New Server

مشروطه:تکذیب‌نامه عمومی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
راهنما تکذیب‌نامه عمومی

خواهش می کنیم که این تکذیب‌نامه‌ی عمومی را با دقت بخوانید. برای سادگی بیشتر در این نوشتار از نام وبگاه مشروطه (پروژه، ما یا غیره) برای اشاره به نویسندگان، مشارکت‌کنندگان، و یا هر شخص دیگری که به نوعی به وبگاه مشروطه وابسته است، استفاده شده است.

تکذیب‌نامه‌ها

درستی

وبگاه مشروطه هیچ ضمانتی نسبت به درستی یا اعتبار درونمایه‌اش نمی‌دهد. این پروژه مجموعه‌ای از نوشتارهایی که در مالکیت عمومی قراردارند می باشد، این بدین معنا است که این پروژه همبستگی داوطلبانه‌ی افرادی است که می‌کوشند تا مرجعی همگانی از اصل نوشتارها و اسناد تهیه کنند. بنابراین، ممکن است منابعی که در این جا هستند توسط کارشناسانی که در رشته‌ای ویژه مهارت دارند مورد بازبینی قرار نگیرند و درستی آن‌ها سد در سد نباشد. همچنین، اسناد و نوشتارها به همان شکلی که در اصل سند هستند ذخیره می‌شوند؛ اشتباهات نویسندگان عمداً تصحیح نمی‌شوند تا هماهنگی نوشتار در اینجا با نسخه‌ی اصلی حفظ شود.

البته این موضوع به معنای آن نیست که نمی‌توان هیچ متن درست و باارزشی در وبگاه مشروطه پیدا کرد، اما ما نمی‌توانیم درستی اسناد بارگذاری شده را (به هیچ وجهی) ضمانت کنیم. برای نمونه، ممکن است نوشتاری در رشته پزشکی یا قانون در وبگاه مشروطه اشتباه بوده و یا دیگر به روز نیست. ما پیشنهاد می کنیم که با کارشناسان این رشته ها تماس بگیرید.

تعهد

هیچ یک از نویسندگان، مشارکت‌کنندگان، و یا اشخاص دیگری که با وبگاه مشروطه در ارتباط هستند، پاسخگو و مسول وجود هر گونه اطلاعات اشتباه یا افتراآمیز و یا استفاده‌ی شما از نوشتارهای درونمایه وبگاه مشروطه و یا پیوند الکترونیکی به آنها نیستند.

افزون بر آن کسی نمی تواند علیه وبگاه مشروطه برای اشتباه یا اطلاعات نامعتبر ادعای ضرر نماید و این وبگاه را مسئول بداند زیرا که این پروژه همبستگی و همکاری گروهی داوطلب است که می کوشند یک منبع آموزشی و فرهنگی و آگاهی دهنده را گسترش دهند. همچنین وبگاه مشروطه مسئول تغییر، ویرایش و یا حذف اطلاعاتی که شما وارد کرده‌اید نمی باشد.

پروانه

شما می‌توانید از درونمایه وبگاه مشروطه زیر پروانه بیان شده در CC-by-SA 3.0 استفاده کنید. در بیشتر موردها نوشتارها در مالکیت عمومی هستند.


شما می‌توانید آزادنه و رایگان به پخش دوباره درونمایه وبگاه مشروطه بپردازید. هیچ قرارداد، موافقت‌نامه یا تعهدی بین شما و این وبگاه وجود ندارد. با این که ما می‌کوشیم تا آخرین اطلاعات و بروز شده را درباره حق تکثیر و چاپ در وبگاه مشروطه بیاوریم، شما نیز می باید همواره برآن باشید که نخست پیش از استفاده و یا کپی کردن از نوشتاری در وبگاه مشروطه از وضعیت حق تکثیر آن نوشتار خود را آگاه سازید.

سرپیچی از قوانین محلی

از شما خواهش می‌کنیم که توجه داشته باشید که مطالب موجود در این وبگاه شاید قوانین کشور یا حوزه قضایی منطقه‌ای را که شما از آن به وبگاه مشروطه متصل شده‌اید، نقض کنند. وبگاه مشروطه شما را به نقض هیچ قانونی ترغیب نمی‌کند، اما به دلیل آن که اطلاعات موجود در این وبگاه در میزبان‌های مستقر در ایالات متحده امریکا ذخیره می‌شوند، بر پایه اصول ذکر شده در متمم اول قانون اساسی ایالات متحده امریکا و اعلامیه جهانی حقوق بشر با آن برخورد خواهد شد.

ممکن است قوانین کشور شما، به اندازه قوانین ایالات متحده یا اصول منشور سازمان ملل، آزادی بیان را در نظر نگرفته باشند و یا در آن‌ها موانعی موجود باشد که در حوزه قضایی وبگاه مشروطه نباشند. در نتیجه در رابطه با تخطی از قوانین مذکور، خواه به شکل پیوند اینترنتی و خواه به شکل استفاده از اطلاعات به هر شکلی، مسئولیتی متوجه وبگاه مشروطه نیست.