New Server

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آیین سلام چهارم آبان کاخ گلستان ۴ آبان ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم


شاهنشاه در آیین سلام چهارم آبان

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آیین سلام چهارم آبان کاخ گلستان ۴ آبان ۱۳۴۳


باید متوجه بود که اگر در این دو سال اخیر کارهایی در مملکت ما انجام گرفت که یکمرتبه زندگی اجتماعی چند هزار ساله این کشور را شکل دیگری بخشیده است، اگر یکباره تمام آثار قرون وسطایی و تمام قید و بندهایی که مانع پیشرفت واقعی جامعه ایرانی بود با حداقل صدمه و تلفات انسانی و ضایعات مالی و روحی از میان رفت، اگر کارهایی پیاپی صورت گرفت که در ممالک دیگر شاید حاصل یک قرن تحول و پیشرفت بود و هر کدام از آن‌ها به تنهایی کافی بود که کشوری را سربلند سازد و برای آن نام نیکی در تاریخ بگذارد، همه این‌ها بدان سبب امکان یافت که این مملکت و این ملت آمادگی و استعداد و لیاقت این تحولات انقلابی را داشت، زیرا بدون این آمادگی و رشد ملی چنین انقلاب عمیقی ممکن نبود. قبلاً گفته ام و باز تکرار می‌کنم که اگر من موفق بدین کارها شدم این فقط اراده خداوندی بوده است و من حس می‌کنم که فقط بنده کوچک او هستم که مجری نیات و مشیت کامله الهی نسبت بدین ملت و مملکت می باشم. ما در عین آنکه حق داریم به کارهای خود افتخار کنیم هرگز مغرور نمی‌شویم و خضوع و خشوع خویش را در برابر ذات باریتعالی از دست نمی‌دهیم. کارهایی که به خیر و صلاح جامعه ایرانی است باید با همان روحیه‌ای که این جنبش در سال 1341 شروع شد ادامه یابد. ما بهیچوجه و در هیچ موقع از پا نخواهیم نشست تا به هدف‌های عالی خودمان بطور کامل برسیم. اجتماع ما در نتیجه اقداماتی که صورت گرفت بکلی دگرگون شد، و اکنون موقعی است که باید دستگاه اداری ما و فرهنگ ما نیز به همان طریق دگرگون گردد.


باید مردم ایران برای مقابله با شرایط و مقتضیات آینده بیش از پیش مجهز به علم و هنر شوند. البته ممکن است برای رسیدن بدین هدف‌ها احتیاج به جراحی‌های عمیقی باشد، و این کار خواهد شد. انتظار من این است که در رژیم پارلمانی همان پیشرفت‌هایی که در غیاب مجلسین شده بود با همان سرعت و قدرت و قاطعیت ادامه پیدا کند. ما فساد را در هر جا که باشد و از هر طریق که لازم باشد ریشه کن می‌کنیم. باید بگویم که تاکنون سرهای عالی مقامی مشمول این مبارزه با فساد شده است. بدیهی است شدتی که در این راه در قسمت لشگری بکار رفته است بیش از پیش به قسمت کشوری نیز سرایت خواهد کرد و چاره ای به جز این نیست. امروز دیگر کوچکترین خطایی اغماض نمی‌شود. همانطور که در روز جشن دهقان گفتم امروز دیگر فرقی بین وزیر و یک فرد عادی از لحاظ انجام وظیفه وجود ندارد، بلکه مسئولیت وزیر خیلی بیشتر است. امروز فقط کسانی باید داوطلب تصدی کارهای مهم باشند که چیزی جز خدمت به مملکت در نظر نداشته و خودشان را بکلی وقف این کار کرده باشند، زیرا به غیر از خدمت کردن و عرق ریختن و زحمت کشیدن چیزی در این راه در انتظار آن‌ها نیست. حقوقی که در برابر کار خود می‌گیرند آنقدر مهم نیست که خودبخود ارزش چنین تلاش و کوششی را داشته باشد و مسلماً امکان دزدی و دغلی نیز به هیچکس داده نمی‌شود.


مجلس شورای ملی باید طبعاً نماینده بارز همین روح انقلابی باشد، و بدیهی است که آن جا هم جای هیچ نوع فساد و سستی و اعمال نظریات شخصی نمی‌تواند باشد. مطمئن هستم که تمام دستگاه‌های ما چه قوه مجریه و چه قوه مقننه و چه قوه قضاییه با همین روح و فکر پیش خواهند رفت و غیر از این هم نمی‌تواند باشد، زیرا هیچ وضع دیگری را من و ملت ایران قبول نخواهیم کرد. با این امید بزرگ به آینده امیدوارم هر کسی در هر شغل و هر مسئولیتی بتواند روز بروز بیشتر و سریعتر و قوی تر به این مملکت خدمت کند تا کارهای وسیعی که در این مملکت شروع شده است به آرامی و در عین حال با استحکام و قاطعیت پیش برود و بدین ترتیب ما بتوانیم یک مملکت کاملاً مترقی و جامعه مرفه با آتیه‌ای درخشان بوجود آوریم. آنچه تاکنون شده فقط از نتایج اولیه کار ما است. امیدواریم موقعیت ایران در میان ملل زنده دنیا روز بروز عالی تر و درخشان تر گردد و ما با اتکاء به میراث بزرگ معنوی نیاکان خویش از راه تجلی قریحه و نبوغ ایرانی سهم خود را برای بهتر کردن زندگانی همه جامعه بشری ادا کنیم.


بعضی اوقات جریان حوادث و تصادفات طوری است که همچنانکه قبلاً نیز گفتم اگر فرصت مساعدی برای کسی پیش بیاید که امکان خدمت داشته باشد و در این امر غفلت ورزد می‌توان نام آن را خیانت گذاشت. برای مملکت ما جریان اوضاع فرصت بسیار مساعدی در پیش آورد که ما توانستیم در یک زمان چندین کار بزرگ را با هم انجام دیهیم، بطوری که مجموع این کارها جنبه انقلابی پیدا کرد، و نه فقط به صورت یک ابتکار ملت ایران بلکه به صورت یک ابتکار جهانی در آمد. حالا وظیفه ما است که با تمام قوا دنبال این کارها را بگیریم. شاید هنوز ما نتوانستیم از لحاظ علمی و صنعتی و نظایر آن ارمغانی به دنیا دهیم، ولی مسلماً می‌توانیم از لحاظ امور روحی و معنوی و موازین انسانی و اخلاقی که میراث عظیم تمدن و فرهنگ گذشته ما به ما امکان آن را می‌دهد نقش مؤثری در جامعه بشری داشته باشیم. ما می‌توانیم در راه تقویت اصول تفاهم بشری، در راه برادری جهانی و در راه پیشرفت امر صلح مؤثر باشیم. اخیراً موقعی که در آمریکا بودم پیشنهادی درباره سپاه صلح جهانی کردم و حالا نیز تشکیل یک سپاه دانش جهانی را پیشنهاد کرده‌ام که خود یک نوع سپاه صلح و خوشبختی است. البته در دنیای امروز آمادگی سپاه‌های اصلی نیز هنوز برای کشورها ضرورت دارد، زیرا هر قدر این نیرو آماده تر باشد به خواست خداوند خطر جنگ کمتر خواهد بود و امکان فعالیت بیشتری به سپاه‌های صلح و دانش داده خواهد شد. بدیهی است هر قدر فروغ علم بیشتر بر اجتماع بتابد تاریکی جهل و فساد از بین خواهد رفت و جامعه‌ای سعادتمندتر و آبادتر بوجود خواهد آمد. انشاءالله مملکت ما در این راهی که در پیش گرفته است روز بروز جلوتر خواهد رفت و مترقی تر خواهد شد. میراث معنوی بزرگی که از نیاکان ما به ما رسیده است و گنجینه‌های فنا ناپذیر ادب و حکمت و عرفان و هنر ایران منبع فروغی است که شاید ما بتوانیم از آن به دنیا روشنایی بدهیم و بدین طریق سهم خویش را در عالی‌تر کردن زندگانی بشر از راه روح و معنی ایفا کنیم. ما کارهای زیادی در زمینه امور فرهنگی و مدنی باید انجام بدهیم که یکی از آن‌ها اقدام اخیر ما در مورد مبارزه جهانی با بیسوادی بود که از طریق سازمان یونسکو و دعوت کلیه ملل جهان به همکاری بیشتر و مؤثرتری در این باره انجام گرفت.


با از بین بردن جهل و بیسوادی از یکطرف، و از طرف دیگر با ایجاد و توسعه بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های ملی و سازمان‌های تعاونی، زندگی همه افراد و طبقات این مملکت بهبود بیشتری پیدا خواهد کرد و آتیه افراد بهتر تأمین خواهد شد.