New Server

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر در جشن پنجاهمین سال شاهنشاهی دودمان پهلوی در روز ۱ فروردین ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
جشن سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی تصمیم‌های مجلس

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر
روز گشایش جشن‌های پنجاهمین سال شاهنشاهی دودمان پهلوی
شاهنشاه آریامهر در روز نخست فروردین ۲۵۳۵ شاهنشاهی در بیانات تاریخی خود از ملت بزرگ و در آسایش و امنیت ایران می‌گویند

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر در جشن پنجاهمین سال شاهنشاهی دودمان پهلوی در روز ۱ فروردین ۲۵۳۵ شاهنشاهی:

«
درود گرم من به ملت بزرگ ایران به ملتی که نیروی لایزالش بار دیگر در آیین شکوهمند همبستگی شاه و ملت متجلی شده است. درود من به شاهنشاهان بزرگ و سرداران دلیر تاریخ ایران به همه مردان و زنان ایرانی که پرچم پر افتخار این شاهنشاهی کهن را چون ودیعه‌ای مقدس از نسلی به نسل دیگر سپردند.
درود من به رضا شاه کبیر سردار بزرگ تاریخ ایران و بنیانگذار شاهنشاهی پهلوی، مردی که از میان مردم ایران برخاست و هرگز به جز از ایران نیاندیشید، برای ایران زیست و برای ایران مرد.
امروز در دو هزار و پانسد و سی و پنجمین نوروز شاهنشاهی ایران و در پنجاهمین نوروز شاهنشاهی پهلوی در برابر آرامگاه ایرانی بزرگی که روانش در کنار ما و همراه ماست، به نام پرچمدار شاهنشاهی ایران پیمان جاوید دودمان پهلوی را با ملت خودم که به فرمانروایی آن افتخار دارم تجدید می‌کنم.
در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی‌شناسیم.
ما از میان ملت ایران برخاسته‌ایم در خاک مقدس ایران زاده شده‌ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت. پنجاه سال است که جبهه پیوسته شاه و ملت در گرما گرم تلاشی شکوهمند در راه رستاخیز ملی ایران است، پنجاه سال است که ایران، ایران سازندگی و آفرینندگی است و اگر در این میان دوران فترتی این نهضت بزرگ ملی را متوقف ساخت اکنون آن دوران شوم برای همیشه سپری شده است امروز به یقین می‌دانیم که راه ملت ایران به جانب دوران تمدن بزرگ راهی است که پیروزمندانه ادامه خواهد یافت و در کوتاه زمانی این ملت را در نخستین صفوف ملل سرفراز جهان جای خواهد داد. راهی که ما و شما دست در دست هم در روز تاریخی سوم اسفند تا به امروز پیموده‌ایم راهی به راستی دراز و دشوار بوده است بسیاری از شما در این مدت، خود در کارهای کشور شرکت داشته‌اید و بسیاری دیگر نیز جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پر نشیب و فراز آشنا خواهید شد، نمی‌خواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم زیرا قضاوت آنچه گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است فقط یادآوری می‌کنم که در خلال این مدت در یکی از شومترین روزهای تاریخ چندهزار ساله ما حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های طاقت فرسای سردودمان خاندان پهلوی با شبیخون بیگانگان یک شبه درهم ریخت زیرا خوش باوری ما در برابر روابط بین‌المللی و عدم آمادگی نظامی که الحق فرصتی نیز برای آن نبود کار را بر شبیخون‌گران آسان کرده بود، پس از آن در طول دوازده سال این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه‌پرستی و مردم‌فریبی چیزی برای آن به ارمغان نیاوردند اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پا گرفتن نباشد بدین جهت با عنایت کامله پروردگار من و شما توانستیم به نیروی پیوند ناگسستنی و جاودانی خود، این دوران غم‌انگیز را در پشت سر گذاریم و با انقلاب پیروزمندانه شاه و ملت فصلی تازه را در تاریخ کهن این کشور آغاز کنیم، فصلی که در آن ظلمت اهریمنی برای همیشه پایان یافته و جای خود را به فروغ یزدانی سپرده است.
در این دوران پرافتخار نوین بود که یک بار دیگر اعجاز نبوغ ایرانی به صورتی پرشکوه بر صفحات تاریخ ایران نقش بست ملتی حماسه‌آفرین به دنبال افتخارات کهن حماسه‌ای نو در انسانی‌ترین چهره آن آفرید، حماسه‌ای که به تابناکی آسمان ایران، به استواری سخره‌های البرز کوه، به زایندگی امواج نیلگون خلیج فارس حماسه شکوهمند سازندگی و آفرینندگی حماسه سرفرازانه آزاد مردان و آزاد زنان، کشاورزان از بند رفته و کارگران پولاد بازوی نیرو آفرین و برخوردار و سهیم و شریک در حاصل تلاش خویش، سپاهیان افسانه‌ای دانش و آبادانی و تندرستی، حماسه گسترش کشورگیر دادگستری قضایی و عدالت اجتماعی، حماسه احقاق کامل حقوق ملی از بابت ثروت‌های خداداده ملت ایران، حماسه رهبری پیکار جهانی برای گزینش نظمی عادلانه در جای نظام بیدادگرانه کهن، من به نام فرمانده این شاهنشاهی جاودان با تاریخ ایران پیمان می‌بندم که این حماسه زرین ایران نو تا پیروزی کامل ادامه خواهد یافت و هیچ نیرویی در جهان یارای برابری با پیوند پولادین شاه و ملت را نخواهد داشت، دیگر شبیخونی نابهنگام ما را غافلگیر نخواهد کرد زیرا که ملت ایران و نیروهای مسلح ایران که از ملت برخاسته‌اند و از قدرت لایزال ملی نیرو می‌گیرند برای پاسداری سرزمین مقدس خویش روز و شب بیدارند، دیگر بیگانه و بیگانه پرست را امکان رخنه در بنای استوار حاکمیت ملی ما نخواهد بود، زیرا اکنون سرنوشت ایران تنها به دست ایرانی با نیروی ایرانی و به خاطر ایران تعیین می‌شود و همواره نیز چنین خواهد بود.
ایران امروز، ایران سازندگی، ایران ایمان و اعتماد و امید، ایران معنویت و بشردوستی است و این نقشی است که ما نه تنها در کشور خویش بلکه در صحنه جهانی نیز ایفا می‌کنیم، ما نیک می‌دانیم و همه جهانیان نیز می‌دانند که ایران امروز کشوری نیرومند با قدرت روزافزون سیاسی و اقتصادی، و نظامی و برخوردار از حیثیت بی سابقه جهانی است ولی ما اعلام کرده‌ایم که این نیرو جز در راه خیر و صلاح جامعه بشری به کار نخواهد رفت ما برای همه ملل جهان خواستار صلح و ترقی، خواستار رفاه و نیک بختی هستیم و سدای ما در هر مورد سدای حق و عدالت است.
ما خوشبختی و رفاه خویش را در رفاه و خوشبختی همه ملل جهان و نه به حساب دیگران می‌جوییم. دنیا می‌تواند روی ما و کشور ما به عنوان یک پشتوانه حق و عدالت حساب کند و ما این رسالت انسانی را با همه مسئولیت‌های آن با وقوف کامل می‌پذیریم. ملت بزرگ و عزیز من بار دیگر می‌گویم که رمز همه پیروزی‌های ملی ما در میراث معنوی تاریخ کهن ایران در رابطه هزاران ساله فرماندهی شاهنشاهی ایران با نیروی ملی و در فداکاری متقابل این دو مقام نهفته است. یک پارچگی ملی اکنون با استقرار یک حزب واحد کاملا ایرانی یعنی حزب رستاخیز ملت ایران بیش از هر وقت دیگر تحقق یافته است و این وحدت توام با قدرت قوای نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران شرایطی را پدیدآورده است که در پرتوی آن هیچ عاملی نمی‌تواند مانع پیشرفت روزافزون کشور ما و رسیدن به هدف‌های ملی و نجیبانه آن گردد.
به یاری پروردگار توانا من و شما دست در دست هم، راه پیروزمندانه خویش را به سوی عظمت و قدرت روزافزون کشور و به سوی ترقی و سعادت هر چه بیشتر مردم آن مصممانه دنبال خواهیم کرد. ما با اتکا میراث پرشکوه کهن، آینده‌ای باز هم پرشکوه‌تر از گذشته خواهیم ساخت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پرافتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز آن را هم چنان پرافتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد.
ایران جاوید روز به روز سرافرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر و سعادتمندتر خواهد شد. خداوند ایران در این راه شکوهمند مقدس، یار همه ما باد.
»

پس از بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر، شاهنشاه و علیاحضرت و والاحضرت ولیعهد از پله‌ها پایین رفتند و در میان کف زدن و غریو شادی "جاوید شاه" سوار کالسکه سلطنتی شدند و بازگشتند.