New Server

نامه سرگشاده کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به جمهوری کمونیستی چین درباره دعوت از شاهدخت اشرف پهلوی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
نهضت آزادی ایران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

حزب توده

جبهه ملی

نامه سرگشاده کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به جمهوری کمونیستی چین درباره دعوت از شاهدخت اشرف پهلوی[۱]

کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی با کمال تعجب و تاسف اطلاع یافت که اشرف پهلوی از طرف جمهوری توده‌ای چین برای مدت ده روز به آن کشور دعوت شده است. چنین دعوتی از جانب دولتی که مدافع و پشتیبان مبارزه خلق‌های جهان علیه امپریالیسم و ارتجاع است. دولتی که معتقد و پشتیبان آشتی‌ناپذیر علیه امپریالیسم و سگهای زنجیری آن در سراسر جهان است، به هیچ وجه برای جنبش جوانان و نیروهای مترقی و ضد امپریالیست ایران قابل توجیه نیست. دولت شما از اشرف، از کسی که برادر جلادش منفورترین و مرتجع‌ترین عنصر دربار پهلوی است، از عنصری که در کودتای سیاه ۱۹۵۳ شرکت مستقیم و تعیین کننده داشته و به عنوان مامور سازمان جاسوسی آمریکا بزرگترین خدمت را به امپریالیست‌های امریکایی، انگلیسی و ارتجاع ایران کرده است، از عنصری که همراه برادر دیکتاتور و جلادش در راه خیانت به منافع خلق ما و کشتار انقلابیون و آزادیخواهان ایران همواره نقش عمده‌ای را داشته است، عنصری که در راس کمیسیون به اصطلاح حقوق بشر و زیر پرچم "دفاع حقوق بشر" بزرگترین جنایت‌ها را نسبت به خلق و حقوق بشر اعمال کرده است و بالاخره عنصری که حتی طبق قانون اساسی ایران دارای هیچگونه مسئولیت سیاسی نیست دعوت به عمل آورده است و از این مهم‌تر این دعوت در شرایطی انجام می‌گیرد که:

- جنبش ضد امپریالیستی و ضددیکتاتوری مردم ما در حال اوج‌گیری است.
- در شرایطی که این جنبش به شدت مورد هجوم وحشیانه رژیم فاشیستی شاه قراردارد.
- در شرایطی که بهترین رزمندگان انقلابی میهن ما گروه گروه در دادگاه‌های دربسته نظامی "محاکمه" و سپس اعدام می‌شوند و یا در شکنجه‌گاهها به قتل می‌رسند.
- در شرایطی که جنبش ضدامپریالیستی جوانان و خلق ما بیش از هر زمان دیگر به همبستگی و پشتیبانی خلقها و نیروهای انقلابی و ضدامپریالیستی جهان نیازمند است.

در زمانی که سیاست امپریالیتستی "دو چین" در آستانه ورشکستگی نهایی است و امپریالیست‌ها و نیروهای ارتجاعی به حکم جبر تاریخ ناچارند به این واقعیت تن در دهند که در جهان نه "دو چین " بلکه تنها یک چین وجود دارد و تنها جمهوری توده‌ای چین نماینده منافع و مصالح خلق چین است. دربار پهلوی نیز در نتیجه ناگزیری اجتناب‌ناپذیر گردن نهادن به این حکم تاریخ و برای فریب افکار عمومی و بخاطر اینکه سیاست خارجی کاملا وابسته خود را سیاستی "مستقل" نشان دهد و بالاخره برای بهره‌برداری سیاسی به منظور مقابله با جنبش انقلابی خلق ما، یا صلاحدید اربابان امپریالیست خود تصمیم گرفته است در راه شناسایی جمهوری توده‌ای چین قدم بردارد.

کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی بنام جنبش دمکراتیک و ضدامپریالیستی دانشجویان و جوانان ضدامپریالیست میهن ما، با توجه به مراتب بالا نسبت به اقدام دولت جمهوری توده‌ای چین مبنی بر دعوت عنصر منفوری نظیر اشرف اعتراض کرده و این اقدام را نه در جهت مصالح خلق‌ها، بلکه در جهت بهره‌برداری رژیم دست نشانده‌ای می داند که هم اکنون با کمک امپریالیست‌ها و نیروهای ارتجاعی جهان برگزاری دو هزار و پانصدمین سال به اصطلاح "شاهنشاهی" ایران را به منظور سرپوش گذاردن بر روی مشکلات و بن‌بست‌های عظیم اقتصادی و سیاسی و فریب افکار عمومی ایران و جهان تدارک می‌بیند و برای این تدارک و نشان دادن اینکه ایران "جزیره‌ای آرام و مستقل " است، به یورش فاشیستی بی‌سابقه‌ای علیه خلق ما و عناصر انقلابی آن دست زده است.

خلق ما همواره به حق، خواهان شناسایی جمهوری توده‌ای چین در سطح جهانی و پشتیبان واقعی و پیگیر دوستی میان خلق‌های ایران و چین بوده است و هم چنان با روحیه‌ای قاطع و خستگی‌ناپذیر علیه امپریالیسم و عمال سیاه آن در ایران، علیه دیکتاتوری قاشیستی شاه و به منظور ایجاد پایه‌های واقعی این دوستی به مبارزه خود ادامه خواهد داد.

پیروز باد مبارزه مشترک خلقهای جهان علیه امپریالیسم و سگهای زنجیری آن

زنده باد پیوند رزمنده میان خلقهای ایران و چین

هیات دبیران کنفدراسیون جهانی

منبع

  1. ماهنامه ۱۶ آدر، شماره ۲، سال ۷، اردیبهشت ۱۳۵۰، ص. ۷ - ۱