New Server

نامه شانزدهمین کنگره کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به سازمان مجاهدین خلق ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
نهضت آزادی ایران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

جبهه ملی

نامه شانزدهمین کنگره کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به سازمان مجاهدین خلق ایران

رفقا!

پیام شما به کنگره ما همچون پیام سال گذشته موجی از شور و اعلام همبستگی با سازماندهی رزمنده درون کشور، با سازمان مجاهدین خلق ایران به راه انداخت. یک بار دیگر تاکید می‌کنیم که این برای ما بسیار افتخارآمیز است از سازمان مجاهدین خلق ایران پیامی دریافت داریم. اکنون بیش از چهار سال از اولین تظاهر خارجی فعالیت‌های انقلابی شما می‌گذرد و ما همواره با ارج‌نهی به این کوشش رزمنده‌تان شاهد مقاومت و پیروزی‌یتان در امر خدمت به مردم تحت ستم و پیشبرد اهداف انقلابی‌تان بوده‌ایم. شما فرزندان مجاهد خلق در میدان‌های نبرد با دشمن ارتجاعی، در زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های رژیم سیاه پهلوی ثابت کرده‌اید که خلق تخت ستم ما از پای نمی‌نشیند و قدرت نظامی پلیسی شاه نمی‌تواند فرزندان مجاهد و فدایی خلق ما را که تجسم خیزش انقلابی توده‌های تحت ستم‌اند مرعوب سازد و نابود کند. در سالی که گذشت ما به عنوان بخشی از جنبش دموکراتیک و ضدامپریالیستی ایران به درستی در فعالیت‌ها و کوشش‌های دفاعی خود بانگ رسای شما را منعکس ساختیم. چاپ آثار و تحقیقات شما، پخش خبر مقاومت و مبارزه‌تان، انتشار خبر دستگیری مبارزین انقلابی سازمان شما، کوشش‌های ناچیزی در زمینه اعلام همبستگی با شما فرزندان خلف خلق بود. خبر دستگیری رفیق مجاهد میثمی، رفیق مجاهد سیمین صالحی و رفیق چریک فدایی شیرین معاضد در سرتاسر جهان پخش شد و سازمان‌های مختلف حقوقی را به حرکت درآورد. آنچه که ما انجام داده و می‌دهیم در مقابل مبارزه و مقاومت انقلابی شما بسیار ناچیز است و خود به این حقیقت آگاه هستیم. لیکن همواره کنفدراسیون جهانی کوشش دارد پیوند خود را با شما انقلابیون راستین مستحکمتر سازد، نیروی خود را مشکل‌تر و متجمع‌تر در خدمت دفاع از مبارزه و مبارزین خلق برای جنبش انقلابی درون کشور سازمان دهد. از پیام گرامی شما به کنگره ما نکات بسیار ارزنده‌ای به عنوان رهنمود در دستور کار سال آینده ما قرار گرفت. دفاع از جنبش انقلابی عمان، دفاع از زندانیان سیاسی، از مبارزین انقلابی دربند بخش کوچکی بود از آنچه که ما در سرلوحه کار خود قراردادیم.

رفقای مجاهد! ما اطمینان داریم که توده دانشجو با آموختن از مبارزات و مقاومت حماسه‌آفرین شما هر روز بیشتر به لزوم پیوند خود با جنبش پی می برد و این پیوند ضروری را مستحکمتر می‌سازد. ما اطمینان داریم که کوشش و مقاومت انقلابی شما درس‌آموز همه مبارزین جنبش دموکراتیک و ضدامپریالیستی خواهد شد. ما اطمینان داریم که در این راه هرگز پشتیبانی از شما را فراموش نخواهیم کرد و به این وظیفه گران انقلابی با احساس مسئولیت برخورد می‌کنیم. مصوبات کنگره شانزدهم ما یک نمود از خواست توده‌های دانشجویی در پشتیبانی از مبارزین انقلابی است. در زمانی که فرزندان مجاهد خلق در سخت‌ترین شرایط استبدادی مبارزه می‌کنند، در زمانی که این انقلابیون راستین در شکنجه‌گاه‌های ساواک روزانه حماسه‌های فراموش‌نشدنی مقاومت می‌سازند چگونه می‌توانیم وظایف خود را در قبال شما فراموش کنیم.

مبارزه شما تجسم آشتی‌ناپذیری خلق با رژیم است و ما در این راه انقلابی برای سرنگونی و رژیم دست‌نشانده و ارتجاعی پهلوی از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

برافراشته باد پرچم مبارزه انقلابی شما

با افتخار از دریافت پیام گرانقدرتان