New Server

تغییرات مرتبط

پرش به: گشتن، جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
کاربران ثبت‌نام‌کرده نهفتن | کاربران ناشناس نهفتن | ویرایش‌های من نهفتن | ربات‌ها نمایش | ویرایش‌های جزئی نهفتن
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۹ ‏۱۵:۳۵
   
نام صفحه:

‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۹

 جز   ‏۲۱:۳۸  پرونده:SenateShoraResolutionSpeechShahanshah5Bahman1351.jpg‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۲۴). . [Bellavista1‏ (۳×)]
 جز    ‏۲۱:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۹). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ using HotCat)
 جز    ‏۲۱:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:مجلس شورای ملی using HotCat)
 جز    ‏۲۱:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:مجلس سنا using HotCat)
 جز   ‏۲۱:۳۷  پرونده:SenateShoraResolutionSpeechShahanshah5Bahman1351a.jpg‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۲۴). . [Bellavista1‏ (۳×)]
 جز    ‏۲۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۹). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ using HotCat)
 جز    ‏۲۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:مجلس شورای ملی using HotCat)
 جز    ‏۲۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:مجلس سنا using HotCat)
     ‏۲۱:۳۶  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Bellavista1‏ (۱۶×)]
      ‏۲۱:۳۶ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:SenateShoraResolutionSpeechShahanshah5Bahman1351a.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت رده:کنگره‌ها [[رده:انقلاب شاه و مر...)
      ‏۲۱:۳۴ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:SenateShoraResolutionSpeechShahanshah5Bahman1351.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت رده:کنگره‌ها [[رده:انقلاب شاه و مر...)
      ‏۲۱:۰۹ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:GreatNationalCongress1-4Bahman1351HoveydaSpeech.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت رده:کنگره‌ها [[رده:انقلاب شاه و مر...)
      ‏۲۰:۳۰ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:ShahanshahAryamehrMinistersAudience3Bahman1351.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت رده:کنگره‌ها [[رده:انقلاب شاه و مر...)
      ‏۱۸:۰۵ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:ShahMellatRevolution10thYearsParade6Bahman1351m.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت رده:کنگره‌ها [[رده:انقلاب شاه و مر...)
      ‏۱۸:۰۴ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:ShahMellatRevolution10thYearsParade6Bahman1351k.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت رده:کنگره‌ها [[رده:انقلاب شاه و مر...)
      ‏۱۸:۰۴ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:ShahMellatRevolution10thYearsParade6Bahman1351j.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت رده:کنگره‌ها [[رده:انقلاب شاه و مر...)
      ‏۱۸:۰۳ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:ShahMellatRevolution10thYearsParade6Bahman1351h.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت رده:کنگره‌ها [[رده:انقلاب شاه و مر...)
      ‏۱۸:۰۳ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:ShahMellatRevolution10thYearsParade6Bahman1351g.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت رده:کنگره‌ها [[رده:انقلاب شاه و مر...)
      ‏۱۸:۰۲ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:ShahMellatRevolution10thYearsParade6Bahman1351f.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت رده:کنگره‌ها [[رده:انقلاب شاه و مر...)
      ‏۱۸:۰۱ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:ShahMellatRevolution10thYearsParade6Bahman1351d.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت رده:کنگره‌ها [[رده:انقلاب شاه و مر...)
      ‏۱۸:۰۱ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:ShahMellatRevolution10thYearsParade6Bahman1351c.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت رده:کنگره‌ها [[رده:انقلاب شاه و مر...)
      ‏۱۸:۰۰ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:ShahMellatRevolution10thYearsParade6Bahman1351b.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت رده:کنگره‌ها [[رده:انقلاب شاه و مر...)
      ‏۱۷:۵۹ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:ShahMellatRevolution10thYearsParade6Bahman1351a1.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت رده:کنگره‌ها [[رده:انقلاب شاه و مر...)
      ‏۱۷:۵۹ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:ShahMellatRevolution10thYearsParade6Bahman1351a.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت رده:کنگره‌ها [[رده:انقلاب شاه و مر...)
      ‏۱۷:۱۰ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:GreatNationalCongress1-4Bahman1351a.jpg را بارگذاری کرد ‏
 جز   ‏۲۱:۱۰  پرونده:GreatNationalCongress1-4Bahman1351HoveydaSpeech.jpg‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۹). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:امیرعباس هویدا using HotCat)

‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

 جز   ‏۲۰:۳۵  پرونده:GreatNationalCongressHoveydaSpeech4Bahman1351.jpg‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۵). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:نخست‌وزیران using HotCat)
     ‏۲۰:۳۴  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Bellavista1‏ (۳×)]
      ‏۲۰:۳۴ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:GreatNationalCongressHoveydaSpeech4Bahman1351.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:امیرعباس هویدا رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت [[رده:انقلاب شا...)
      ‏۲۰:۰۱ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:ShahanshahGreatNationalCongressMoucheshi2Bahman1351.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت [[ر...)
      ‏۲۰:۰۰ . . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:GreatNationalCongressShahanshahSpeechNationalizingOil3Bahman1351m.jpg را بارگذاری کرد ‏(== خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:فرتورها رده:سال ۱۳۵۱ رده:کنگره بزرگ ملی بزرگداشت نخستین دهه انقلاب شاه و ملت [[ر...)