New Server

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ به بیانات فرماندار کل کانادا - اتاوا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفر محمدرضا شاه پهلوی به برزیل آرژانتین و کانادا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۴ - ۶ خرداد ۱۳۴۴

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ به بیانات فرماندار کل کانادا - اتاوا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۴

(در میهمانی شام رسمی در اتاوا به افتخار شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو)


عالی جناب، حضار محترم


برای شهبانو و من جای نهایت مسرت است که از میهمان نوازی ملت و دولت کانادا بهره‌مند شده‌ایم و میل دارم تشکرات صمیمانه خود را برای نطق خیر مقدم شما که ایراد نمودید ابراز دارم. سفر ما به کشور زیبا و دوست شما به ما فرصتی عالی می‌دهد که از نزدیک با ترقیات شگرف که در زمانی بالنسبه کوتاه در کانادا بوجود آمده آشنا شویم. این ترقیات کانادا را در میان مترقی ترین و مرفه ترین ممالک جهان قرار داده و ترقیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور شما که در یک محیط آزادی و در چهارچوب سیستم دمکراتیک صورت گرفته نشانه‌ای است از نبوغ خلاقه ملت بزرگ شما که با فداکاری و پشتکار برای استفاده از منابع کشور وسیع توأم گشته است. تجربیات توأم با موفقیت‌های عالی شما بالاترین ارزش‌ها را برای کشور من و تمام ملل در حال توسعه که با فقر و بیماری و جهل مبارزه می‌کنند و علیرغم مراحل مختلف توسعه اقتصادی خود کوشا هستند که زندگی شرافتمندانه‌ای برای ملل خود فراهم آورند، دارد.


هر دو کشور ما از ایده‌آل‌های واحد یعنی عشق به آزادی و دموکراسی و صلح جهانی الهام می‌گیرند. هر دو کشور ما در بنیادهای اجتماعی و سیاسی خود از ثبات برخوردارند. هر دو کشور از دل و جان پابند به منشور سازمان ملل و طرفدار حل و فصل مسالمت آمیز مسایل جهانی می‌باشند و به حفظ احترام نوع بشر و عدالت و رفاه مردم اهمیت فراوان می‌گذارند. عجب نیست که ملت‌ها و دولت‌های ایران و کانادا اینقدر خود را علیرغم فاصله زیاد قلباً نزدیک احساس نمایند.


هر دو کشور ما در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند نقش‌های مثبت و سازنده خود را در حل مسایل مهم جهانی و ایجاد صلح پایدار و تسریع رشد اقتصادی ممالک فقیرتر به وجه بسیار مؤثری ایفاء نمایند. همکاری ثمربخش فعلی ما در همین زمینه توسعه بیشتری می‌تواند بیابد. درباره نحوه این همکاری من مخصوصاً علاقه مشترک دو دولت را در تأسیس یک سپاه بین‌المللی صلح تحت نظارت سازمان ملل متحد در نظر دارم.


در نهم ماه ژوئن سال گذشته ضمن سخنرانی خود در دانشگاه نیویورک اهمیت چنین طرحی را تشریح کردم و متذکر شدم که دولت ایران با نهایت علاقه حاضر است در انجام این طرح شرکت داشته باشد، و حاضر خواهد بود یک واحد نظامی آماده به خدمت را در اختیار چنین سازمانی قرار دهد و در هر منطقه‌ای از جهان که لازم باشد چنین واحدی را بفرستد. ما با نهایت ستایش شاهد ابراز علاقه خاص دولت کانادا درباره این پیشنهاد بوده‌ایم و من وظیفه خود می‌دانم که ستایش خود را نسبت به نقش مثبت و اساسی که دولت کانادا در طرح کلمبو جهت تشویق توسعه اقتصادی کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیا ایفاء کرده است ابراز دارم، زیرا روش دولت کانادا نشان داده است که تا چه اندازه یک کشور توسعه یافته قادر است با حسن نیت و اراده مثبت در بالا بردن سطح زندگی سایر ملل که محتاج به آن هستند مؤثر واقع شود.


آقای فرماندار کال کانادا، شما در سخنرانی خود متذکر شدید که در سال دیگر جشن‌های صدمین سال تشکیل کشور متحده کانادا و دو هزار و پانصدمین سال تأسیس شاهنشاهی در ایران برپا خواهد شد. برای من این دو جشن که یکی در دنیای باصطلاح باستانی و دیگری در دنیای باصطلاح جدید که هر کدام در فرهنگ و تمدن و ترقی معنوی انسان شریک می‌باشند ترتیب خواهد یافت دلیل دیگر برای ایجاد تفاهم و همکاری و اتحاد بین دو کشور ما جهت حداکثر استفاده برای ایجاد یک وحدت معنوی جهانی است که روز بروز بیشتر مورد احتیاج بشر است.


برای من موجب نهایت خرسندی است که در سالیان اخیر کوشش‌های مهمی از جانب دو کشور ما برای توسعه علایق فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور صورت گرفته و در مراکز عالیه تعلیم و تربیتی شما مطالعات در امور ایران آغاز شده است. اعزام تعداد روزافزونی از دانشجویان ایرانی به دانشگاه‌های شما و برپا شدن مرتب نمایشگاه‌های هنر ایرانی در موزه‌های شما و شرکت ایران در نمایشگاه جهانی و تقویت روابط تجارتی به سود هر دو کشور ما صورت گرفته است. سعادت شما و بانو وانیر و همچنین ادامه پیشرفت و رفاه ملت دوست و نجیب کانادا را آرزو دارم.