New Server

سخنان شاهنشاه در گردهم‌آیی نمایندگان مردم سراسر کشور برای شرکت در کنگره ملی انتخابات ۷ شهریور ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم


سخنان شاهنشاه در گردهم‌آیی نمایندگان مردم سراسر کشور برای شرکت در کنگره ملی انتخابات ۷ شهریور ۱۳۴۲ در اجتماع دانشکده افسری


در واقع امروز در یک انجمن خانوادگی قرار داریم، برای اینکه مردم هر استانی شما را از آن استان مأموریت داده‌اند که در مرکز و در پایتخت کشور دور هم جمع بشوید و برای تعیین آینده و سرنوشت انقلاب ششم بهمن تصمیمات مقتضی بگیرید. می‌گویم خانوادگی، برای اینکه از اول زندگی خودم احساسات باطنی و قلبی من این بوده است که هر قدمی که بر می‌داریم برای همه ملت ایران است و هر اقدامی که می‌کنم بدین منظور است و اگر هم خودخواهی داشته باشیم و برای خودم جاه و منزلت و عظمتی بخواهم، می دانم که این فقط موقعی ممکن است که ملت ایران قوی، خوشبخت، سعادتمند و مقتدر باشد. تعلق خاطر من به شما از دیرزمانی شروع شده است، و همان طوری که گفتم این موضوعی است که تا آخرین نفس ادامه خواهد داشت و علاقه شما هم نسبت به من در چندین دفعه نمایان شد. بنابراین در چندین مرتبه این علاقه متقابل به منصه ظهور رسید، چون من در راه شما، چه شما در راه من. ولی یک دفعه مشترکاً با هم اقدام کردیم، و آن در ششم بهمن یعنی در تحقق انقلابی بود که به عنوان انقلاب من و شما معروف شده است. البته میل داشتم که با فرد فردِ شما آشنایی پیدا کنم، احوال هر کدام شما را علیحده و جداگانه جویا بشوم، و از وضع شخصی شما، خانواده شما، محل شما، ده شما، شهر شما، استان شما بپرسم. ولی چون تعداد جمعیت زیاد است و فرصت این نخواهد بود، این است که تنها می‌توانم بگویم که امیدوارم همه شما در سلامت باشید، در تندرستی باشید، و چیزی که از همه مهمتر است با این امیدی که همه نسبت به آینده دارید سرافراز و سربلند باشید و با روحی محکم هم خود شما به زندگی تان ادامه بدهید و هم خانواده شما. به همین طریق به استقبال آینده بروید و عموم ملت ایران در راهی که قدم بر می‌داریم با منتهای قدرت و استقامت و سرعت به سمت آرمان‌های ملی و آرزوهای قلبی ما پیش برود. احتیاج به توضیحات زیادی نیست، زیرا اقداماتی که ما کردیم به اندازه کافی حلاّجی شده است. آن کاری که نسبت به زارعین مملکت، کارگران مملکت، زن‌های مملکت، سایر طبقات مملکت شده است به اندازه کافی روشن شده و توضیحات نسبت به آن داده شده است. این اقدامات در تاریخ ما بی سابقه است و به تصویب ملت هم رسیده است، بنابراین از این لحاظ نگرانی نیست، ولی برای ادامه پی گیر و همه جانبه آن باید اضافه بر قوه مجریه که در این کار کوشا خواهد بود، قوه مقننه ایران نیز با همین روحیه کار را دنبال بکند و سیر تکاملی انقلاب ما به آهنگ موزون خودش ادامه بدهد. به این جهت اقداماتی که از طرف قوه مجریه لازم بود به صورت عمل در آمد. حالا موقعی است که همان طوری که قبلاً گفتم با همان روحیه‌ای که در ششم بهمن به پای صندوق رفتید، این دفعه نیز به پای صندوق‌ها بروید و برای انتخاب نمایندگانی که نماینده این نهضت بزرگ ملت ایران هست بشتابید. امیدوارم این روزهای تاریخی مملکت ما و این اجتماع تاریخی شما نتایج روشنی داشته باشد که عنقریب نمایان بشود، و شما زن‌های ایرانی و شما مردهای ایرانی به سمت هدف‌های مقدس ملی ما پیش بروید و این مملکت را تا حدودی که از عهده افراد ساخته باشد به اوج ترقی و تعالی و سعادت و رفاه و نیک بختی برسانید.