New Server

پاسخ به تاریخ

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه رضا شاه پهلوی محمدرضا شاه پهلوی

نوشتارها و کتاب‌های محمدرضا شاه پهلوی'

درگاه محمدرضا شاه پهلوی
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی در کویرناکاوا همراه با هانری بونیه کتاب پاسخ به تاریخ را می‌نویسد
پاسخ به تاریخ به قلم اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی

پاسخ به تاریخ[۱][۲] کتابی است که اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر به زبان فرانسه، در کویرناکاوا در چهار قسمت و ۳۵۰ صفحه نوشتند. شاهنشاه در دیباچه این کتاب چنین می نویسد:

اندکی بیش از یک سال پیش آخرین کتاب من (به سوی تمدن بزرگ) در تهران انتشار یافت. کتابی سراسر امید که در آن دیدگاهها و طرح‌های خود را درباره آینده ایران به ملتم عرضه داشتم. آرزوی من این بود که آینده ملت ایران افتخارآمیز سعادتمند پرور و پررونق باشد، آینده‌ای فراخور تاریخ چندهزار ساله کشورم که همواره یک یاز سازندگان اصلی تمدن‌های جهانی بودن است.

آرزو داشتم که در آستانه هزاره سوم، ایران کاملا نوسازی شده، اقتصادش پر رونق، جامعه‌اش متحول و پیشرو باشد، مردمش از یک سطح آموزش مترقی برخوردار باشند و نظام سیاسی‌اش حکومت بر قوام مردم یعنی بریک دمکراسی واقعی استوار باشد.

آرزو داشتم که نسل‌های آینده ملتم، با سربلندی و غرور، مقام والایی را که شایسته آنان است در خانوادن بزرگ انسانی بدست آورند و نقش و مسولیت خود را در جهان ایفا کنند.

امیدوار بودم سیاهی‌های قرون وسطایی را که پنجاه سال پیش ایران از آنها نجات یافته بود برای همیشه از میهنم دور کنم و حکومت روشنایی و روشن‌بینی را که چکیده تمدن و فرهنگ ایرانی است برای همیشه پابرجا سازم.

در تمام مدت پادشاهی‌ام، من فقط به خاطر این آرمان بزرگ زیستم و کوشیدم، آرمانی که در شرف تحقق یافتن بود.

برای رسیدن به این آرمان بزرگ، به سختی کوشیدم، با دشواری‌ها و موانع بسیار مبارزه کردم با توطئه‌ها و تحریکات فراوان مواجه شدم، با شرکت‌های بزرگ و توانای خارجی و کارتل‌های چند ملیتی ستیز کردم، حال آنکه بسیاری از مشاورانم مرا از این مبارزه برحذر می‌داشتند.

ممکن است من در طی دوران سلطنتم اشتباهاتی مرتکب شده باشم، اما کوششم برای عظمت و اعتلای ایران هرگز خطا نبود.

هدف من از نوشتن این کتاب این است که نشان بدهم چرا در این راه تلاش و ایستادگی کردم، نشان بدهم چرا در این راه تلاش و ایستادگی کردم جامعه‌ای براساس عدالت اجتماعی، و نه منازعات طبقاتی، پی‌ریزی کنم، جامعه‌ای که در آن همه گروه‌ها و طبقه‌ها به یکدیگر وابسته و همدل باشند.

حسن تفاهم با همه کشورهای جهان، چه دنیای غرب، چه کشورهای سوسیالیست و چه ممالک جهان سوم به من امکان داد که در صلح و صفا، این کوشش را برای ساختن ایرانی با تمدن بزرگ انجام دهم.

وظیفه خود می‌دانم در این کتاب نشان دهم، چگونه اکنون برای اضمحلال ایران کوشش می‌شود و می‌خواهند آنچه را در سایه تفضلات الهی و به شکرانه شوق و شور و کوشش صمیمانه ملت ایران بوجودآمده‌است بدست گروهی غیر مسول، نابود سازند.

این پاسخ من به تاریخ خواهد بود. محمدرضا پهلوی


منبع

  1. Réponse à l'histoire
  2. Answer to History