New Server

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در دیوان عالی برزیل - برازیلیا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفر محمدرضا شاه پهلوی به برزیل آرژانتین و کانادا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۴ - ۶ خرداد ۱۳۴۴

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در دیوان عالی برزیل - برازیلیا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۴


آقای رئیس


از سخنان محبت آمیزی که نسبت به من ایراد کردید صمیمانه تشکر می‌کنم و اظهار علاقه این مجمع عالی قضایی را به عنوان یک ارمغان پر ارزش این سفر با خود همراه می‌برم.


من از کشوری به دیدار شما آمده‌ام که از دوران بسیار کهن با اصول عالی دادگستری و حقوق بشری آشنایی داشته است. هرودوت و سایر مورخان بزرگ باستانی یونان با آنکه خود و کشورشان هیچکدام با ایران نظر خوبی نداشتند می‌نویسند که: «ایرانیان به اصول دادگستری احترام کامل می‌گذارند و خود و پادشاهانشان در اجرای این اصول مراقبت خاص دارند، جنایات را به سختی کیفر می‌دهند، اما همیشه توجه دارند که خطاهای اولیه را آسان ببخشند و در عوض با اعمال مجازات‌های شدید از تکرار آن‌ها جلوگیری کنند. ایرانیان قوانین خوب فراوان دارند و دارای مقررات مشخص برای اجرای این قوانین و شوراهای مختلفی برای نظارت بر حسن اجرای آن‌ها هستند.»
به موازات اجرای اصول قضایی در ایران باستان، توجه خاصی نیز نسبت به حقوق انسانی مبذول می‌شده است. به عنوان نمونه این امر کافی است فرمان معروفی را که به دستور کورش پس از تصرف بابل صادر شد و در آن شاید برای نخستین بار در تاریخ جهان حقوق انسانی افراد به رسمیت شناخته شد یادآوری کنم. در این باره توضیح زیادتر نمی‌دهم، زیرا یقین دارم که شما خود در کتب تاریخ و مخصوصاً در کتاب مقدس تورات شرح کامل این منشور آزادی‌بخش کورش کبیر را خوانده اید.


با اتکاء به چنین سابقه قدمی، من حق دارم به نمایندگی از طرف ملتی که با اصول عالی قضایی آشنایی دیرینه دارد به شما نمایندگان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور بزرگ برزیل درود بفرستم و موفقیت شما را در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیرتان آرزو کنم.


اعتقاد راسخ من که آن را از بدو سلطنت خودم همواره و در هر فرصت مساعد گوشزد کرده ام این است که بدون قدرت کامل دستگاه قضایی یک کشور هیچ پیشرفت واقعی و استوار در آن کشور امکان پذیر نیست ولی من علاوه بر این بدین حقیقت نیز همواره اعتقاد قضایی می باید با عدالت اجتماعی تکمیل گردد زیرا مخصوصا در عصر ما که حقوق بشری به صورت اصل جدانشدنی جامعه نوین درآمده است تفکیک این دو از یکدیگر عملی نیست.


ما در کشور خود توجه فراوانی بدین هر دو جنبه عدالت مبذول می داریم و خوشوقتیم بگویم که گذشته از تقویت قدرت دستگاه قضایی ایران ما در راه استقرار اصول عدالت اجتماعی مخصوصا در سال های اخیر قدم های بلند و حتی انقلابی برداشته ایم هدف ما این است که جامعه خویش را تبدیل به جامعه ای کاملا پیشرفته کنیم که در آن نه فقط حقوق قضایی بلکه حقوق اجتماعی کلیه افراد کاملا تضمین شده باشد و خوشبختانه درین مورد کشور بزرگ شما نیز که یقین دارم جامعه آن روز به روز زندگی سعادتمندتر و بهتری خواهد داشت به موفقیت های بسیار نایل شده است.


آرزوی من این سات که تکامل روزافزون تمدن و فرهنگ بشری و رشد اجتماعی همه مردم روی زمین هر چه زودتر دورانی را بوجود آورد که در آن سراسر جامعه انسانی از عدالت واقعی برخوردار گردد و دیگر نشانی از تجاوز و تعدی و تبعیض باقی نماند.


شما قضات عالیرتبه پیش قراولان تامین چنین آینده ای در کشور خود هستید و بنابراین مایه کمال خوشوقتی من است که بهترین آرزوهای خود را در راه موفقیت شما در انجام وظیفه مقدستان بدرقه راه شما و بدرقه راه همه همکارانتان در تمام جهان کنم.