فرمان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مناسبت روز تاسیس ارتش شاهنشاهی ۱۸ دی ماه ۱۳۴۱

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
ارتش شاهنشاهی ایران فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

قوانین انقلاب شاه و مردم
اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتااران شاهنشاه ایران

فرمان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مناسبت روز تاسیس ارتش شاهنشاهی ۱۸ دی ماه ۱۳۴۱


به مناسبت روز ۱۸ دی ماه که مصادف با روز تاسیس ارتش به دست توانای پدر تاجدار ما اعلیحضرت فقید شاهنشاه رضا شاه کبیر می‌باشد با صدور این فرمان درود بی پایان خود را به روان پاک آن سرباز فدایی راه میهن نثار، و یادآور می‌شویم که دوام و بقای هر قوم و ملتی بسته به میزان علاقه مندی و قداکاری آنها در راه ترقی و عظمت کشور خود می‌باشد و لازم می دانیم که نیات و علاقه خاصه خود را دایر بر نیرومندی ارتش و سایر قوای انتظامی که ضامن بقا و هستی مملکت است به کلیه افسران، درجه داران و افراد نیروهای مسلح کشور ابلاغ بداریم.


ارتش ایران در سیر تکاملی خود به نسبت تحولات فعلی دنیا با فداکاری شما افسران، درجه داران و افراد موفقیت داشته و به فنون و رموز جنگی امروزه آشنا گردیده و رضامندی خاطر حاصل است.


آرزوی ما اینست که با تاییدات خداوند متعال و سعی کوشش کادر نیروهای مسلح توفیق بیشتری در راه عظمت و اعتلای میهن عزیز حاصل گردد.