New Server

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در دیوان عالی آرژانتین - بوئنوس‌آیرس ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفر محمدرضا شاه پهلوی به برزیل آرژانتین و کانادا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۴ - ۶ خرداد ۱۳۴۴

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در دیوان عالی آرژانتین - بوئنوس‌آیرس ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۴


در تاریخ بشری کشورهایی موفق بوده‌اند که به مصالح اجتماعی توجه بیشتری داشته‌اند. البته به موازات عدل و مساوات و برابری همه افراد در برابر قوانین و مقررات باید عدالت اجتماعی نیز اجرا شود.


امروز فقر و بیماری اگر توسط دادگاهی محکوم نشود مسلماً در دادگاه عدل الهی و تمدن محکوم است. عدالت اجتماعی باید به موازات عدالت محاکم و دادگاه‌ها اجرا شود.


خوشوقتم که مشاهده می‌کنم که در آرژانتین بدین مسئله توجه شده است. امیدوارم در سایر کشورها هم به این مسئله توجه شود تا بشریت بتواند از مزایای تمدن و نظایر آن بهره مند شود.


خداوند همه ما را برابر آفریده است و هیچگونه تفاوت و تمایزی میان افراد بشر وجود ندارد، و به همین سبب همه ما باید بطور یکسان از نعمت‌هایی که طبیعت به ما ارزانی داشته است برخوردار گردیم.


من همواره بر این اصل عقیده داشته‌ام که هر کشوری باید در راه حفظ و برقراری احترام و حیثیت و عدالت اجتماعی خود کوشش‌های بی دریغ به عمل آورد.


ایران را می‌توان از نظر آب و هوا و اختلالات جوّی تا حدودی به آرژانتین تشبیه کرد.


در صفحات شمالی کشور من بویژه مناطق همجوار کرانه‌های دریای خزر بارندگی به حد وفور روی می‌دهد و مشکلی از نظر تأمین آب وجود ندارد، لیکن در نقاط دیگر ایران بارندگی نادر است و شرایط زندگی با دشواری‌های متعدد روبروست و ما باید برای رفع این نقایص تصمیمات مؤثر و مقتضی بگیریم.


اگر کشور من از نظر آب در مضیقه است از لحاظ نفت در رفاه کامل به سر می‌برد و ما از انرژی‌های ملی خویش برای تأمین سعادت و رفاه ملت خود کمال استفاده را می‌بریم. این هدف سبب شده است که ما در اجرای برنامه‌های اصلاحات کشاورزی دست به یک رشته اقدامات افراطی بزنیم، و لازمه این کار این بود که جنگل ها، مراتع، شبکه‌های آبیاری، نفت، صناعت پولاد و هر رشته صنعتی و تولیدی دیگر خود را که ممکن بود به صورت کارتل در آمده و گردانندگان آن به زیان مردم ایران در نرخ‌های کالا و مصنوعات تولیدی دخل و تصرف نمایند، ملی کنیم.


برای اجرای این مقاصد ما نیازی به برپا ساختن بازداشتگاه‌ها و یا زندان‌های بزرگ جهت نگاهداری زندانیان سیاسی نداشته ایم، زیرا برنامه‌های اجرایی ما خواست ملت ایران بوده است. با وجود هزاران کیلومتر فاصله‌ای که بین ما و شما وجود دارد ما همان هدف‌ها و آرمان‌های مردم آرژانتین را در قلب خود می‌پرورانیم. ما نیز مانند شما علاقه داریم که بهتر زندگی کنیم و در راه تأمین سعادت و خوشبختی خویش به پیکار قاطع و ثمربخش بپردازیم.