New Server

تغییرات مرتبط

پرش به: گشتن، جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
کاربران ثبت‌نام‌کرده نهفتن | کاربران ناشناس نهفتن | ویرایش‌های من نهفتن | ربات‌ها نمایش | ویرایش‌های جزئی نهفتن
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۹ ‏۱۵:۰۷
   
نام صفحه:

‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۹

     ‏۲۱:۵۴  کنگره بزرگ ملی در بزرگداشت آغاز دومین دهه انقلاب شاه و مردم ۱ تا ۴ بهمن ماه ۱۳۵۱‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۴۶۲). . [Bellavista1‏ (۷×)]
      ‏۲۱:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۸۸). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (کارناوال بزرگ قرن)
      ‏۲۱:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (قطعنامه کنگره بزرگ ملی)
      ‏۲۱:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۷). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
      ‏۲۱:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵۰). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
      ‏۲۰:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۸۶). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
      ‏۱۸:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۰). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
      ‏۱۸:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸۳). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)

‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

     ‏۲۱:۲۰  کنگره بزرگ ملی در بزرگداشت آغاز دومین دهه انقلاب شاه و مردم ۱ تا ۴ بهمن ماه ۱۳۵۱‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۸۱). . [Bellavista1‏ (۳×)]
      ‏۲۱:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۶). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
      ‏۲۰:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (دومین روز کنگره بزرگ انقلاب شاه و ملت و گفتگوهای پرشور ۲ بهمن ماه)
      ‏۲۰:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۵). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)

‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۹

     ‏۱۹:۵۰  کنگره بزرگ ملی در بزرگداشت آغاز دومین دهه انقلاب شاه و مردم ۱ تا ۴ بهمن ماه ۱۳۵۱‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۶٬۴۹۴). . [Bellavista1‏ (۶×)]
      ‏۱۹:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱۳). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (کارناوال بزرگ قرن: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
      ‏۱۹:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۸۶۴). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (کارناوال بزرگ قرن: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
      ‏۱۸:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (کارناوال بزرگ قرن)
      ‏۱۸:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۲). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (کارناوال بزرگ قرن: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
      ‏۱۸:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۹۷۵). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (کارناوال بزرگ قرن: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
      ‏۱۷:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۰۲۱). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (کارناوال بزرگ قرن: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)

‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۹

     ‏۲۱:۴۹  کنگره بزرگ ملی در بزرگداشت آغاز دومین دهه انقلاب شاه و مردم ۱ تا ۴ بهمن ماه ۱۳۵۱‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۱۶۷). . [Bellavista1‏ (۲×)]
      ‏۲۱:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۲۲۳). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (کارناوال بزرگ قرن: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
      ‏۱۶:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۹۴۴). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (کارناوال بزرگ قرن: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
     ‏۱۵:۳۸  انقلاب شاه و مردم‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲۴). . [Bellavista1‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۹۷). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (آشوب اسلامگرایان)
 جز    ‏۱۵:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:سال ۱۳۴۱ using HotCat)

‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۹

     ‏۱۹:۴۷  کنگره بزرگ ملی در بزرگداشت آغاز دومین دهه انقلاب شاه و مردم ۱ تا ۴ بهمن ماه ۱۳۵۱‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱٬۵۴۰). . [Bellavista1‏ (۶×)]
      ‏۱۹:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳٬۲۷۲). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (قطعنامه کنگره بزرگ ملی: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
      ‏۱۹:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۸۳۲). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (سومین روز کنگره بزرگ ملی تشریف‌فرمایی اعلیحضرتین و سخنرانی تاریخی شاهنشاه آریامهر سرانجام نفت ملی شد ۳ بهمن ماه ۱۳۵۱: اصلاح فاصلهٔ مجا...)
      ‏۱۶:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳٬۲۶۶). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (سومین روز کنگره بزرگ ملی تشریف‌فرمایی اعلیحضرتین و سخنرانی تاریخی شاهنشاه آریامهر سرانجام نفت ملی شد ۳ بهمن ماه ۱۳۵۱: اصلاح فاصلهٔ مجا...)
      ‏۱۳:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۷۲۹). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (سومین روز کنگره بزرگ ملی تشریف‌فرمایی اعلیحضرتین و سخنرانی تاریخی شاهنشاه آریامهر سرانجام نفت ملی شد ۳ بهمن ماه ۱۳۵۱: اصلاح فاصلهٔ مجا...)
      ‏۱۲:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸۳). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (سومین روز کنگره بزرگ ملی تشریف‌فرمایی اعلیحضرتین و سخنرانی تاریخی شاهنشاه آریامهر سرانجام نفت ملی شد ۳ بهمن ماه ۱۳۵۱: اصلاح فاصلهٔ مجا...)
      ‏۱۲:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۵۸). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (سومین روز کنگره بزرگ ملی تشریف‌فرمایی اعلیحضرتین و سخنرانی تاریخی شاهنشاه آریامهر سرانجام نفت ملی شد ۳ بهمن ماه ۱۳۵۱: اصلاح فاصلهٔ مجا...)

‏۱۰ ژوئن ۲۰۱۹

     ‏۱۹:۲۷  کنگره بزرگ ملی در بزرگداشت آغاز دومین دهه انقلاب شاه و مردم ۱ تا ۴ بهمن ماه ۱۳۵۱‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۳۷۳). . [Bellavista1‏ (۳×)]
      ‏۱۹:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۲۳۳). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (کارناوال بزرگ قرن: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
      ‏۱۸:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۴). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (قطعنامه کنگره بزرگ ملی)
      ‏۱۵:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹۷۶). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (سومین روز کنگره بزرگ ملی تشریف‌فرمایی اعلیحضرتین و سخنرانی تاریخی شاهنشاه آریامهر سرانجام نفت ملی شد ۳ بهمن ماه ۱۳۵۱: اصلاح فاصلهٔ مجا...)