صفحه اصلی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی
ستارخان و باقرخان و جنگ‌آوران قانون اساسی سکولار مشروطه

به وبگاه مشروطه خوش آمدید. مشروطه یعنی پارلمانی و کشوری که قانون اساسی دارد. این پایگاه یک کتابخانه پژوهشی دیجیتال تاریخ معاصر ایران است. این کتابخانه از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ آغاز به کارکرد. کتابخانه‌ی زبان پارسی ما دارای ۶۴٬۶۳۵ یکان نوشتاری است. درونمایه این وبگاه دربرگیرنده اطلاعات درباره زندگی‌نامه‌ها، سازمان‌ها، رخدادها، جایگاه‌ها و یادمان‌ها و شاهکارهای ادب ایران می‌باشد. این وبگاه سندها، قانون‌ها، پروتکل مذاکرات مجلس شورای ملی، مجلس سنا، مجلس موسسان و فهرست نمایندگان مردم در مجلس‌ها در دوره‌های گوناگون را از آغاز جنبش مشروطه در ایران و بنیان مجلس شورای ملی در ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ (روز مشروطیت) تا پایان دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی ایران ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را به همراه اصل سند یکپارچه و بدون سانسور و دستکاری برای آگاهی هم‌میهنان گردآوری کرده‌است. ابزار بازیابی قانون‌ها و مذاکرات بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی بر پایه تاریخ، موضوع و شخص، چه سخنران و چه درباره وی سازمان داده شده‌اند.

زندگی‌نامه پادشاهان مشروطه، اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ و اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر، و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و شخصیت‌های سیاسی، کشوری و لشکری، و دیگر بزرگان ادب و هنر ایران زمین نیز در این وبگاه وجود دارد. از همه ایرانیان می‌خواهیم که به ما در گسترش درونمایه پایگاه مشروطه یاری‌کنند. تاریخ ایران را با سند بخوانید و خود را از پیش‌داوری‌ها رها سازید. خرد خود را بکار بگیرید زیرا زمانی که ملت خود آغاز به اندیشیدن می‌کند و پرده از روی این گروه که می‌گویند ما می دانیم، بر می‌دارد می‌بیند که آنها دروغگویانی بیشتر نیستند و قدرت این گروه شکسته می‌شود.

جشن نوروز ایرانیان ۱ فروردین ماهزادروز اشو زرتشت پیامبر ایرانیان ۶ فروردین ماهزادروز والاحضرت شاهدخت لیلا پهلوی ۷ فروردین ماهروز نیایش ۲۱ فروردین ماه • آغاز هفته ارزشیابی پیشاهنگی ۳ اردیبهشت ماه • تاجگذاری اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ ۴ اردیبهشت ماهبنیاد رادیو ایران ۴ اردیبهشت ماهزادروز علیاحضرت ملکه مادر پهلوی ۶ اردیبهشت ماهزادروز والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی ۸ اردیبهشت ماهروز کارگر ۱۱ اردیبهشت ماهآیین سپاس ۱۲ اردیبهشت ماه • آغاز هفته ایران باستان ۱۶ اردیبهشت ماه • روز دوستی جوانان شیر و خورشید سرخ ایران ۱۸ اردیبهشت ماه • روز تعاون ایران ۲۳ اردیبهشت ماهروز نیروی هوایی ۱۱ خرداد ماهروز ننگین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲روز لژیون خدمتگزاران بشر ۲۳ خرداد ماههفته حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست ۱ تا ۶ تیر ماهروز صنایع مس ایران ۲۰ تیر ماهروز نفت ۹ امرداد ماهروز جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۱۰ امرداد ماهروز مشروطیت ۱۴ امرداد ماهروز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ماهجشن هنر شیراز ۳۰ امرداد ماه تا ۸ شهریور ماهروز جهانی مبارزه با بیسوادی ۱۷ شهریور ماهبر تخت شاهنشاهی نشستن محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران ۲۵ شهریور ماهزادروز ابوریحان بیرونی ۲۵ شهریور ماهروز دهقان ۱ مهر ماهروز سروش آریامهر ۶ مهر ماه • روز پلیس ۱۵ مهر ماه • جشن مهرگان ۱۶ مهر ماه • روز معلم ۱۶ مهر ماهجشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۷ تا ۲۶ مهر ماهروز خانه انصاف ۲۱ مهر ماهزادروز شهبانو فرح پهلوی ۲۲ مهر ماه تهرانروز راه‌آهن ۲۳ مهر ماهروز نیروی هوایی ۲۵ مهر ماهجشن فرهنگ و هنر ۳ آبان ماهزادروز اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۴ آبان ماه تهران • زادروز والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ۴ آبان ماه • تاجگذاری اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی ۴ آبان ماهزادروز کوروش بزرگ بنیانگزار شاهنشاهی ایرانزادروز والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران ۹ آبان ماهروز کودک ۹ آبان ماههفته کودک ۹ تا ۱۶ آبان ماهروز نیروی دریایی ۱۴ آبان ماهروز بیمه ۱۵ آبان ماه • هفته روشندلان ۱ تا ۷ آذر ماه • هفته کار نیک پیشاهنگی ۵ تا ۱۱ آذر ماهروز بهداشت و تنظیم خانواده ۱۴ آذر ماه • روز حقوق بشر ۱۹ آذر ماه • روز نجات آذربایجان ۲۱ آذر ماهسوگند پادشاهی رضا شاه پهلوی ۲۵ آذر ماهبنیان بنگاه حمایت مادران و نوزادان ۲۵ آذر ماه روز مادر ۲۵ آذر ماهروز داروسازان ایران زادروز زکریای رازی ۶ دی ماهکشف حجاب و دادن حقوق اجتماعی به بانوان ایران ۱۷ دی ماهروز ارتش شاهنشاهی ایران ۱۸ دی ماهاصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی ۱۹ دی ماهانقلاب شاه و مردم ۶ بهمن ماهاستقلال دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ماهروز شکرگزاری ۱۵ بهمن ماهروز دفاع غیرنظامی ۲۵ بهمن ماهروز ژاندارمری ۲۷ بهمن ماهکودتای سوم اسفند روز رضا شاه کبیرروز پرستار ۵ اسفند ماهدادن حق رای به بانوان ایران و حقوق برابر سیاسی با مردان ۸ اسفند ماهروز ملت ۹ اسفند ماهجشن درختکاری ۱۵ اسفند ماهروز جاوید ۲۰ اسفند ماهزادروز والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی ۲۱ اسفند ماهروز ذوب‌آهن ۲۳ اسفند ماهزادروز رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماهروز پدر ۲۴ اسفند ماه


نوشتار برگزیده
سفر رسمی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو به آمریکا
ShahanshahAryamehrWashington24Abaan2536a7.jpg
ShahanshahAryamehrWashington24Abaan2536a9.jpg
ShahanshahAryamehrWashingtonWhiteHouse2536a1.JPG
ShahanshahAryamehrWashington24Abaan2536a11.jpg
ShahanshahAryamehrWashington24Abaan2536a1.jpg
ShahanshahAryamehrWashington24Abaan2536a2a.jpg

سفر اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو به آمریکا ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی - از روز ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی سفر رسمی اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در واشنگتن انجام یافت. وظیفه هر ایرانی است که این نوشتار را بخواند و میان هم میهنان پخش نماید.

این بازدید رسمی با تظاهرات علیه شاهنشاه ایران به آشوب کشیده شد، کسانی که از سوی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی سازمان داده شده بودند. بر پایه سیاست دشمنی جیمی کارتر با شاهنشاه ایران، توانستند با ماسک بر چهره پیرامون کاخ سفید را بگیرند، با وجود اینکه پوشاندن چهره در تظاهرات بر خلاف قوانین آمریکاست. به جای اینکه این تروریست‌ها را دستگیر و زندانی نمایند، گاز اشک آور ترکانده شد که به همراه بادی که می‌وزید، به سوی کاخ سفید رخنه کرد و در نتیجه نه تظاهرکنندگان تروریست، بلکه میهمانان رسمی آیین پیشباز، با گاز اشک آور خوش آمدند. لاری مک دونالد نماینده مجلس آمریکا این رویداد را "یک رسوایی و لکه ننگی بر شرف ملی امریکا خواند" زیرا برای جیمی کارتر تظاهرات کنفدراسیون دانشجویان ایرانی علیه شاهنشاه ایران مهمتر بود تا شرف ملی امریکا در برابر میهمانانش و در برابر جامعه بین المللی. امروز ما می‌دانیم که چه رابطه تنگاتنگی جیمی کارتر با تروریست‌های خاورمیانه داشت که نشان می‌دهد چرا جیمی کارتر آیین پیشباز از شاهنشاه را خلاف قوانین امریکا سازمان داد.

سایت مشروطه بازدید شاهنشاه آریامهر را در دو بخش نشان خواهد داد. در بخش نخست، برنامه بازدید رسمی شاهنشاه آریامهر را بررسی می‌کنیم و در بخش دوم هفته آینده، آنالیز چگونگی سازمان دادن تروریست‌های تظاهرکننده ، کدام گروه‌های تروریستی، مرکز این گروه‌های تروریستی و اینکه چه آگاهی ژرفی دولت امریکا درباره کنفدراسیون دانشجویی و گروه‌های تروریستی اش داشت، را خواهیم آورد.

هواپیمای آورنده شاهنشاه و شهبانو در ساعت ۱۴ به وقت آمریکا و ۲۳ به وقت تهران در فرودگاه پاتریک هنری در ویرجینیا بر زمین نشست. در فرودگاه رئیس تشریفات دولت آمریکا و همسرش و سفیر آمریکا در تهران همراه گروهی از پایوران دولتی و محلی از اعلیحضرتین پیشباز کردند. والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آمریکا بودند، به پیشباز شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو رفتند. اردشیر زاهدی سفیر ایران در ایالات متحده نیز در رأس هیأت‌های سیاسی و کنسولی ایران در ایالات متحده، از باشندگان در آیین پیشباز بودند. هنگام تشریف‌فرمایی اعلیحضرتین به فرودگاه بین‌المللی پاتریک هنری در ویلیامزبرگ صدها تن از ایرانیانی که در آمریکا زندگی می‌کردند، برای پیشباز از شاهنشاه ایران و علیاحضرت شهبانو گِرد آمده بودند. شاهنشاه آریامهر خودانگیخته، به میان ایرانیان رفتند و همگی را مورد مهربانی قرار دادند. شبانگاه میهمانی شامی از سوی آقای کارلایل سیمول ساین و بانو به افتخار شاهنشاه ایران و علیاحضرت شهبانو در قصر فرمانداری ویلیامزبرگ برپا شد.

ماندن یک شبه غیر رسمی در جایی نزدیک به واشنگتن، در برنامه بیشتر رهبرانی است که رسمی از ایالات متحده دیدن می‌کنند. آیین پیشباز پرزیدنت امریکا از رهبران خارجی همیشه در کاخ سفید انجام می‌شود. آیین پیشباز رسمی از شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در کاخ سفید ۳۰ دقیقه به درازا خواهد کشید. افزون بر کارتر و همسرش روزالین، وزیران کابینه دولت پرزیدنت کارتر و پایوران والا رده در این آیین می‌باشند.

برنامه سفر شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو: پس از آیین پیشباز، رهبران دو کشور به تبادل نظر و گفتگو خواهند نشست. این گفتگوها در اتاق کار پرزیدنت کارتر انجام خواهد گرفت و پیش از آغاز گفتگوها، عکاس‌ها و فیلمبرداران دقایقی پروانه فیلمبرداری و فرتورنگاری از نخستین دیدار کارتر با شاهنشاه آریامهر را خواهند داشت. پرزیدنت کارتر، هفتمین پرزیدنت آمریکا است که در همین اتاق با شاهنشاه ایران به گفتگو می‌نشیند. شاهنشاه در نخستین روز سفر رسمی در آمریکا ناهار را میهمان سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا خواهند بود و شهبانو نیز با همسر وزیر خارجه ناهار خواهند خورد. بعد از دیدار با ونس، هارولد براون وزیر دفاع آمریکا و سپس هریمن سیاستمدار کهنه کار آمریکایی به پیشگاه شاهنشاه آریامهر بار خواهند یافت. پس از آن هموندان شورای تجارتی ایران و آمریکا و سپس هموندان اتاق تجارت ایران و آمریکا در بلرهاوس به پیشگاه شاهنشاه بار می‌یابند.

علیاحضرت شهبانو نیز پس از نیمروز از یک بیمارستان کودکان در واشنگتن که به تازگی آماده بهره‌برداری شده است، دیدن می‌کنند. شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو شام نخستین شب اقامت رسمی در آمریکا را میهمان پرزیدنت کارتر و همسرش در کاخ سفید خواهند بود.

برنامه چهارشنبه شاهنشاه پیش از انجام دومین دور گفتگوها با پرزیدنت کارتر و باریابی جیمز شلزینگر وزیر انرژی ایالات متحده را در بر می‌گیرد. شلزینگر در دولت پرزیدنت فورد وزارت دفاع آمریکا را به گردن داشت، پست وزارت انرژی را با اهمیتی که مسئله انرژی امروزه یافته است، پرزیدنت کارتر در دولت خود بوجود آورد. در زمان پرزیدنت فورد مسایل مربوط به انرژی تنها در یک اداره متمرکز بود.

دومین دور گفتگوهای رهبران ایران و آمریکا در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت واشنگتن و ۱۹ و سی دقیقه به وقت تهران انجام می‌یابد. اعلیحضرتین ناهار را میهمان معاون پرزیدنت آمریکا و همسرش خواهند بود. پس از خوردن ناهار، شاهنشاه آریامهر هموندان کمیته روابط بین‌المللی مجلس نمایندگان را به پیشگاه همایونی می‌پذیرند. همسر پرزیدنت کارتر به دیدار شهبانو خواهند رفت. شاهنشاه آریامهر پیش از ترک واشنگتن در یک مصاحبه با رسانه‌های همگانی به پرسش‌های نمایندگان مطبوعات و خبرگزاری‌های آمریکا و بین‌المللی پاسخ خواهند داد. چهارشنبه شب سفر اعلیحضرتین به ایالات متحده آمریکا پایان می‌پذیرد. شاهنشاه آریامهر ساعت ۱۹ و سی دقیقه ۲۴ آبان ماه به وقت تهران و ده و نیم بامداد به وقت واشنگتن در میان پیشباز گرم پرزیدنت جیمی کارتر و بانو روزالین کارتر وارد کاخ سفید واشنگتن شدند و در چند صد متر دورتر پیشباز بی مانند، باشکوه و گسترده‌ای از سوی ایرانیانی که در آمریکا زندگی می‌کردند، از اعلیحضرتین انجام یافت. این پیشباز باشکوه تظاهرات کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور و آنارشیست‌ها و مارکسیست بین‌المللی را بکلی تحت‌الشعاع قرار داد.

با وجود هشدارهایی که از فعالیت‌های دانشجویان کنفدراسیون داده شده بود و پول‌های هنگفتی که برای وارد کردن تروریست‌ها و آنارشیست‌ها از دیگر کشورها خرج شده بود، پلیس امریکا نتوانست و یا نخواست میهن پرستان ایرانی را از گزند دانشجویان رُخک بر چهره زده در امان دارد. پیشباز سران کشورها درون کاخ سفید انجام می‌پذیرد، ولی شخص جیمی کارتر خواست که آیین پیشباز جلوی کاخ سفید برگزار شود. نزدیک به ۹٬۰۰۰ تن از ایرانیانی که در واشنگتن و دیگر ایالت‌های امریکا زندگی می‌کردند برای پیشباز شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو پیرامون کاخ سفید را گرفته بودند. خانواده‌های ایرانی دست در دست فرزندان خود در ضلع شمالی کاخ سفید که از درون کاخ نیز دیده می‌شد گرد آمده بودند و شعارهای بسیار با پوسترهای زیبایی از شاهنشاه و شهبانو در دست داشتند. فریادهای جاوید شاه، زنده باد شاه به آسمان می‌رسید. در سوی دیگر کاخ سفید دانشجویان کنفدراسیون به همراه دیگر تروریست‌های وارداتی که بسیاری سیاهپوست نیز میان آنان دیده می‌شد، چهره خود را زیر پارچه‌های سفید پنهان کرده بودند، با کلاه‌های رنگارنگ و ماسک‌های نقاشی شده عربده می‌کشیدند و شعارهایی ضد ایران و ایرانی می‌دادند. درست در ساعت ۱۰ و ۳۵ دقیقه چند دقیقه پس از تشریف فرمایی اعلیحضرتین، دانشجویان کنفدراسیون به همراه دیگر اوباش و اراذل وارداتی که با خود آورده بودند به میهن پرستان حمله بردند. تروریست‌های ایرانی و خارجی همه با انواع اسحه‌های سرد و با چوب‌های بلند و کلفتی که پلاکاردهایشان بر روی آن آویزان شده بود، به کودکان و زنان و مردان دست خالی یورش بردند. گروهی نیز خود را به میان میهن پرستان رساندند و داد و بیداد راه انداختند تا شاید برنامه پیشباز را بر هم زنند. کرامت دانشی، عباس بحران، محمود کوچک، علی مبارز، علی احمدی، سعیده مومن، علی صنعتی، احمد مبارز، محمد رضایی پور، محسن شهبابی و مجید قائلی و دو تن تروریست دیگر به نام‌های پیتر لوییز و ژان دو از سرکردگان حمله و زخمی کردن ایرانیان بودند.

همزمان در تهران شاعر توده‌ای سرسپرده شوروی محمود اعتمادزاده که با نام « م الف به آذین » شعر می‌گفت به همراه پسرش در تهران تظاهرات دانشجویان را رهبری کردند. بیش از پانصد تن از دانشجویان دانشگاه تهران هموندان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور نخست در برابر خوابگاه دانشگاه تهران در خیابان امیرآباد گِرد آمدند و سپس با آرنگ‌های ضد ملی به ساختمان خوابگاه‌ها رفتند و شیشه‌های ساختمان را در هم شکستند. این دانشجویان که بیشتر در کمپ‌های تروریستی آموزش یافته بودند، برای اشغال دفتر مدیر خوابگاه‌ها به راه افتادند، اما نتوانستند وارد دفتر شوند. آنگاه به چند مینی بوس از جمله مینی بوس ویژه مرکز بهداشت که در آنجا پارک شده بود، یورش بردند و چند کیوسک و دفتر مهمانسرا را ویران ساختند. هنگام این یورش دانشجویان هموند کنفدراسیون، یکی از نگهبانان خوابگاه را به سختی زخمی کردند. هفت تن دستگیر شدند که از هواداران مارکسیست ها و مارکسیست‌های اسلامی بودند.

این تظاهرات همانند تظاهراتی بود که شبانگاه ۲۴ آبان ماه در دانشگاه آریامهر در خیابان آیزنهاور به راه افتاد. در این تظاهرات دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر با سنگ، شیشه‌های مغازه‌ها و بانک‌هایی را که بر سر راهشان بود، شکستند. پس از بررسی این دو رویداد، مقام‌های انتظامی تهران دریافتند که شعارها و همزمانی و شیوه کار در واشنگتن و تهران کپی از یکدیگر بودند که نشان می‌دهد که این تظاهرات ضدایرانی از یک مرکز رهبری می‌شود.

سفر رسمی اعلیحضرتین به امریکا را با دقت بخوانید و میان هم میهنان پخش کنید.


آخرین‌هاپروژه‌های بزرگ
سوگند پادشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نگاهبانی از قانون اساسی مشروطه ایران ۲۵ شهریور ۱۳۲۰

حکومت مشروطه شاهنشاهی ایران

- پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران
- سرود ملی ایران
- پارلمان - قوه قانونگذاری
- مجلس شورای ملی
- قوانین ایران نوین
- مجلس سنا


  • شاهنشاه ایران
- اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ
- اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- انقلاب شاه و مردم
- بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- برنامه‌های عمرانی کشور
- به سوی تمدن بزرگ
- حزب رستاخیز ملت ایران
- نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران
- علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
- والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران رضا شاه دوم


- رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی
  • دادگستری - قوه قضاییه


رسته‌های بنیادی

آثار


پدیدآورندگان


دیداری‌ها شنیداری‌ها و خواندنی‌ها

 فیلم‌ها
 شنیداری‌ها
 فرتورها
 کتاب‌ها
 روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها
سپارش سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی در نخستین کنگره شرکت‌های تعاونی روستایی ایران ۱۹ دی ماه ۱۳۴۱

سخنان تاریخی شاهنشاه آریامهر