New Server

فرمایشات ملوکانه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی خطاب به ملت ایران به مناسبت روز قیام ملی ۲۸ مرداد

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ تصمیم‌های مجلس

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

درگاه:محمدرضا شاه پهلوی

به روان شهدای قیام بیست و هشتم مرداد درود می‌فرستیم و اینک با شما به اخترام آن ارواح سعید یک دقیقه سکوت می‌کنیم.

روز تاریخی را از این جهت به یاد می‌آورند که اگهی و انتباهی دربردارد. واقعه بیست و هست مرداد حاکی از این است که اگر ملت ایران با صبر و حوسله هر نظر تازه و اظهار خدمتی را مورد توجه و دقت قرار می‌دهد عاقبت به حقایق پی می‌برد و مدت زیادی گول عوام فریبی و مواعید دروغ را نمی‌خورد و این خود باید برای عوام‌فریبان و ریاکاریان موجب تنبیه باشد.

این روز تاریخی بار دیگر ثابت کرد که حق آزادی در ملت ما چنان حکم‌فرماست که به محض اخساس هر خطری که به استقلال کشور آسیب برساند همگی یک دل و یک زبان برمی‌خیزند و موجب فساد را هر چه باشد از میان برمی‌دارند چنانچه در روزهای ۲۵ تا ۲۸ امرداد شمشیر قاطعی که سال‌ها به دست خائنین زهرآلود می‌شد و برای دو نیم کردن و گسستن ایران آماده بود با قیام جوانان مردانه فرزندان رشید ایران بر پیکر خائنین وارد آمد و خیال خام بدسگالان و تبه‌کاران را نقش برآب کرد.

ملتی چنین هوشیار و دلیر که بدون مواضعه قبلی یک روز در سراسر کشور قیام کند و نقشه خیانتی را که ماه‌ها و سال‌ها چیده شده بود از میان بردارد فناپذیر نیست و بلکه با چنین اقدامی خود را برای نیل به هر گونه ترقی و تعالی آماده نموده و بی تردید در آینده نزدیکی به افتخار و سعادتی که ثمره میهن‌پرستی و شجاعت و کار و کوشش است خواهد رسید و عظمت تاریخی خود را تجدید خواهد کرد گرچه لطمه سختی که از این فساد و سوءسیاست و اخلاق و معنویات به بنیه اقتصادی کشور رسید تا مدتی جبران نخواهد شد ولی تجربه هر قدر گران تمام بشود اگر باعث بیداری و برای آتیه درسی و دستور باشد قابل قبول است از این درس عبرت نتیجه چنین بدست می‌آید که روش سیاسی وقتی معقول و پسندیده و با موفقیت قرین خواهد بود که مقدمات آن با موازین عقلی فراهم شده باشد وگرنه اغراض شخصی را در پس پرده ظاهرسازی و فریب پنهان کردن و ملتی را به دنبال وهم و دروغ برانگیختن و دچار زحمات و خسارات طاقت‌فرسا نمودن جز شرمساری و ویرانی حاصلی نخواهد داشت.

بار دیگر به روح تابناک فداییان قیام بیست و هشتم مرداد تهنیت می‌فرستیم و مقدسین این نهضت را مورد قدردانی و تجلیل قرار می‌دهیم و افتخار داریم به چنین ملتی خدمت می‌کنیم.