New Server

پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آغاز هفته کردار نیک پیشاهنگی ۱۱ آذر ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

پیشاهنگی ایران


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آغاز هفته کردار نیک پیشاهنگی ۱۱ آذر ۱۳۴۳


ملت عزیز ایران


برای من جای خوشوقتی است که پس از ارسال پیام دوستانه به سران کلیه کشورهای جهان و مؤسسه فرهنگی یونسکو برای مبارزه دسته جمعی علیه جهل و بیسوادی، اینک توجه شما را به سوی قدم دیگری که برای تکمیل این مبارزه در سراسر جهان بایستی برداشته شود جلب نمایم.


ملت ما که قرن‌ها کانون فرهنگ و تمدن بوده است، شایسته آن بود که بار دیگر و در عصری که کوشش بشر صرف تسخیر فضا می‌شود از پیشاهنگان این مبارزه شود و گام مؤثری برای هم آهنگ کردن علم و فرهنگ بر دارد. بدون شک این جهاد مقدس به ثمر می‌رسد و نسل بشر زندگی را با راحتی بیشتری ادامه خواهد داد. اما نسل آینده نیز حقی دارد که برای اجرای آن از هم اکنون باید کوشش شود. این حق عبارت است از حق تربیت و حق آمادگی برای بهره‌برداری از تلاشی که به منظور پیشرفت بشر به عمل می‌آید. خوشبختانه سازمان‌های پیشاهنگی در بیشتر کشورهای جهان این مسئولیت را به عهده گرفته و از عهده انجام وظیفه خویش به خوبی بر آمده‌اند، و اینک که دوازدهمین سال تأسیس دوره جدید پیشاهنگی ایران آغاز می‌شود ما می‌توانیم شاهد موفقیت‌ها و پیروزی‌هایی باشیم که در این زمینه در کشور ما به دست آمده است. توسعه پیشاهنگی در شهرها و شرکت تعداد بیشتری از اطفال و جوانان عزیز ما در این برنامه ضروری و سودمند که با پشتیبانی و همکاری عملی خانواده‌ها همراه بود سطح تربیت را در کشور ما بالاتر برد و روش مؤثر و آموزنده پیشاهنگی که با برنامه پیشاهنگی روستایی و توسط سپاهیان رشید دانش به ارمغان به روستاها برده شد فصل تازه‌ای برای زندگی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر در برابر روستاییان گشود. در زمینه تفاهم بین‌المللی نیز کشور ما توفیق‌های تازه‌ای کسب کرد، و اینک عده زیادی از جوانان ما برادران و خواهرانی در سازمان‌های پیشاهنگی کشورهای خارج دارند که مانند آن‌ها برای انجام وظایف ملی و توسعه صلح و دوستی بین همه ملت‌های جهان کوشش می‌کنند. این پیشرفت‌ها که نتیجه مستقیم همکاری صمیمانه بین مسئولان سازمان ملی پیشاهنگی ایران و اولیای اطفال و مربیان پیشاهنگی دختر و پسر و اعضای کمیته‌های رسد و شورای شهرستان و استان همچنین انجمن طرفداران تربیت پیشاهنگی است بسیار گرامی و ارزنده است، و شایسته است که مؤسسات دولتی و سازمان‌های ملی تمام امکانات خود را برای کمک به سازمان ملی پیشاهنگی ایران و انجام خدمتی که به عهده دارد به کار برد.


به همه خواهران و برادران پیشاهنگ در سراسر کشور درود می‌فرستم و توفیق همه را از خداوند متعال خواستارم.