New Server

نامه کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور به محمد مصدق در باره سوءقصد به شاهنشاه در کاخ مرمر - کنگره پنجم دی ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
نهضت آزادی ایران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

سوءقصد به جان شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی کاخ مرمر ۲۱ فروردین ۱۳۴۴

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

نامه کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور به محمد مصدق در باره سوءقصد به شاهنشاه در کاخ مرمر - کنگره پنجم دی ماه ۱۳۴۴

مصدق ارجمند پیشوای آگاه و شکست‌ناپذیر ملت ایران

آزمایش تاریخ و حوادث آموزنده نیم قرن معاصر آن چنان در جهت بازشناساندن چهره تابناک مرد خردمند جامعه میهن ما بازی کرده‌است که میراث‌داران نهضت ملی همواره با یادآوری و الهام از بنیانگذار جنبش ضد استعماری و رهایی بخش ایران راه دشوار پیروزمندی را برای به آزادی و رهایی مطلق مردم ایران از بندهای گران استعمار و استثمار راهنمای پیکار بی امان خود می‌سازند

گذشت سالهای سیاه سلطه دیکتاتوری در ایران و گروگان گذاشتن ذخائر ملی ما و سرانجام مبدل شدن کشور به یک پایگاه نظامی اجنبی مبین حقانیت مرد والا و ایراندوستی است که نخستین بار خواست و توانست ایرانی را به واقعیت تاریخی وجود خود آشنا سازد و به او در انجام آرزوهای دیرین برای حصول استقلال و آبادی و آزادی الهام ببخشد.

نسل جوان در ورای غبار تیره و ظلمت‌افزای نظام حاکم روشن‌بینی و پایمردی و استقامت شما را می ستاید و در این هنگام که نمایندگان دانشجویان ایرانی از سراسر جهان در کنگره کنفدراسیون گردهم‌آمده‌اند شایسته می دانند پاکترین درودهای قلبی خود را عرضه کنند و بدینگونه به دشمنان دژکام و بدسگال ملت آگاهی و بیداری خود را نشان دهند زیرا شاید این نخستین بار است که ملت دردگشیده ما می‌تواند در زمان یک خدمتگزار و مرد بزرگ تاریخ وفاداری و بزرگداشت خود را آشکار سازد و با او در فرجام دادن به رسالت میهنی اش تجدید عهد و میثاق کند.

پیشوای گرامی کنگره کنفدراسیون که با شرکت نمایندگان دانشجویان از آمریکا، آلمان، اتریش، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، سویس، ترکیه و بلژیک تشکیل گردیده بود طی جلسات پرشکوهی که نمودار همبستگی و دوستی مردم ایران به آتفاق آرا موفق به تصویب برنامه جامعی گردید که نکات زیر بخشی از آن محسوب می‌شود.

  • ۱- آغاز کوششی خستگی‌ناپذیر و مداوم به منظور آزادی رهبر ملت ایران "دکتر مصدق" چه زندانی بودن دکتر مصدق را نشانه دربند بودن ملت ایران می داند.
  • ۲- انبوه کثیری از مردان دلیر ایران به جرم آزادیخواهی و استقلال طلبی در شکنجه‌گاه‌ها و زندان‌های حکومت ایران سرنوشت سیاهی را می گذرانند و این خود می‌تواند انگیزهای شکفت در تمرکز همه نیروهای پیکارجو و خاصه دانشجویان ایرانی در سراسر جهان باشد که در رهایی این زندانیان شیردل و ایرانپرست به فعالیتی شدید و بیکاری عظمیم دست بزنند و با بهره جویی از همه وسایل ممکن به ازادی زندانیان سیاسی واقعیت بخشند.
  • ۳- به دنبال ده‌ها موج مترقی دیگر پنجمین کنگره کنفدراسیون ایجاد بنیاد نوین یک سازمان مالی را برای تامین حداقل هزینه دانشجویانی که از طرف هیات حاکمه و دستیاران آن در ایران و خارج از آن (سفارت خانه‌ها و سازمان امنیت) از امکانات تحصیلی محروم شده‌اند اعلام کرد و در این طریق تاکنون فعالیت‌های ثمربخشی انجام شده‌است که از جمله جلب نظر شخصیت‌های بین‌المللی را برای توسعه این کانون نوبنیاد باید ذکر کرد. کنفدراسیون دانشجویان ایران آرزو دارد که بذل لطف و تایید عالیه آن پدرگرامی شامل این کانون نوبنیاد گردید و نام دکتر مصدق زینت‌بخش تاریخ این سازمان باشد.

با این پیام گرمترین سلام فرزندان خود را بپذیرید.