New Server

سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران هنگام گشایش بنای آرامگاه نادر شاه افشار ۱۲ فروردین ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران


سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران هنگام گشایش بنای آرامگاه نادر شاه افشار ۱۲ فروردین ۱۳۴۲


در مقابل مقبره شخص بزرگ و شاهنشاه توانایی مثل نادر وظیفه خود می دانم که نسبت به بزرگداشت بزرگان قوم وظیفه‌ای برای فرد فردِ ملت ایران قایل باشم، و وظیفه‌ای که بخصوص برای کسانی که در انجمن آثار ملی خدمت می‌کنند قایل هستم این است که بکوشند به گذشته مملکت خود احترام بگذارند پادشاهان بزرگ، سرداران بزرگ، علمای بزرگ، محققین بزرگ و نویسندگان بزرگ را همواره با احترام در نظر داشته باشند.


این بنا یکی از یادگارهای خوبی است که در این زمان برای احترام یکی از سرداران بزرگ این مملکت بنا شده است و امیدوارم که این روح حق شناسی همیشه در ما باقی بماند. صحبت کردن از سردار بزرگی مثل نادر ایجاب می‌کند که تا حدی خیلی مختصر نسبت به قوای تأمینیه صحبت بشود. در این عصر قوای تأمینیه مملکتی دارد بکلی جنبه دیگری پیدا می‌کند. امروز صحبت بیشتر از کارهای فنی است. با وجودی که تمام کوشش و آرزوی ما صرف این می‌شود که اوضاعی در جهان پیش آید که عموم ملل با فراغت بال و با خلع سلاح کامل و مطمئنی که باعث آرامش و آسایش خیال همه مردم جهان باشد مطمئن باشند که هیچ خطری ممکن نیست صلح دنیا را تهدید بکند، و با وجود تلاش دایمی ما به اینکه هر چه زودتر چنین وضعیت را دارا باشیم، معهذا تا روزی که دنیا از روی درایت و فکر و عقل به این مرحله نرسیده باشد وظیفه ملی ما این است که صرفاً برای دفاع خودمان وسائل لازم را فراهم کنیم. امروزه این وسایل روز بروز همان طوری که گفتم دارد جنبه فنی پیدا می‌کند. ما از تعداد نفرات ارتش خودمان کم می‌کنیم و در عوض امیدوارم که به نفرات فنی اضافه کنیم.


امیدوارم انجمن اثار ملی روز بروز در احیاء و نگاهداری آثار عظیم تاریخی مملکت موفق تر باشد و همچنین بناهایی مثل این بنا که خیلی با ابهت و عظمت است در هر نقطه مملکت که آثاری از تاریخ پر افتخار این مملکت وجود دارد بنا گردد.