پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به ملت ترکیه و پاکستان هنگام بازگشت از کنفرانس عالی استانبول ۳۱ تیر ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
همکاری منطقه‌ای برای عمران درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۳ خورشیدی تازی

پیمان سنتو

پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به ملت ترکیه و پاکستان هنگام بازگشت از کنفرانس عالی استانبول ۳۱ تیر ۱۳۴۳

(به مناسبت تشکیل کنفرانس عالی در استانبول)


برای من موجب خوشوقتی بسیار است که توانستم یکبار دیگر در شهر تاریخی استانبول با حضرت ژنرال گورسل رییس جمهوری ترکیه و حضرت فیلد مارشال ایوبخان رییس جمهوری پاکستان سران عالیقدر کشورهای دوست و همجوار ایران ملاقات نمایم.


مخصوصاً آشنایی مجدد با مردم این شهر بزرگ و کهن که بارها شاهد مهمان نوازی گرمشان بوده‌ام باعث کمال خرسندی من است.


احساسات قلبی و صمیمانه خود و هموطنانم را به ملل ترک و پاکستان ابلاغ می‌دارم. ملت‌های ایران و ترکیه و پاکستان نه تنها از نظر جغرافیایی بلکه از لحاظ میراث فرهنگی که موجب هم آهنگی فکری و همبستگی قلبی بین سه ملت گردیده مشترک می‌باشند. ملاقات‌هایی که به منظور تقویت همکاری و نزدیکی بین سه کشور به عمل آمده نتیجه طبیعی منافع مشترک و امید و آرزوهای صد و پنجاه میلیون مردم ترک و پاکستانی و ایرانی است.


رشته‌های ناگسستنی که بر اثر میراث مشترک و روابط تاریخی و باستانی و همجواری بین سه کشور بوجود آمده است موجب خواهد شد در آینده به کمک یکدیگر بر کلیه مشکلات پیروز شویم.


اطمینان دارم کنفرانسی که در این شهر بزرگ تشکیل گردید در روابط بین کشورهای ما دوره نوینی را آغاز کرده و موجب تقویت صلح و موازنه در خاورمیانه گشته و وسیله توسعه امکانات فرهنگی و مادی را فراهم خواهد آورد.


آرزوی بزرگ من آن است که آینده‌ای درخشان و موفقیت آمیز که شایسته گذشته ملل ایران و ترکیه و پاکستان باشد برای آنان فراهم گردد.