New Server

قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۳۴۴٫۴٫۱

ماده واحده - تفریغ بودجه سال ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی به مبلغ ۱۱۹۴۵۶۵۳۶٫۲۰ ریال طبق صورت پیوست تصویب می‌شود.

صورت هزینه‌های پرسنلی و اداری سال ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی ۱ - هزینه پرسنلی.

مقرری پنج ماه و هشت روزه آخر سال ۴۲ ریاست محترم مجلس و آقایان نمایندگان محترم ۲۵۷۵۷۳۷۱ ریال

مقرری شش ماه و بیست و چهار روزه ۴۲ هیأت مدیره مجلس ۱۱۶۷۴۹۹ ریال

حقوق یکساله آقایان کارکنان مجلس ۳۳۲۳۷۸۰۱ ریال

دستمزد کارگران چاپخانه مجلس ۷۶۵۱۴۰٫۲۰ ریال

تفاوت حقوق یکساله ۴۲ کارکنان مجلس ۲۰۱۰۶۲۶۷٫۵۰ ریال

اضافه‌کاری پاداش حق مقام رؤسا و معاونین ۳۳۱۸۱۲۵ ریال

فوق‌العاده سوخت زمستانی خدمتگزاران ۱۶۸۱۸۰ ریال

هزینه شام سرایداران کشیک ۶۹۲۰۰ ریال

پاداش پایان خدمت کارکنان مجلس ۲۹۱۳۱۱۰ ریال

کمک اولاد کارکنان مجلس ۲۱۲۴۳۲۲ ریال

عیدی نوروز کارکنان مجلس ۳۸۹۴۱۲۰ ریال

کمک هزینه آقایان نمایندگان ۱۸۵۴۲۴۹۹ ریال

۲ - هزینه اداری

جمع هزینه‌های متفرقه سال ۴۲ مجلس ۷۰۶۶۳۴۰٫۵۰ ریال

هزینه نگهداری تأسیسات کتابخانه در سال ۴۲ ۳۲۶۵۶۱ ریال

...............................................

جمع کل هزینه سال ۴۲ مجلس ۱۱۹۴۵۶۵۳۶٫۲۰ ریال

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه روز شنبه اول تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی