مصاحبه تلویزیونی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران با تلویزیون سوییس ۷ اسفند ماه ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


مصاحبه تلویزیونی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران با تلویزیون سوییس ۷ اسفند ماه ۱۳۴۴


قاتلین منصور از مرتجعین بودند که مخصوصا به جهات مذهبی با برنامه اصلاحی مخالفت می کردند. من خوشوقتم که می توانم به وسیله تلویزیون زوریخ و دوستان سوییسی مطالبی اظهار کنم و برای جواب دادن به سئوال شما می گویم که هیچ چیز نمی‌تواند مانع جریان مقاومت‌ناپذیر اجرای طرحهای انقلاب ما بشود، زیرا این انقلاب مظهر خواستهای اکثریت ملت ماست. آنچه بر اساس این طرحها انجام می‌شود، اقدامات عملی است که مشکلات ما را از میان برمی‌دارد و راه آینده را به ما نشان می‌دهد. ما به‌وسیله یک رفراندوم ملی این اصلاحات را که مطرح شده‌اند با اکثریت بسیار زیادی به تصویب ملتمان رساندیم.
کسانی که با این اصلاحات مخالفند، شاید در ابتدا نماینده بعضی منافع بوده‌اند، گاه منافع مرتجعین و گاه منافع اشخاص کوته‌بین. اما در حال حاضر می‌توانم بگویم که مقاومتهایی که مشاهده می‌شود ابداً نماینده منافع مخصوصی نیست. اینها عده‌ای منفرد هستند که شاید عاری از عقل باشند، تحت تأثیر تبلیغات مداومی هستند که با مهارت در فکر آنها رسوخ داده شده‌است، یا اشخاصی هستند که خواسته‌اند به این وسیله خودنمایی‌کنند. بنابراین می‌توانم‌بگویم که مخالفت با انقلاب ملی ما جنبه نمایندگی یک طبقه مشخصی از مردم را ندارد، بلکه این مخالفت از طرف اقلیت‌های خیلی کوچک صورت می‌گیرد.
ما حتی به مردم دورافتاده‌ترین دهات امکان خواهیم‌داد که نه تنها بتوانند نظر خود را با رأی پارلمانی اظهاردارند، بلکه در زندگی روزمره خود نیز بتوانند فرد مسئول دهکده را انتخاب نمایند. پس از انتخابات شهرداری ما در نظر داریم انتخابات ایالتی و ولایتی را عملی کنیم و کلیه امکانات را برای مردم فراهم‌کنیم تا بتوانند عقیده خود را اظهارکرده و خودشان بر خود حکومت کنند.
این یک اقدام بسیار حساسی است، زیرا برای اجرای پیشرفتهای لازم از یک طرف یک نوع تمرکز لازم است تا بتوان درباره طرحهای بزرگ تصمیم گرفت، و از طرف دیگر یک نوع عدم تمرکز که برای رسیدن به این اساس کاملاً «دموکراتیک» که دولت بر آن پایه‌گذاری شده‌است، لازم‌است. باید توضیحاتی چند در این خصوص به شما بدهم، در ابتدا مایلم بین برنامه‌های اصلاحی ما و پیروزی آن با برنامه کشورهای به اصطلاح انقلابی و به اصطلاح ترقی‌خواه و جمهوری‌خواه مقایسه‌ای به‌عمل‌آورم.
من قصدندارم از این فرصت استفاده‌کنم و بگویم که وضع اقتصادی آنها خوب نیست، و نیز در این قصد نیستم که بگویم در این ممالک هزارها زندانی سیاسی در اردوگاه‌ها به‌سر می‌برند، خیر! تنها قصد من این است که بین این وضع و اصلاحات خودمان مقایسه‌ای به‌عمل‌آید تا درنتیجه معلوم شود که کدام نوع اصطلاحات به صورتی شجاعانه‌تر و در عین حال انسانی‌تر به‌منصه ظهور رسیده‌است؟ ما اسیر هیچ نوع «ایسم» نیستیم و از هیچکس الهام نمی‌گیریم، زیرا هر چه را که از نظر خودمان در دنیاعملی‌تر و مترقیانه‌تر و منطقی‌تر باشد، منبع الهام قرارمی‌دهیم. ما معتقدیم که نبوغ ایرانی به ما این اجازه و امکان را می‌دهد که تمام نیازمندیهای خود را بدون الهام‌گرفتن از دیگران تأمین کنیم، به همین دلیل است که در برخی موارد از کمونیستها عقب نمانده‌ایم و در پاره‌ای موارد دیگر بر اساس اصول آزادیخواهانه عمل‌کرده‌ایم و به هر حال آنچه همواره مورد احترام ما قرار داشته‌است و قرار خواهدداشت، انسان و حقوق بشر و آزادیهای فردی است. ما اینها را از بین نمی‌بریم، زیرا اصولاً هدف اصلی فعالیتهای انسانی چیست؟
جواب این سؤال این است: بهبود وضع زندگی مادی انسان و در عین حال حفظ اصول انسانی آن. سیاست خارجی ما نیز بسیار روشن و بسیار ساده است. ما دوستانی داریم و حتی عضو اتحادیه‌هایی هستیم، ولی این بدان معنی نیست که آزادی عمل ما محدودباشد. این درست است که ما دوستیها را در نظرمی‌گیریم، اما از لحاظ اصول و حتی از نظر عملی ما نمی‌توانیم به این دوستی‌ها به‌طور کامل اتکاءکنیم.
از سوی دیگر ما طی چند سال اخیر توانسته‌ایم سیاست عاقلانه‌ای را با همسایه بزرگ شمالی خودمان در پیش بگیریم. قطعاً اطلاع‌دارید که ما مدت چند سال با این همسایه مشکلاتی داشتیم. اما سرانجام هر دو طرف متوجه‌شدند که بهتر است روابط حسن همجواری در بین دو کشور برقرارگردد. بنابراین ما با همسایه شمالی خودمان دارای روابط صمیمانه‌ای هستیم و حتی قراردادهای بسیار مهمی درمورد همکاریهای فنی و صنعتی منعقدکرده‌ایم. بر میزان مبادلات بازرگانی دو کشور افزوده‌می‌شود. ما به اتحادشوروی یک کارخانه ذوب‌آهن سفارش داده‌ایم و به دولت شوروی گاز نفت تحویل خواهیم‌داد. ما در رودخانه‌های مرزی دو کشور به تأسیس سدهایی پرداخته‌ایم و به نظر من این اقدامات طبیعی است.
همانطوریکه بارها به مقامات کشورهای اروپای شرقی اظهارداشته‌ام، ما به اصل همزیستی مسالمت‌آمیز اعتقادداریم و من شخصاً امیدوارم روزی برسد که بین ممالکی که دارای رژیم‌های مختلف هستند، همکاری به‌وجودآید. البته بدین شرط که هر کشور استقلال و تمامیت ارضی ممالک دیگر را محترم بشمارد. من معتقدم که با درنظرگرفتن مسائل مهمی که در مقابل همه کشورهای جهان و اجتماعات بشری خودنمایی‌می‌کند، ممکن‌است تحول کنونی دنیا این هدف را تحقق کامل بخشد.
اعتقاددارم که در این صورت تمام مسائل از نظر ما حل‌شدنی است و ما خواهیم‌توانست اصول سیاست خارجی کنونی خود را حفظ‌‌ کنیم و با تمام دنیا ازجمله با همسایه بزرگ شمالی خود دوست باشیم. البته بدین شرط که حقوق همه ما مورد احترام باشد.