New Server

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ به خوش‌آمدگویی پرزیدنت برزیل - برازیلیا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفر محمدرضا شاه پهلوی به برزیل آرژانتین و کانادا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۴ - ۶ خرداد ۱۳۴۴

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ به خوش‌آمدگویی پرزیدنت برزیل - برازیلیا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۴

(در میهمانی رسمی شام کاخ ریاست جمهوری برازیلیا، به افتخار شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی ایران)


حضرت رئیس جمهوری


از اظهارات محبت‌آمیزی که نسبت به من و کشور فرمودید از جانب شهبانو و خودم صمیمانه تشکر می‌کنم. برای من و شهبانو احساس این که اکنون در برازیلیا پایتخت معروف شما به سر می‌بریم مایه خوشوقتی است. ما همواره اشتیاق دیدار این شهر بزرگ را داشتیم که از بدو ایجاد خود شهرتت جهانی یافته و به حق شهر فردا لقب گرفته است، همچنانکه خود کشور برزیل را نیز حقّاً باید سرزمین فردا دانست.


کشور عظیم شما با وسعت فراوان خود و با منابع طبیعی فراوان تر خود و با کار و کوشش ملت جوان و تازه نفسی که در آن زندگی می‌کنند بی‌تردید آینده‌ای درخشان در پیش دارد. شاید احساس همین حقیقت بوده که مهندسان و معماران شما را واداشته است تا برازیلیا را مظهر دنیای آینده‌ای بسازند که ملت برزیل حق دارد با اعتماد و امید به استقبال آن برود.


من نیز از کشوری به دیدار سرزمین شما آمده‌ام که مانند مملکت شما خداوند بدان نعمت‌ها و منابع طبیعی فراوان ارزانی داشته است. البته ما در سرزمین خود گذشته‌ای طولانی را در پشت سر گذاشته‌ایم که مایه افتخار ما است، ولی ما امروز همانند شما چشم به آینده دوخته‌ایم و ملت ما با کوششی فراوان دست به کار آن است که در سرزمین پربرکت خود جامعه‌ای بسازد که در عین حفظ بهترین قسمت‌های سنن و مواریث گذشته واقعاً جامعه نمونه دنیای آینده باشد.


شاید دوری جغرافیایی و اشتغالات داخلی کشورهای ما در گذشته باعث شده بود که ما زیاد به احوال یکدیگر آشنایی نداشته باشیم، ولی در دنیای کنونی دیگر فواصل جغرافیایی از میان برداشته شده است، و امور داخلی هر کشور نیز به طوری با وضع کلی جهانی بهم پیوسته است که حتی سرنوشت روزمره هر مملکت به امور سایر ممالک بستگی دارد.


بنابراین اکنون حقّاً دورانی فرا رسیده است که دو کشور ما بخصوص با نزدیکی خاصی که در روحیات افراد و در طرز فکر و زندگی خود دارند روز بروز تفاهم بیشتر و نزدیکی کاملتری پیدا کنند.


در ایران این علاقه از سال‌ها پیش از راه کوشش در شناسایی آثار هنر و ادب و فرهنگ کشور ما و انتشار ترجمه‌های متعدد از آثار نویسندگان و شعرای شما ابراز شده است و می‌بینیم که در کشور برزیل نیز خوشبختانه همین توجه به صورت متقابل اظهار می‌شود.


امیدوارم توسعه روابط ما در آینده این شناسایی متقابل را در زمینه‌های وسیع تر و متنوع تری تعمیم دهد.


سلامت و سعادت شما و بانو کاستلو برانکو و ترقی و رفاه روزافزون ملت بزرگ و نجیب برزیل و دوستی هر چه بیشتر دو ملت را آرزو دارم.