سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی)
سطر ۵۲: سطر ۵۲:
 
* [[مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرنگاران مصری و خبرگزاری پارس ۱۰ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرنگاران مصری و خبرگزاری پارس ۱۰ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرنگار نیوزویک ۱۲ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرنگار نیوزویک ۱۲ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
+
* [[مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با رسانه‌های همگانی آمریکا - واشنگتن ۲۶ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
  
 
* [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بیستمین سالروز بنیاد سازمان دفاع غیرنظامی کشور ۲۵ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بیستمین سالروز بنیاد سازمان دفاع غیرنظامی کشور ۲۵ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]

نسخهٔ ‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۴۵

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ

جشن سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی