New Server

تغییرات مرتبط

پرش به: گشتن، جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
کاربران ثبت‌نام‌کرده نهفتن | کاربران ناشناس نهفتن | ویرایش‌های من نهفتن | ربات‌ها نمایش | ویرایش‌های جزئی نهفتن
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۵ اوت ۲۰۱۹ ‏۰۰:۴۸
   
نام صفحه:

‏۲۴ اوت ۲۰۱۹

     ‏۱۹:۵۸  برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۲۱). . [Bellavista1‏ (۲×)]
      ‏۱۹:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۰). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (خرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی)
      ‏۱۹:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۹۱). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (خرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی)

‏۱۸ اوت ۲۰۱۹

     ‏۲۰:۵۵  برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی امرداد ماه تا آبان ماه‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۶۴۴). . [Bellavista1‏ (۳×)]
      ‏۲۰:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷۹۴). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (کناره‌گیری امیر عباس هویدا از نخست‌وزیری ۱۵ امرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
      ‏۲۰:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰۹). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (فرمان دو اصل ۱۸ و ۱۹ منشور انقلاب شاه و ملت: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
      ‏۲۰:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۱۴۱). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (سفر هشت روزه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو به لهستان و چکسلواکی: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
     ‏۱۰:۰۲  رویدادهای تاریخی ایران تا ۲۸ امرداد ماه ۱۳۳۲ نوشته اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۰). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)