New Server

سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در باریابی دانشجویان ایرانی در امریکا تهران ۱۹ خرداد ماه ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی
شاهنشاه در باریابی دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های امریکا سخنانی ایراد می‌کنند
شاهنشاه با تک تک دانشجویان گفتگو می‌کنند
شاهنشاه دانشجویان را آینده‌سازان ایران می‌نامند- افسوس!


سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در باریابی دانشجویان ایرانی در امریکا ۱۹ خرداد ماه ۱۳۴۲


از اینکه شما به این مسافرت می‌روید بسیار خرسندم و امیدوارم در این سفر بتوانید وطن خود را بیش از پیش به مردم امریکا بشناسانید.


از ششم بهمن یعنی روز تصویب ملی که میلیون‌ها نفر مردم ایران رای مثبت دادند مملکت ما وارد مراحل تازه‌ای شد. جای تاسف است که عده‌ای آلت دست خارجی شده و به ایجاد بلوا دست زدند، آشوب و بلوایی که اگر جلوی آن گرفته نمی‌شد معلوم نبود که وضع شما هم اکنون چگونه می‌بود. اسناد و مدارکی در دست است که نشان می‌دهد آشوبگران و ارتجاع سیاه چه نقشه‌های شومی ترتیب داده بودند.


ما مصمم هستیم به یاری خداوند متعال و پشتیبانی ملت ایران انقلاب عظیم ملی را به ثمر برسانیم.


خود شما شاهد آزادی کشاورزان و دهقانان و سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات هستید و سپاه دانش را هم دیدید چگونه درست شد و به ثمر رسید و می‌رسد.


ما هرگز اجازه نخواهیم داد که ارتجاع سیاه و مخالفان سعادت ملت ایران، در این راه سدی ایجاد کنند و با هر گونه اقدامی علیه مصالح ملی به شدت مقابله خواهد شد.