New Server

مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ شهریور ۱۳۵۰ نشست نخست

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ شهریور ۱۳۵۰ نشست نخست

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۹ شهریور ۱۳۵۰ نشست نخست

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏۲۳

جلسه: ۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه‌شنبه ۹ شهریور ماه ۱۳۵۰

فهرست مطالب:

۱ - بیانات آقاى رئیس‏

۲ - اجراى مراسم تحلیف به وسیله ۲۶۳ نفر از نمایندگان

۳ - اقتراع شعب شش‌گانه‏

۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس مقارن ظهربر ریاست سنی تیمسار سرلشکر فضل الله همایونی تشکیل گردید.

رئیس ـ جلسه رسمی است از خانم دکتر مهر آفاق آصف زاده و آقایان:فتوحی، پوربربای، شاهنده، دکتر کفائی، دکتر شمس خواهش می‌کنیم تشریف بیاورند بعنوان منشی هیأت رئیسه با بنده همکاری فرمائید. (در این موقع منشی‌ها در جای خود قرار گرفتند).

ـ بیانات آقای رئیس

۱ـ بیانات آقای رئیس.

رئیس ـ به ستایش خداوند بزرگ یکتا افتتاح بیست و سومین دوره قانون گذاری مجلس شورای ملی از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایون شاهشاه آریامهر را به عموم خانمها و آقایان نمایندگان محترم تبریک عرض می‌نماید.

بیانات جامع و حکیمانه شاهنشاه آریا مهر در نطق افتتاحیه امروز مجلسین که عموم نمایندگان محترم افتخار اصغاء آنرا داشتند نوید مسرت بخش از پیشرفت‌ها و موقعیت‌های بدست آمده در زمینه‌های مختلف مملکتی در عین حال او امری صریح در تعیین خط مشی آینده بود که برای ملت ایران امیدوار کننده و افتخار آمیز است (صحیح است) یقین است نمایندگان محترم مجلس شورای ملی با وقوف کامل بمفهوم واقعی و عمیق انقلاب شاه و مردم که متضمن رفاه و آسایش جامعه ایرانی است و آنچه در قوه و توانائی دارند در اجرای اهداف انقلاب و نیات خیر خواهانه شاهنشاه آریا مهر دریغ نداشته و فرو گذار نخواهد نمود.

امیدواریم خداوند بزرگ به ما کمک و یاری فرماید در انجام وظایف مهمی که بعهده گرفته‌ایم در حفظ قانون اساسی و حکومت مشروطه سلطنتی با سربلندی از عهده برآئیم و راه خود را در خدمت گذاری بشاهنشاه مفخم و ملت عزیز ایران با امانت و صمیمیت و سرعت طی نمائیم (انشاءالله).

خوشبختانه دورة جدید قانون گذاری موقعی آغاز می‌شود که موجی از شادمانی و شعف در همه طبقات ملت ایران بر اثر تقارن با آئین جشن فرخنده دو هزار و پانصدمین سال بنیان گذاری شاهنشاهی ایران که در مهر ماه امسال شاهد برگزاری آن خواهیم بود وجود دارد و در سراسر جهان برای ملل دوست و جوامع و گروههای مختلف فرصتی فراهم آورده است تا از بنیان گذاری شاهنشاهی ایران و از تمدن و فرهنگ غنی و سر شار از معنویت کهن سال ایران تجلیل کنند و با تنظیم برنامه هائی خود را برای شرکت در این بزرگ داشت جهانی آماده سازند ملت ایران ضمن تجلیل از خاطره کورش بزرگ و ادای احترام نسبت به شاهنشاهی ایران پروردگار توانا را شکر و سپاس می‌گوید که در طول زمان ملت خدا شناس ایران را از عنایت کامله و نعمات و برکات بی کران خود برخوردار و بهره مند ساخته و متجاوز از دو هزار و پانصد سال رژیم قویم شاهنشاهی و استقلال کشور را در مقابل حوادث ناگوار و سهمگین مصون و محفوظ داشته و در کنف حمایت و عنایات ربانی خود حراست و حفاظت فرموده است.

- اجرای مراسم تحلیف بوسیله ۲۶۳ نفر از نمایندگان

۲- اجرای مراسم تحلیف بوسیله ۲۶۳ نفر از نمایندگان.

رئیس ـ مطابق اصل یازدهم قانون اساسی مراسم تحلیف شروع می‌شود، متن قسم نامه را طبق اصل ۱۱ قانون اساسی قرائت می‌کنم، نمایندگان محترم عیناً آنرا تکرار می‌کنند و نمایندگان که نامشان خوانده می‌شود تشریف می‌آورد پشت تریبون ذیل قسم نامه را امضاء می‌کنند.

“ در این موقع کلام الله مجید را با احترامات لازمه به تالار جلسه آورده و عموم حضار قیام نمودند آقای رئیس قسم نامه را قرائت و نمایندگان با صدای بلند تکرار نموده و به ترتیب آتی در محل نطق حاضر و ذیل قسم نامه را امضاء نمودند”

ما اشخاصی که در ذیل امضاء می نمائیم، خداوند را بشهادت می‌طلبیم و به قر آن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جدو جهد انجام بدهیم و نسبت به علیحضرت شاهنشاه متبوع، عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و بر اساس سلطنت و بحقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

آقایان: سر لشکر فضل الله همایونی ـ دکتر علی اصغر آزاد ـ خانم دکتر مهر آفاق آصف زاده ـ محمد علی آموزگار ـ خانم نیره ابتهاج سمیعی‌ـ ابو الحسن احتشامی ـ مهدی احمد ـ حبیب الله احمدی ـ عطاء الله اخلاقی ـ محمد حسین اخوی ـ نادر ادیب سمیعی ـ مهندس جواد اربابی ـ مهندس حجت الله اردلان ـ دکتر محمد حسین اسدی ـ مهندس نصرت الله اسدی لنگرودی ـ خلیل اسعد آراء ـ دکتر عظیم اسکوئیان ـ دکتر محمد حسین اعتمادی ـ خانم ایران اقبال ـ اسمعیل اکبر ـ دکتر مصطفی الموتی ـ حبیب الله امام مردوخ ـ دکتر عبد العلی امامی خوئی ـ خانم عاطفه امیر ابراهیمی ـ اکبر امیر احمدی ـ دکتر شفیع امین ـ منصور انشاء ـ دکتر سلیمان انوشیروانی ـ حسن اوحدی ـ امان الله اولیاء ـ ناصر اولیاء شیرازی ـ کریم اهری ـ عزت الله ایلخانی پور ـ حسین ایمان زهرائی ـ دکتر جواد بازرگانی ـ جمشید بختیار بختیاریها ـ شکر الله بختیاری پور ـ محمد بدر خانی ـ عبد الله بدر صالحیان ـ مهندس محمد حسین بدیعی ـ دکتر احمد برادر ـ دکتر مهراب برزگر ـ دکتر حیدر قلی برومند ـ مهندس علی برومند ـ خانم صدری بزرگ نیا ـ محمود بو داغ زاده ـ محمود بوشهری ـ غلامرضا بهادری ـ دکتر سعید بهادری ـ دکتر یحیی بهبهانی ـ دکتر حبیب الله بهبهانی ـ دکتر عبد الله بهزادی ـ محمد بهنیا ـ دکتر عبد الله بیگلری ـ سعید پدرامی ـ مهندس محمود پروشانی ـ رسول پرویزی ـ حسن پروین نجفقلی پسیان ـ دکتر حمید علی پناهی - محمد علی پور بابائی ـ رحیم پور بردباری ـ خانم فاطمه پرنیا ـ جعفر پیمان ـ عبدالحسین تژده ـ دکتر سید محمد رضا تنکابنی ـ دکتر محمد توانا ـ سید محمود توسلی ـ دکتر نعمت الله جزایری ـ روح الله جعفری ـ مهندس اسمعیل جلالی ـ مهندس فضل الله جلالی نوری ـ مظفر جندقی ـ عبدالله جوانشیر ـ خانم شوکت الملوک جهانبانی ـ امیر عباس جهانی ـ عبد الرحیم چنگیزی ـ دکتر عبد العظیم حبیب الهی ـ احمد حقشناس ـ محمد حسن حکمت یزدی ـ تیمسار سر تیپ نصر الله حکیمی ـ محمد تقی حیدری ـ حبیب خنقاهی ـ امیر علم خزیمه ـ مهندس حسین خسروی کردستانی ـ تیمسارسرتیپ دکتر غلامعلی خطیب شهیدی ـ علی احمد خورشید ـ دکتر حیب دادفر ـ یحی داروئی ـ عبدالحسین دشتی ـ خانم دکتر مهرانگیز دولتشاهی ـ محسن دولو ـ محمد دیهیم ـ رضا ذالفقاری ـ دکتر لطف الله رئیسی -دکتر مصطفی راد ـ هلاکو رامبد ـ دکتر محمد علی رشتی ـ مجتبی رشیدی ـ دکتر هوشنگ رشید یاسمی ـ حسام الدین رضوی ـ سید ضیاء رضوی ـ دکتر احمد رفیعی ـ محمد حسین رهبر ـ دکتر محمد حسین رهنوردی ـ عبد الله ریاضی ـ امان الله ریگی ـ مهندس عباس زاهدی ـ علاءالدین زرین پور ـ دکتر مظفر زعفران لو ـ رحیم زهتاب فرد ـ محمد عابد سراج الدین ـ خانم دکتر پریوش سرخوش ـ رضا سجادی ـ محمد مهدی سعادت ـ محمد رضا سعادت فرد ـ خانم نیره سعیدی ـ حاج کریم بخش سعیدی ـ علیقلی سمیعی ـ مهندس غلامعلی سهم الدینی ـ صالح شاخوئی ـ بهمن شاهنده ـ دکتر محمد محسن شریف امامی ـ هوشنگ شریفها ـ دکتر یحی شمس ـ محمد شهرستانی ـ مهدی شیخ الاسلامی ـ امیر حسین شیخ بهائی ـ علی اصغر شیخ رضائی ـ مهندس حسن صائبی ـ حیدر صائبی ـ میر آقا صادقی ـ دکتر محسن صالحی ـ دکتر میروجیه اله صدر ـ کاظم صدیقیانی زاده ـ دکتر جواد صفائی ـ خانم مهروش صفینیا ـ‍ دکتر یوسف صمد زاده ـ خانم دکتر مهین صنیع ـ دکتر قاسم صعوفی خلیلی ـ دکتر محمود ضیائی ـ‍ رضا ضیائی احمدی ـ خانم دکتر ملکه طلاقانی ـ علی طباطبائی دیبا ـ محمود طلوعی ـ ملکشاه ظفر ـ محمد حسین عباس میرزائی ـ رحیم عزیز مرادی ـ دکتر سید محمد علی عسگری ـ مهندس بهمن عطائی ـ دکتر رضا علوی ـ غلامرضا غضنفری ـ دکتر امین غنی ـ یحیی فتوحی ـ مهندس علی اشرف فرخ ـ کرامت الله فرنود ـ عباس فروتن- دکتر طهمورث فروزین- مهندس فیروز فروهر ـ جمشید فریدونفر ـ محمد فضایلی ـ علی اصغر فیاض فاضلی ـ مهندس سید محمد حسین قادر پناه - روح الله قاضی زاده ـ علی اصغر قدر دان- خانلر قراچورلو ـ عبدالمهدی کشفی- دکتر حمید کفائی- رضا کمالاتی ـ علی کمالوند- رضا کورانلو- کاظم کوروس- مهندس عبدالوهاب کیا کجوری - دکتر مرتضی قلی کیان- دکتر علیقلی لقمان ادهم- فتح الله مافی- دکتر حسن متین- رضا مجد- محمد علی محدث زاده- محید محسنی مهرـ دکتر حسینعلی محققی- حسین محمدیان خوانساری- دکتر علی مدنی- دکتر سید حسن مرتضوی- علی مرندی- خانم مهین دخت مزارعی- اکبر مسعود- کاظم مسعودی ـ دکتر قاسم مشایخی ـ سید حسن مصطفوی نائینی – حسن مظاهری – علی اصغر مظهری – دکتر ولی الله معظمی – حسین معیری ـ مهندس عبدالحمید معینی ـ مهندس اسمعیل معینی زند – ایرج ملک افضلی – دکتر نصرالله منتظری ـ دکتر قدرت الله موثقی – عبد المجید موسوی ـ دکتر محمد حسین موسوی امین ـ اسدالله مو سوی ماکویی ـ حسن موقر – اکبر مهاجرانی – حسین مهدوی اردستانی ـ سید حسن میر افضل - صادق ناصر زاده - صمد نامور - دکترضیاء الحق ناوری ـ دکتر احمد نائبی ـ دکتر رضا نجیمی ـ مهندس حبیب الله نصر - دکتر عزت الله نصیری ـ مهندس عبدالعلی نظمی ـ محمد ابراهیم نیکپور ـ عبد العلی نیک روش ـ دکتر کاظم وزیری - دکتر حسین وفا ـ دکتر عزت الله یزدان پناه.

رئیس ـ جون در موقع قرائت قسم نامه عده‌ای از نمایندگان محترم حضور نداشتند متن قسم نامه بوسیله آقای صدری کیوان قرائت می‌شود، نمایندگان محترم با صدای بلند تکرار می‌کنند و سپس ذیل قسم نامه را امضاء می‌نمایند.

«آقای صدری کیوان قسمنامه را بشرح زیر قرائت و نمایندگان با صدای بلند تکرار نموده به ترتیب آتی در محل نطق حاضر و امضاء نمودند»
«ما اشخاصی که در ذیل امضاء می نمائیم خداوند را بشهادت می‌طلبیم و بقرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است مهماامکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع، عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران ”

آقایان:

صدری کیوان ـ دکتر شمس الدین ابوالهدی لنگرودی ـ مهندس احمد احتشام شهیدی ـ هدایت اسلامی نیا ـ مهندس عنایت بهبهانی ـ دکتر امیر حسین پرتو اعظم ـ منوچهر پزشکی ـ دکتر ولی الله پیر ـ رضا پیرزاده ـ ابو الفتح جهانشاهی ـ دکتر عباس حاتم ـ دکتر سعید حکمت ـ دکتر جواد سعید ـ دکتر پرویز سنگ - دکتر امیر حسن زهرائی ـ دکتر سید شفیع شکرائی ـ سید علی صائب ـخانم ژاله ضرابی ـ دکتر غلامرضا عادل ـ مهندس فیروز عادل ـ دکتر عبدالرسول عظیمی ـ غلامحسین فخر طباطبائی ـ ناصر قلی فرهاد پور ـ رحمت الله فهیمی ـ مکی فصیلی ـ محمد ولی قراچورلوـ دکتر فرهاد قهرمان ـ فضل الله کاسمی ـ ابراهیم کسرائی ـ محمد علی کلانتر هرمزی ـ مهندس امیر قاسم معینی ـ ایرج مهرزاد ـ محمد حسین ناروئی ـ علینقی نجد شیبانی ـ دکتر سیف الله وحید نیا.

رئیس ـ آقای دکتر ویلسون بیت منصور بفرمائید.

دکتر ویلسون بیت منصور ـ با فرائت قسم نامه (به این ترتیب که در مقابل قرآن مجید به انجیل قسم یاد می‌کنم) امضاء نمودند.

رئیس ـ آقای لطف الله حی بفرمائید.

لطف الله حی ـ با قرائت قسم نامه ـ باین ترتیب که در مقابل قرآن مجید به انجیل قسم یاد می‌کنم) امضاء نمودند.

رئیس ـ آقای دکتر گاگیک هوا کیمیان بفرمائید.

دکتر گاگیک هواکیمیان ـ با قرائت قسم نامه (بااین ترتیب که در مقابل قرآن مجید به انجیل قسم یاد می‌کنم) امضاء نمودند.

رئیس ـ آقای سواک ساگینیان بفرمائید.

سواک ساگینیان ـ با قرائت قسم نامه (بااین ترتیب که در مقابل قرآن مجید به انجیل قسم یاد می‌کنم) امضاء نمودند.

(در این موقع کلام الله مجید با احترامات لازمه به خارج از تالار جلسه علنی برده شد).

- اقتراق شعب ششگانه

۳- اقتراق شعب ششگانه.

رئیس ـ حالا شروع می‌کنم باقتراع شعب ششگانه عدة نمایندگان ۲۶۸ نفر، برای هر شعبه ۴۴ نفر بقید غرعه تعیین می‌شود و چهار نفر باقیمانده بترتیب به شعب ۱و۲و۳و۴ اضافه می‌شود خانم دکتر آصف زاده و آقای دکتر یحی شمس از هیئت رئیسه نظارت می‌کنند.

(اقتراع بعمل آمده و شعب ششگانه به ترتیب زیر تعیین گردیدند).

شعبه اول

۱ـ آقای غلامرضا بهادری

۲ـ آقای علیقلی سمیعی

۳ـ آقای میر آقاصادقی

۴ـ آقای دکتر گاگیک هواکیمیان

۵ـ آقای مهندس محمد حسین بدیعی

۶ـ آقای دکتر ضیاء الحق ناوی

۷ـ آقای دکتر پرویز سنگ

۸ـ آقای عبدالمهدی کشفی

۹ـ آقای دکتر سید محمد رضا تنکابنی

۱۰ـ آقای رضا ضیائی احمدی

۱۱ـ آقای دکتر محسن صالحی

۱۲ـ آقای حیدر صائبی

۱۳ـ آقای دکتر عزت الله یزدان پناه

۱۴ـ آقای هلاکو رامبد

۱۵ـ آقای امیر حسین شیخ بهائی

۱۶ ـ آقای دکتر سید شفیع شکرائی

۱۷ـ آقای عبدالله ریاضی

۱۸ـ آقای اسمعیل خزیمه

۱۹ـ آقای دکتر محمود ضیائی

۲۰ـ آقای مهندس غلامعلی سهم الدینی

۲۱ـ آقای دکتر کاظم وزیری

۲۲ـ خانم نیره سعیدی

۲۳ـ آقای مهندس حجت الله اردلان

۲۴ـ آقای حاج کریم بخش سعیدی

۲۵ـ آقای دکتر محمد حسین موسوی امین

۲۶ـ آقای سید ضیاء رضوی

۲۷ـ آقای رضا ذلفقاری

۲۸ـ‍ آقای علی کمالوند

۲۹ـ آقای محمد دیهیم

۳۰ـ آقای دکتر سلیمان انوشیروانی

۳۱ـ آقای خانم مهروش صفی نیا

۳۲ـ آقای عبدالعلی نیکروش

۳۳ـ خانم ژاله ضرابی

۳۴ـ آقای دکتر سیف الله وحید نیا

۳۵ـ آقای عزت الله ایلخانی پور

۳۶ـ آقای دکتر مهراب برزگر

۳۷ـ آقای مهندس عبدالوهاب کیاکجوری

۳۸ـ آقای محمد علی کلانتر هرمزی

۳۹ـ آقای ناصر قلی فرهاد پور

۴۰ـ آقای نجفقلی پیسان

۴۱ـ آقای حسن اوحدی

۴۲ـ آقای تیمسار سرلشکر فضل الله همایونی

۴۳ـ آقای مهنس علی برومند

۴۴ـ آقای دکتر حمید علی پناهی

شعبه دوم

۱ـ آقای مجتبی رشیدی

۲ـ آقای حبیب الله احمدی

۳ـ آقای حسین مظاهری

۴ـ آقای مهندس عبدالعلی نظمی

۵- آقای سید امان الله اولیاء

۶ـ آقای دکتر محمد حسین اعتمادی

۷- آقای دکتر سعید حکمت

۸ـآقای صادق ناصر زاده

۹ـ آقای دکتر احمد رفیعی

۱۰ ـ آقای حسن پروین

۱۱ـ آقای محمد علی محدث زاده

۱۲ـ آقای امیر علم خزیمه

۱۳ـ آقای مهندس اسمعیل جلالی

۱۴ـ آقای مظفر جندقی

۱۵ـ خانم دکتر مهرآفاق آصف زاده

۱۶ـ آقای لطف الله حی

۱۷ـ آقای دکتر سید نعمت الله جزایری

۱۸ـ آقای دکتر علینقی لقمان ادهم

۱۹ـ آقای اکبر مهاجرانی

۲۰ ـ خانم ایران دوخت اقبال

۲۱ـ آقای محمد حسین رهبر

۲۲ـ آقای حبیب خانقاهی

۲۳ـ آقای علی مرندی

۲۴- آقای دکتر هوشنگ رشید یاسمی

۲۵ـ خانم دکتر مهرانگیز دولتشاهی

۲۶ـ خانم عاطفه امیرابراهیمی

۲۷ـ خانم هما زاهدی

۲۸ـ آقای عبدالحسین دشتی

۲۹ـ آقای محمد تقی حیدری

۳۰ـ آقای محمد حسین اخوی

۳۱ـ آقای دکتر حسین خطیبی

۳۲- آقای سید حسن میر افضل

۳۳ـ آقای دکتر عبدالعظیم حبیب اللهی

۳۴ـ آقای محمود طلوعی

۳۵ـ آقای تیمسار سرتیپ نصر الله حکیمی

۳۶ـ آقای دکتر شفیع امین

۳۷ـ آقای دکتر میروجیه الله صدر

۳۸ـ آقای مهندس احمد احتشام سعیدی

۳۹ـ آقای رحیم عزیز مرادی

۴۰ـ آقای یحیی داروئی

۴۱ـ خانم مهین دوخت مزارعی

۴۲ـ آقای علاالدین زرین پور

۴۳ـ آقای محسن موقر

۴۴ـ آقای احمد حقشناس

شعبه سوم

۱ـ آقای امیر عباس جهانی

۲ـ آقای دکتر مصطفی راد

۳ـ خانم شوکت ماک جهانبانی

۴ـ آقای محمد بهنیا

۵ـ مهنس عباس زاهدی

۶ـ مهندس حبیب الله نصر

۷ـ منوچهر طباطبائی دیبا

۸ـ عبدالرحیم چنگیزی

۹ـ رحمت الله فهیمی

۱۰ـ دکتر حسن متین

۱۱ـ سید مهدی شیخ الاسلامی

۱۲ـمهندس اسمعیل معینی زند

۱۳ـ مهدی احمد

۱۴ـ دکتر یحیی شمس

۱۵ـ دکتر ولی الله معظمی

۱۶ـ آقای مجید محسنی مهر

۱۷ـآقای حسام الدین رضی

۱۸ـآقای محمد رضا سعادت فر

۱۹ـ‍آقای دکتر عظیم اسکوئیان

۲۰ـ آقای نادر ادیب سمعیی

۲۱ـ آقای حبیب الله امام مردوخ

۲۲ـ خانم دکتر ملکه طالاقانی

۲۳ـ آقای دکتر شمس الدین ابوالمهدی لنگرودی

۲۴ـ آقای دکتر لطف الله رئیسی

۲۵ـ آقای محسن دولو

۲۶ـ خانم دکتر مهین صنیع

۲۷ـ آقای محمد مهدی خسروی کردستانی

۲۸ـ آقای دکتر جواد سعید

۲۹ـ آقای‌دکتر مصطفی الموتی

۳۰ـ آقای سعید پدرامی

۳۱ ـ آقای حسین محمدیان خوانساری

۳۲ـ خانم دکتر پریوش سرخ پوش

۳۳ـ آقای رحیم زهتاب فرد

۳۴ـ آقای مهندس قیروز فروهر

۳۵ـ آقای دکتر مرتضی قلی کیان

۳۶ـ آقای دکتر محمد علی رشتی

۳۷ـ آقای دکتر محمد محسن شریف امامی

۳۸ـ آقای غلامحسین فخر طباطبائی

۳۹ـ آقای یحیی فتوحی

۴۰ـ آقای دکتر حسنعلی محققی

۴۱ـ آقای دکتر عزت الله نصیری

۴۲ـ آقای‌جمشید فریدون فر

۴۳ـ آقای عبدالحسین آموزگار

۴۴ـ آقای رضا سجادی

شعبه چهارم

۱ـ آقای روح الله قاضی زاده

۲ـ آقای کاظم کورس

۳ـ آقای ابراهیم کسرائی

۴ـ آقای دکتر سید علی مدنی

۵ـ آقای تیمسار سرنیپ دکتر غلامعلی خطیب شهیدی

۶- آقای دکتر نصر الله منتظری

۷ـ آقای محمد ولی قراچورلو

۸ـ آقای محمد باقر بوشهری

۹ـ آقای علی احمد خورشید

۱۰ـ آقای دکتر محمد توانا

۱۱ـ آقای مکی فصیلی

۱۲ـ آقای مهندس محمود پروشانی

۱۳ـ آقای دکتر ولی الله پیر

۱۴ـ آقای رضا مجد

۱۵ـ آقای بهمن شاهنده

۱۶ـ آقای مهندس فضل الله جلالی نوری

۱۷ـ آقای فتح الله مافی

۱۸ـ آقای منوچهر پزشکی

۱۹ـ آقای عبدالمجید موسوی

۲۰ـ آقای دکتر قاسم صوفی خلیلی

۲۱ـ آقای محمد فضائلی

۲۲ـ آقای سید کاظم مسعودی

۲۳ـ آقای فضل اللع کاسمی

۲۴ـ آقای محمد حسین ناروئی

۲۵ـ آقای دکتر حمید کفائی

۲۶ـ آقای جمشید بختیار بختیاریها

۲۷ـ آقای ابوالفتح جهانشاهی

۲۸ـ آقای سید محمود توسلی

۲۹ـ آقای دکتر طهمورث فروزین

۳۰ـ آقای دکتر عبدالله بیگلری

۳۱ـ آقای منوچهر سعید وزیری

۳۲ـ آقای روح الله جعفری

۳۳ـ آقای هدایت اسلامی نیا

۳۴ـ خانم فاطمه پرنیا

۳۵ـ آقای دکتر فرهاد قهرمان

۳۶ـ آقای سید علی صائب

۳۷ـ آقای علی اصغر مظهری

۳۸ـ آقای دکتر سید یحیی بهبهانی

۳۹ـ آقای محمد ابراهیم نیک پور

۴۰ـ آقای دکتر احمد نایبی

۴۱ـ آقای دکتر رضا نجیمی

۴۲ـ آقای محمد بدر خانی

۴۳ـ آقای مهندس فیروز عادل

۴۴- خانم صدر المولوک بزرگ نیا

شعبه پنجم

۱ـ آقای جعفر پیمان

۲ـآقای غلامرضا غضنفری

۳ـ آقای محمد حسین عباس میرزائی

۴ـ آقای مهندس امیر قاسم معینی

۵ـ آقای کرامت الله فرنود

۶ـ آقای مهندس علی اشرف فرخ

۷ـ آقای دکتر جواد بازرگانی

۸ـ آقای رحیم پور بردباری

۹ـ آقای رسول پرویزی

۱۰ـ خانم نیره ابتهاج سمیعی

۱۱- آقای مهندی سید محمد حسین قادر پناه

۱۲ـ آقای خانلر قراچورلو

۱۳ـ آقای دکتر غلامرضا عادل

۱۴- آقای میر اسدالله موسوی ماکوئی

۱۵ـ آقای دکتر امیر حسن زهرائی

۱۶ـ آقای دکتر قدرت الله موثقی

۱۷ـ آقای دکتر حیدر قلی برومند

۱۸ـ آقای دکترعلی اصغر آزاد

۱۹ـ آقای دکتر ویلسون بیت منصور

۲۰ـ آقای عبدالحسین طباطبائی

۲۱ـ آقای دکتر رضا علوی

۲۲ـ آقای صمد نامور

۲۳ـ آقای عباس فرو تن

۲۴ـ آقای رضا کمالاتی

۲۵ـ آقای رضا کورانلو

۲۶ـ آقای مهندس نصرت اله اسدی لنگرودی

۲۷ـ آقای صدری کیوان

۲۸ـ آقای دکتر جواد صفائی

۲۹ـ آقای دکتر حسین وفا

۳۰ـ آقای مهندس بهمن عطائی

۳۱ـ آقای محمد علی آموزگار

۳۲- آقای علی اصغر فیاض فاضلی

۳۳ـ آقای سید عطا الله اخلاقی

۳۴ـ آقای دکتر عبدالعلی امامی خوئی

۳۵ـ آقای مهندس جواد اربابی

۳۶ـ آقای علی اصغر قدر دان

۳۷ـ آقای دکتر عبدالرسول عظیمی

۳۸ـ آقای محمد علی پور بابائی

۳۹- آقای دکتر سید محمد علی عسکری

۴۰ـ آقای کاظم صدیقانی زاده

۴۱ـ آقای اسمعیل اکبر

۴۲ـ آقای دکتر حبیب الله بهبهانی

۴۳ـ آقای دکتر امین غنی

۴۴ـ آقای علی نقی نجد شیبانی

شعبة ششم

۱ـ آقای اکبر مسعودی

۲ـ آقای سید حسن مصطفوی نائینی

۳ـ آقای دکتر فضل الله صدر

۴ـ آقای ایرج ملک افضلی

۵ـ آقای دکتر محمد حسن رهنوردی

۶ـ آقای محمود بوداغ زاده

۷ـ آقای محمد حسن حکمت یزدی

۸ـ آقای دکتر یوسف صمو زاده

۹ـ آقای دکتر سید حسن مرتضوی

۱۰ـ آقای رضا پیر زاده

۱۱ـ آقای دکتر امیر حسین پرتو اعظم

۱۲ـ آقای شکرالله بختیاری پور

۱۳ـ آقای هوشنگ شریفها

۱۴ـ آقای دکتر اسفندیار یگانگی

۱۵ـ آقای ناصر اولیاء شیرازی

۱۶ـ آقای علی اصغر شیخ رضائی

۱۷ـ آقای اکبر امیر احمدی

۱۸ـ آقای دکتر قاسم مشایخی

۱۹ـ آقای مهندس حسین خسروی

۲۰ـ آقای علی طباطبائی

۲۱ـ آقای دکتر مظفر زعفرانلو

۲۲ـ آقای دکتر محمد حسین اسدی

۲۳- آقای دکتر عباس خاتم

۲۴- آقای ابوالحسن احتشامی

۲۵- آقای دکتر عبدالله بهزادی

۲۶- آقای دکتر سعید بهادری

۲۷- آقای مهندس حسن صائبی

۲۸- آقای امان الله ریگی

۲۹- آقای عبدالله جوانشیر

۳۰- آقای دکتر احمد برادر

۳۱- آقای مهندس عبدالحمید معینی

۳۲- آقای دکتر حبیب دادفر

۳۳- آقای حسین ایمان زهرایی

۳۴- آقای محمد مهدی سعادت

۳۵- آقای منصور انشاء

۳۶- آقای ملکشاه ظفر

۳۷- آقای ایرج مهرزاد

۳۸- آقای سواک ساگینیان

۳۹- عبدالحسین نژده

۴۰- آقای صالح شاخویی

۴۱- آقای کریم اهری

۴۲- آقای سید محمد شهرستانی

۴۳- آقای محمد عابد سراج الدینی

۴۴- آقای مهندس عنایت بهبهانی

به شعبه اول اضافه می شودآقای عبدالله بدر سالحیان

به شعبه دوم اضافه می‌شود آقای سید حسین مهدوی اردستانی

به شعبه سوم اضافه می‌شود آقای حسین معیری

به شعبه جهارم اضافه می‌شود آقای خلیل اسعد رزم آرا

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - از نمایندگان محترم تمنا می‌شود فردا ساعت ۹ صبح شعب ششگانه را تشکیل داده هیات رئیسه شعب را انتخاب بفرمایند، بعد از تعیین هیات رئیسه شعب، از هر شعبه ۳ نفر برای عضویت کمیسیون تحقیق انتخاب بفرمایند، مطابق آیین نامه برای رسیدگی به اعتبارنامه‌ها شعب هفت روز وقت دارند بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه آینده به ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۶ شهریور ماه موکول می‌شود.

(جلسه در ساعت یک و چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

رئیس سنی مجلس شورای ملی - سرلشکر فضل الله همایونی