امروز در شهر زیبا و تاریخی اصفهان اجتماع کرده‌اید طی سال گذشته ناظر پیشرفتها و موفقیتهای مهمی در شئون مختلفه مملکتی، به خصوص در امور اقتصادی بوده و برای تحقق آرمانهای ملی و اجرای اصول انقلاب ششم بهمن آمادگی ملت ایران را به خوبی دریافته‌اید. پایه و اساس این پیشرفتهای سریع، سیاست اقتصادی صحیحی است که بر مبنای تشویق و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرارگرفته و در محیطی مقرون با آرامش و ثبات میدان وسیعی برای بروز استعدادهای صنعتی و تجمع سرمایه‌های کوچک که حاصل آن تشکیل شرکتهای بزرگ می‌باشد، بازگذاشته‌است.
نمایشگاه صنعتی سال گذشته بیش از هر موقع دیگر صحت و استحکام سیاست اقتصادی کشور را نشان داد.
سرمایه‌گذاری دستگاههای دولتی در بعضی از رشته‌های صنعتی مانند ذوب‌آهن و پتروشیمی مغایر سیاست اصلی ما نبوده، بلکه به منزله راهنمایی و تشویق بخش خصوصی به تصدی این قبیل صنایع می‌باشد، و در حقیقت آرزوی قلبی ما این است که روزبه‌روز فعالیتهای بخش خصوصی توسعه یابد و وظیفه دستگاههای دولتی به ارشاد بخش مذکور و تهیه طرحهای اقتصادی و نظارت در قیمت عادله محصولات تولیدی محدودشود.
باید توجه‌داشت که با وجود پیشرفتهای سریع صنعتی برای تهیه محصولات کشاورزی، هنوز تولیدکنندگان محصولات کشاورزی برای تأمین زندگی بهتر نیازمند کمکهای مادی و معنوی بیشتری هستند.
با اینکه سپاهیان دانش و بهداشت و مأمورین ترویج در اقصی نقاط کشور برای تجهیز نیروی معنوی کشاورزان قدمهای مفیدی برداشته‌اند و وزارت کشاورزی و همچنین بانک اعتبارات کشاورزی در بهبود وضع کشاورزان اهتمام می‌نمایند، معذالک سوق این طبقه زحمتکش در طریق یک زندگی مرفه و باسعادت و تشخیص نیازمندیهای آنان چه از نظر تهیه وسایل کشاورزی مدرن و چه از لحاظ مسکن و معاش محتاج مطالعه دقیق‌تری است که طبق دستورات و تعلیمات صادره در آمارگیری آینده مرعی و ملحوظ خواهدگردید. ولی آنچه در حال حاضر مورد علاقه فراوان ما می‌باشد این است که بازرگانان کشور به وظایف و مسئولیتهایی که به عهده دارند، واقف‌باشند و به مقتضای احتیاجات روز، دستگاه خود را به وسایل تهیه و بسته‌بندی و توزیع تجهیز نمایند و برای محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی کشور بازارهای بهتر پیداکنند تا از ممر تولیدات اضافی زندگی کشاورزان و کارگران بهتر شود و به‌المآل در امر بازرگانی تحرک بیشتری حاصل گردد.
اینک که دولت با وضع مقرراتی مفید تسهیلات لازمه را برای اجرای برنامه توسعه و تشویق فراهم ساخته و امکانات فراوانی برای صدور محصولات کشاورزی و صنعتی به کشورهای خارجی به‌وجود آمده‌است، فعالیت بخش خصوصی برای ازدیاد صادرات و یافتن بازارهای جدید چندان دشوار نخواهدبود و نیت خیر بازرگانان در جهت ترفیه حال تولیدکنندگان موجب ایجاد رونق و برکت در کار و کسب خود آنان خواهدشد.