New Server

نامه کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به نیکیتا خروشچف نخست‌وزیر شوروی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
جبهه ملی نامه کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به اتحادیه دانشجویان یوگسلاوی برای جلوگیری از سفر مارشال تیتو به ایران

نجات آذربایجان

روز ننگین ۱۵خرداد ۱۳۴۲

نامه کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به نیکیتا خروشچف نخست‌وزیر شوروی

آقای خروشچف نخست‌وزیر محتر شوروی

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در سومین کنگره خود در لندن ما را مامور بیان تقاضاهای زیرین پیرامون مسافرت آینده شما به ایران کرده‌است.

رژیم شاه در ۱۱ سال پیش با دخالت علنی دولت‌های کاپیتالیستی بخصوص آمریکا مستقر شده‌است. شاه و دولت‌های او طی سالیان مزبور از هیچ اقدامی جهت دربند کشیدن و استثمار ملت ایران فروگذار نکرده و اعمال غیرقانونی شاه که تا امروز با کمک‌های آمریکا بر سر پا ایستاده در تاریخ بی سابقه‌است.

با توجه به این واقعیات از شما تقاضا داریم که از سفر به ایران و هرگونه کمک معنوی و مادی به رژیم غیرانسانی خودداری کنید. در خاتمه از شما تقاضای جوابی کامل در مورد خواست مذکور جهت اصلاع سازمان‌های دانشجویی داریم.

با احترامات فائقه

حسن ماسالی، دبیر کنفدراسیون دانشجویان ایرانی ۱ آوریل ۱۹۶۴

برابر با ۱۲ فروردین ۱۳۴۳