New Server

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر در آیین ملی بزرگداشت پنجاهمین سال شاهنشاهی دودمان پهلوی ۱ فروردین ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
جشن سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

تصمیم‌های مجلس


درود گرم من به ملت بزرگ ایران، به ملتی که نیروی لایزالش بار دیگر در آیین شکوهمند همبستگی شاه و ملت متجلی شده‌است.
درود من به شاهنشاهان بزرگ و سرداران دلیر تاریخ ایران، به همه مردان و زنان ایرانی که پرچم پر افتخار این شاهنشاهی کهن را چون ودیعه‌ای مقدس از نسلی به نسل دیگر سپردند.
درود من به رضاشاه کبیر، سردار بزرگ تاریخ ایران و بنیانگذار شاهنشاهی پهلوی، مردی که از میان ملت ایران برخاست و هرگز جز به ایران نیندیشید، برای ایران زیست و برای ایران مُرد.
امروز، در دوهزاروپانصدوسی‌وپنجمین نوروز شاهنشاهی ایران و در پنجاهمین نوروز شاهنشاهی پهلوی، در برابر آرامگاه ایرانی بزرگی که روانش در کنار ما و همراه ما است، به نام پرچمدار شاهنشاهی ایران پیمان جاوید دودمان پهلوی را با ملت خودم که به فرمانروایی آن افتخار دارم، تجدید می‌کنم.
در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی‌شناسیم. ما از میان ملت ایران برخاسته‌ایم، در خاک مقدس ایران زاده شده‌ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت.
پنجاه سال است که جبهه پیوسته شاه و ملت در گرماگرم تلاشی شکوهمند در راه رستاخیز ملی ایران است. پنجاه سال است که ایران، ایران سازندگی و آفرینندگی است و اگر در این میان دوران فترتی این نهضت بزرگ ملی را متوقف ساخت، اکنون آن دوران شوم برای همیشه سپری شده‌است.
امروز ما به یقین می‌دانیم که راه ملت ایران به جانب دوران تمدن بزرگ، راهی است که پیروزمندانه ادامه خواهدیافت و در کوتاه زمانی این ملت را در نخستین صفوف ملل سرافراز جهان جای خواهدداد.
راهی که ما و شما دست در دست هم، از روز تاریخی سوم اسفند تا به امروز پیموده‌ایم، راهی به راستی دراز و دشوار بوده‌است. بسیاری از شما در این مدت خود در کارهای کشور شرکت داشته‌اید. بسیاری دیگر نیز جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پر نشیب و فراز آشنا خواهیدشد.
نمی‌خواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم، زیرا قضاوت آنچه گذشته است با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری می‌کنم که در خلال این مدت، در یکی از شوم‌ترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما، حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های طاقت‌فرسای سر دودمان خاندان پهلوی با شبیخون بیگانگان یک شبه در هم ریخت، زیرا خوش باوری ما در برابر روابط بین‌المللی و عدم آمادگی نظامی که الحق فرصتی نیز برای آن نبود، کار را بر شبیخون‌گران آسان کرده‌بود.
پس از آن در طول دوازده سال این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه‌پرستی و مردم فریبی، چیزی برای آن به ارمغان نیاوردند. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده‌است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پای گرفتن نباشد. به این جهت با عنایات کامل پروردگار، من و شما توانستیم به نیروی پیوند ناگسستنی و جاودانی خود، این دوران غم‌انگیز را در پشت سر گذاریم و با انقلاب پیروزمندانه شاه و ملت عصری تازه را در تاریخ کهن این کشور آغاز کنیم، عصری که در آن ظلمت اهریمنی برای همیشه پایان یافته و جای خود را به فروغ یزدانی سپرده‌است.
در این دوران پر افتخار نوین بود که یک بار دیگر اعجاز نبوغ ایرانی به صورتی پرشکوه بر صفحات تاریخ ایران نقش بست. ملتی حماسه آفرین، به دنبال افتخارات کهن حماسه‌ای نو در انسانی‌ترین چهره آن آفریده، حماسه‌ای به تابناکی آسمان ایران، به استواری صخره‌های البرز کوه، به زایندگی امواج نیلگون خلیج فارس. حماسه شکوهمند سازندگی و آفرینندگی، حماسه سرافراز آزادمردان و آزاد زنان، کشاورزان از بند رسته و کارگران پولاد بازوی نیرو آفرین و برخوردار و سهیم و شریک در حاصل تلاش خویش، حماسه سپاهیان افسانه‌ای دانش و آبادانی و تندرستی، حماسه گسترش کشورگیر دادگستری قضایی و عدالت اجتماعی، حماسه احقاق کامل حقوق ملی از بابت ثروت‌هایی خداداده ملت ایران، حماسه رهبری پیکار جهانی برای گزینش نظمی عادلانه در جای نظام بیدادگرانه کهن. من به نام فرماندهی این شاهنشاهی جاودان با تاریخ ایران پیمان می‌بندم که این حماسه زرین ایران نو تا پیروزی کامل ادامه خواهدیافت و هیچ نیرویی در جهان یارای برابری با پیوند پولادین شاه و ملت را نخواهدداشت. دیگر شبیخونی نابهنگام ما را غافلگیر نخواهدکرد، زیرا که ملت ایران و نیروهای مسلح آن که از ملت برخاسته‌اند و از قدرت لایزال ملی نیرو می‌گیرند، برای پاسداری سرزمین مقدس خویش روز و شب بیدارند. دیگر بیگانه و بیگانه‌پرست را امکان رخنه در بنای استوار حاکمیت ملی ما نخواهدبود، زیرا اکنون سرنوشت ایران تنها به دست ایرانی با نیروی ایرانی و به خاطر ایران تعیین می‌شود و همواره نیز چنین خواهدبود.
ایران امروز ایران سازندگی، ایران ایمان و اعتقاد و امید، ایران معنویت و بشردوستی است و این نقشی است که ما نه تنها در کشور خویش، بلکه در صحنه جهانی نیز ایفا می‌کنیم.
ما نیک می‌دانیم و همه جهانیان نیز می‌دانند که ایران امروز کشوری نیرومند، با قدرت روزافزون سیاسی و اقتصادی و نظامی و برخوردار از حیثیت بی‌سابقه جهانی است، ولی ما اعلام کرده‌ایم که این نیرو جز در راه خیر و صلاح جامعه بشری به کار نخواهدرفت. ما برای همه ملل جهان خواستار صلح و ترقی، خواستار رفاه و نیکبختی هستیم و صدای ما در هر مورد صدای حق و عدالت است. ما خوشبختی و رفاه خویش را در رفاه و خوشبختی همه ملل جهان و نه به حساب دیگران می‌جوییم.
دنیا می‌تواند روی کشور ما و نیروی ما به عنوان یک پشتوانه محکم حق و عدالت حساب کند و ما این رسالت انسانی را با همه مسئولیت‌های آن با وقوف کامل می‌پذیریم.
ملت بزرگ و عزیز من،
بار دیگر می‌گویم که رمز همه پیروزی‌های ملی ما در میراث معنوی تاریخ کهن ایران، در رابطه هزاران ساله فرماندهی شاهنشاهی ایران با نیروی ملی، و در فداکاری متقابل این دو مقام نهفته‌است.
یکپارچگی ملی اکنون با استقرار یک حزب واحد کاملاً ایرانی، یعنی حزب رستاخیز ملت ایران بیش از هر وقت دیگر تحقق یافته‌است و این وحدت توأم با قدرت قوای مسلح شاهنشاهی ایران شرایطی را پدید آورده‌است که در پرتو آن هیچ عاملی نمی‌تواند مانع پیشرفت روزافزون کشور ما و رسیدن به هدف‌های ملی و نجیبانه آن گردد.
به یاری پروردگار توانا، من و شما دست در دست هم راه پیروزمندانه خویش را به سوی عظمت و قدرت روزافزون کشور و به سوی ترقی و سعادت هر چه بیشتر مردم آن مصممانه دنبال خواهیم‌کرد. ما با اتکا به میراث پر شکوه کهن آینده‌ای باز هم پر شکوه‌تر از گذشته خواهیم ساخت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته، و پرافتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز آن را همچنان پر افتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهدداد. ایران جاوید روزبه‌روز سرافرازتر و ملت ایران روزبه‌روز برومندتر و سعادتمندتر خواهدشد.
خداوند ایران در این راه شکوهمندِ مقدس، یار همه ما باد!