مقاله روزنامه مجلس درباره کشته‌شدن اتابک‌ اعظم نخست‌وزیر به دست عباس آقا تبریزی ۷ شهریور ۱۲۸۶

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
تلگرام به حکام ولایات و انجمن‌های ایالتی درباره کشته‌شدن اتابک اعظم ۷ شهریور ۱۲۸۶ تصمیم‌های مجلس

مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ شهریور ۱۲۸۶ نشست ۱۴۶

قانون اساسی مشروطه و متمم آن


شرحی است که روزنامه مجلس راجع به قتل اتابک در همین روز اتفاق افتاده است نوشته و برای تکمیل موضوع نقل می‌شود.

اگر چه مسلک ما تا کنون بر ذکر حوادث و درج وقایع نبوده ولی در این موقع به ملاحظه اهمیت مقام ناگزیریم که از وقوع این فاجعه عظمی بسط کلام داده خاطر مشترکین عظام را بکنه مطلب مستحضر سازیم چنانچه در طی مذاکرات روز گذشته مندرج است روز شنبه ۲۱ هئیت وزرا فخام در بار عدالتمدار همایونی بر حسب تاکیدات اتابک اعظم وزیر داخله متفقا هم‌رای و یک عقیده شده که به حضور شرف اندوز گشته خاطر مهر اعتلای همایون اعلی را از وضع اغتشاش و بروز اختلال در کلیه امور مملکت بطور واقع مستحضر داشته اقدامات ملوکانه که عبادت از صدور احکام اکید در تقویت مجلس و الزام هئیت وزرا در اجرای قوانین صادره از مجلس خواستار شوند برحسب این استدعا بر طبق نیات اعلیحضرت همایونی دستخط غرایی بر تشیید عصر همان روز کابینه وزرا به مجلس مقدس تشریف حاصل نموده از هر جهت رفع نقار ذات‌البین گردید فی‌الواقع می‌توان گفت که تا آن روز آن قسمی که شایسته و بایسته بود در اتحاد هیات وکلا عظام و وزرای فخام ظاهر نگردیده بود بعد از مجلس علنی و مذاکرات شفاهی از عمارت تحتانی به ابنیه عالیه فوقانی مجتمعا تشریف فرما شده تقریبا دو ساعت از شب وزرا به زیر آمده در حالتی که حضرت آیت‌الله آقا سید عبدالله مجتهد دست جناب اشرف اتابک اعظم را در دست داشته از صحن عمارت بهارستان خارج و به فضای جلو خان وارد شدند از تصادفات امور سائلی بدیل عنایت حضرت آیه‌الله متشبث شده به کثرت الحاح حضرت آیت‌الله را چند قدمی نگاهداشته در بین این احوال جوانی عباس آقا نام تبریزی الاصل که مدتی بود در طهران به شغل صرافی اشتغال داشته پیش می‌آید و با رولور سه تیر متوالیا خالی کرده وزیر داخله یک مرتبه به زمین افتاده به محض استماع صدا خدام و حراس مجلس بیرون دویده سربازی که در جرگه قراولان است پیش آمده او هم زخم خورده و سیدی هم هدف گلوله شده شخص قاتل چون عرصه را بر خود تنگ دیده یک تیر هم بصورت خود خالی می‌کند و فی‌الفور از دنیا می‌رود تا وقتی که ازدحام حراس و خدمه می‌رسد حضرت اتابک اعظم را جزیی رمقی در تن باقی بوده ولی از سوءاتفاق هر سه این تیرها در محل خطرناکی واقع شده بعد از ربع ساعت روح پر فتوحش به عالم بالا پرواز می‌نماید.

نگاه کنید به