New Server

سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در پاسخ خوش‌آمدگویی شهردار لنینگراد ۶ تیر ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفر محمدرضا شاه پهلوی به شوروی ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ - ۱۲ تیر ۱۳۴۴

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در پاسخ خوش‌آمدگویی شهردار لنینگراد ۶ تیر ۱۳۴۴


ما با تخسین عمیق توانستیم نسبت به قهرمانی و دلاوری شهر شما ابراز احترام نماییم، نمی‌توان در برابر قهرمانی و عزم راسخ مردم شوروی سر تعظیم فرود نیاورد، آنهایی که در سال‌های جنگ شجاعت ابراز داشتند حالا افتخار می‌نمایند که این شهر چنین پیشرفتی در راه نوسازی نموده و چنین موفقیت‌هایی به دست آورده است.
این وضع با مقایسه نسبت به سال ۱۹۵۶ که من قبلا در آن سال به اینجا آمده بودم مشهود است.
من عمیقا امیدوارم که صلح در سراسر جهان پیروز گردد و ملت‌های دنیا با دشواری‌های جنگ دیگر روبرو نشوند. موفقیت شما را در زندگی خواهانم و امیدوارم مسافرت ما به تقویت دوستی میان ملت‌های ما کمک کند.