New Server

سخنان اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی در شرفیابی دانشجویان راه‌آهن راهی اروپا ۴ مهر ماه ۱۳۰۸

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی

درگاه رضا شاه پهلوی

تاجگذاری رضا شاه پهلوی

سخنان اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی در شرفیابی دانشجویان راه‌آهن راهی اروپا ۴ مهر ماه ۱۳۰۸

مهندسینی که تا کنون از ایران به اروپا اعزام شده‌اند مخصوصا محصلین وزارت جنگ هم از حیث اخلاق و هم از حیث تعلیمات و فنون لازمه پیشرفت‌های خوبی حاصل کرده‌اند من امیدوارم شما‌ها هم که برای یک قسمت مهمی عازم اروپا هستید پیشرفت‌هایی بکنید که باعث مسرت من و موجب ترقیات وطن شما خواهد بود.
در بدو امر که می‌خواستم شروع به احداث راه آهن نمایم نظرم این بود که عده‌ای به خارج فرستاده شوند تا قانون لازمه را آموخته و برای کار در وطن خود بازگشته و در قسمت مربوطه راه آهن اشتغال یابند که رفته رفته از استخدام مستخدمین خارجی بی نیاز شده خود مدار امور مربوطه راه آهن را در دست گیرند حالا هم اگر چه تا اندازه‌ای دیر شده ولی خوشوقتم که شما را اعزام می‌دارم و شما باید جبران نمایید.