New Server

سفرهای رسمی علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی « پرونده:Shahanshah va Shahbanou AyoubKhan.jpg|thumb|150px|left|شاهنشاه و شهبانو در دیدار رسمی از پا...» ایجاد کرد)
 
 
(یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱۲: سطر ۱۲:
  
  
* ۱ اسفند ماه ۱۳۳۸  اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی به همراه شهبانو فرح پهلوی [[سفر محمدرضا شاه پهلوی به پاکستان ۳۰ بهمن ۱۳۳۸ - ۷ اسفند ۱۳۳۸| برای یک دیدار رسمی با فیلد مارشال ایوب خان]] پرزیدنت پاکستان وارد کراچی شدند.
+
* ۱ اسفند ماه ۱۳۳۸  اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی به همراه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی [[سفر محمدرضا شاه پهلوی به پاکستان ۳۰ بهمن ۱۳۳۸ - ۷ اسفند ۱۳۳۸| برای یک دیدار رسمی با فیلد مارشال ایوب خان]] پرزیدنت پاکستان وارد کراچی شدند.
  
* ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ شاهنشاه و شهبانو فرح [[سفر محمدرضا شاه پهلوی به نروژ و ایتالیا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۰ - ۹ خرداد ۱۳۴۰|به دعوت رسمی پادشاه نروژ]] وارد اسلو شدند.
+
* ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی [[سفر محمدرضا شاه پهلوی به نروژ و ایتالیا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۰ - ۹ خرداد ۱۳۴۰|به دعوت رسمی پادشاه نروژ]] وارد اسلو شدند.
  
 
* ۱۹ مهر ماه ۱۳۴۰ [[سفر محمدرضا شاه پهلوی به فرانسه ۱۸ مهر ۱۳۴۰ - ۱ آبان ۱۳۴۰|ژنرال دوگل رییس جمهور فرانسه از اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی]] در فرودگاه اورلی پاریس پیشباز کرد. در این دیدار رسمی شهبانو فرح پهلوی نمایشگاه ''هفت هزار سال هنر ایران'' را به همراهی آندره مالرو افتتاح فرمودند و سپس نخستین سنگ بنای خوابگاه دانشجویان ایرانی در کوی دانشجویان در پاریس گذارده شد.
 
* ۱۹ مهر ماه ۱۳۴۰ [[سفر محمدرضا شاه پهلوی به فرانسه ۱۸ مهر ۱۳۴۰ - ۱ آبان ۱۳۴۰|ژنرال دوگل رییس جمهور فرانسه از اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی]] در فرودگاه اورلی پاریس پیشباز کرد. در این دیدار رسمی شهبانو فرح پهلوی نمایشگاه ''هفت هزار سال هنر ایران'' را به همراهی آندره مالرو افتتاح فرمودند و سپس نخستین سنگ بنای خوابگاه دانشجویان ایرانی در کوی دانشجویان در پاریس گذارده شد.
سطر ۲۲: سطر ۲۲:
 
* ۱۴ خرداد ماه ۱۳۴۳ [[سفر محمدرضا شاه پهلوی به ایالات متحده امریکا ۱۴ خرداد ۱۳۴۳ - ۲۴ خرداد ۱۳۴۳|اعلیحضرت همایون محمدرضا پهلوی آریامهر به همراه علیاحضرت شهبانو رهسپار ایالات متحده امریکا]] شدند.
 
* ۱۴ خرداد ماه ۱۳۴۳ [[سفر محمدرضا شاه پهلوی به ایالات متحده امریکا ۱۴ خرداد ۱۳۴۳ - ۲۴ خرداد ۱۳۴۳|اعلیحضرت همایون محمدرضا پهلوی آریامهر به همراه علیاحضرت شهبانو رهسپار ایالات متحده امریکا]] شدند.
  
* ۱۱ اسفند ماه ۱۳۴۳ [[سفر محمدرضا شاه پهلوی به انگلستان ۱۱ اسفند ۱۳۴۳ - ۲۰ اسفند ۱۳۴۳|علیاحضرت شهبانو از تهران رهسپار لندن شدند]] تا به شاهنشاه که از سفر اتریش راهی لندن بودند بپیوندند.
+
* ۱۱ اسفند ماه ۱۳۴۳ [[سفر محمدرضا شاه پهلوی به انگلستان ۱۱ اسفند ۱۳۴۳ - ۲۰ اسفند ۱۳۴۳|علیاحضرت شهبانو از تهران رهسپار لندن شدند]] تا به اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی که از سفر اتریش راهی لندن بودند بپیوندند.
  
* ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ [[سفر محمدرضا شاه پهلوی به برزیل آرژانتین و کانادا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۴ - ۶ خرداد ۱۳۴۴|آغاز سفر شاهنشاه و شهبانو فرح پهلوی به آمریکای جنوبی]] در این روز شاهنشاه و شهبانو فرح پهلوی وارد برازیلیا شدند و پس از بازدید از کشورهای آمریکای جنوبی به کانادا پرواز کردند و در ۹ خرداد ۱۳۴۴ به دعوت ژنرال دوگل چهار روز میهمان وی در پاریس بودند.
+
* ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ [[سفر محمدرضا شاه پهلوی به برزیل آرژانتین و کانادا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۴ - ۶ خرداد ۱۳۴۴|آغاز سفر اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به آمریکای جنوبی]] در این روز شاهنشاه و شهبانو فرح پهلوی وارد برازیلیا شدند و پس از بازدید از کشورهای آمریکای جنوبی به کانادا پرواز کردند و در ۹ خرداد ۱۳۴۴ به دعوت ژنرال دوگل چهار روز میهمان وی در پاریس بودند.
  
 
* ۳۱  خرداد ماه ۱۳۴۴ [[سفر محمدرضا شاه پهلوی به شوروی ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ - ۱۲ تیر ۱۳۴۴|اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی]] به دعوت میکویان صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی به مسکو پرواز کردند.
 
* ۳۱  خرداد ماه ۱۳۴۴ [[سفر محمدرضا شاه پهلوی به شوروی ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ - ۱۲ تیر ۱۳۴۴|اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی]] به دعوت میکویان صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی به مسکو پرواز کردند.
سطر ۶۲: سطر ۶۲:
 
* ۲۳ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی شاهنشاه و شهبانو فرح پهلوی به دعوت جیمی کارتر وارد واشنگتن شدند.  
 
* ۲۳ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی شاهنشاه و شهبانو فرح پهلوی به دعوت جیمی کارتر وارد واشنگتن شدند.  
  
* ۲۶ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی [[سفر اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به بلغارستان و مجارستان ۲۶ اردیبهشت ماه - ۱ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی|شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو سفر رسمی خود را به بلغارستان و مجارستان]] آغاز کردند.
+
* ۲۶ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی [[سفر اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به بلغارستان و مجارستان ۲۶ اردیبهشت ماه - ۱ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی|شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو سفر رسمی خود را به بلغارستان و مجارستان]] آغاز کردند.<ref>[[سفر اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به بلغارستان و مجارستان ۲۶ اردیبهشت ماه - ۱ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</ref>
 +
 
 +
=== بن‌مایه‌ها ===
 +
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۵۴


شاهنشاه و شهبانو در دیدار رسمی از پاکستان ۱۳۳۸
شاهنشاه و شهبانو در آرژانتین
شاهنشاه و شهبانو فرح پهلوی در دیدار رسمی با برژنف ۱۳۴۹
شهبانو فرح پهلوی و هویدا، نخست وزیر ایران، دیدار رسمی با چو ان‌لای، چین، ۱۳۵۱
علیاحضرت در آیین دریافت درجه دکترای فلسفه از دانشگاه بوداپست سخنانی ایراد می‌فرمایند
زوج سلطنتی و هوآکوئو فنگ، تهران، ۱۳۵۷

علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی همسر خود اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران را در دیدارهای رسمی به خارج از کشور همراهی می کردند و در پیش‌باز شاهان و رییس جمهورهای دیگر کشورها که برای دیدار رسمی به ایران می آمدند در کنار شاهنشاه بودند. هم‌چنین شهبانو به چندین سفر رسمی به دیگر کشورها بدون شاهنشاه رفتند.


 • ۲ خرداد ماه ۱۳۴۶ شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی دیدار رسمی خود را از چکسلواکی آغاز کردند.
 • ۱۶ تیر ماه ۱۳۴۶ شاهنشاه و شهبانو فرح پهلوی برای دیدار رسمی به ترکیه وارد شدند و در آنکارا مورد استقبال قرار گرفتند.
 • ۲ مهر ماه ۱۳۴۷ شاهنشاه و شهبانو فرح پهلوی برای سفر رسمی که ۱۲ روز به درازا کشید وارد مسکو شدند.
 • ۵ تیر ماه ۱۳۴۹ زوج سلطنتی سفر رسمی اروپایی خود را با دیداری از فنلاند آغاز کردند. سپس به رومانی رفتند و چند روزی میهمان ملکه هلند بودند و پس از سفر به بلژیک به تهران باز گشتند.
 • ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ شهبانو فرح پهلوی به همراهی آندره مالرو در پاریس، خانه ایران [۱] را در خیابان شانز الیزه گشودند.
 • ۶ آبان ماه ۱۳۴۹ دیدار دوباره شاهنشاه و شهبانو فرح پهلوی از شوروی. در این روز بزرگترین شاه‌لوله گاز جهان[۲] در آستارا بین ایران و جمهوری آذربایجان در شوروی به کار افتاد. این شاه لوله قادر بود سالی ده میلیارد متر مکعب گاز به جمهوری‌های شوروی برساند.
 • ۱۷ تیر ماه ۱۳۵۰ ژرژ پمپیدو رییس جمهور فرانسه در کاخ الیزه از شهبانو فرح پهلوی پذیرایی کرد.
 • ۹ خرداد ماه ۱۳۵۱ پرزیدنت ریچارد نیکسون و همسرش برای دیداری رسمی وارد تهران شدند.
 • ۲۶ شهریور ماه ۱۳۵۱ علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به همراهی امیر عباس هویدا نخست وزیر برای دیدار رسمی با چواِن‌ لای وارد چین شدند.
 • ۴ امرداد ماه ۱۳۵۲ ریچارد نیکسون رییس جمهور امریکا در واشنگتن از شاهنشاه ایران و شهبانو فرح پهلوی استقبال کرد.
 • ۲۸ شهریور ماه ۱۳۵۳ نخستین سفر رسمی شاهنشاه ایران و علیاحضرت شهبانو به آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه آغاز شد. زوج سلطنتی از سنگاپور، استرالیا و زلاند نو دیدار کردند. این سفر پانزده روز به درازا انجامید.
 • ۱ تیر ماه ۱۳۵۳ شاهنشاه و شهبانو فرح پهلوی مورد استقبال والری ژیسکار دستن رییس جمهور فرانسه قرار گرفتند. در این دیدار درباره همکاری برای گسترش صنایع هسته‌ای در ایران واستفاده صلح آمیز نیروی هسته‌ای به موافقت دست یافتند.
 • ۱۹ بهمن ماه ۱۳۵۳ شاهنشاه و شهبانو فرح پهلوی برای دیدار رسمی از رئیس جمهور مصر انور سادات وارد قاهره شدند.
 • ۸ اسفند ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی علیاحضرن شهبانو فرح پهلوی از داکار پایتخت سنگال رسما دیدار کردند. نخستین سنگ بنای یک پالایشگاه با پشتیبانی ایران در این سفر گذاشته شد.
 • ۸ تیر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی برای شرکت در نشست سالانه هیات امنای بنیاد اسپن به امریکا پرواز کردند. [۳]
 • ۲۳ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی شاهنشاه و شهبانو فرح پهلوی به دعوت جیمی کارتر وارد واشنگتن شدند.

بن‌مایه‌ها