New Server

سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ خوش‌آمدگویی رییس شورای اجرایی ایالت دوبروجا رومانی ۱۱ خرداد ماه ۱۳۴۵

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی

سفر محمدرضا شاه پهلوی به رومانی یوگسلاوی و مراکش ۶ خرداد ۱۳۴۵ - ۱ تیر ۱۳۴۵


سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ خوش‌آمدگویی رییس شورای اجرایی ایالت دوبروجا رومانی ۱۱ خرداد ماه ۱۳۴۵


از همان لحظاتی که قدم به خاک رومانی گذاشتم در همه جا تحت تأثیر فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و فنی این مملکت قرارگرفتم. باید به شما بگویم هنگامی که من به رومانی آمدم این تصمیم را داشتم که نزدیکترین روابط را با مردم شما برقرارکنم. ما اعتقاد راسخ داریم که دوستی و حسن تفاهم میان ملت‌ها بدون دخالت در امور داخلی یکدیگر، برای صلح جهانی و همکاری بین‌المللی بسیار ضروری و مهم است. به شما اطمینان می‌دهم که مردم کشور من همین احساس را متقابلاً نسبت به مردم کشور شما دارند.
اگر تماسهایی که پایه آنها به روی صمیمیت گذاشته‌شود و حاکی از ایمان قلبی باشد میان همه مردم دنیا برقرارشود، برای پیشرفت و تأمین عدالت بسیار مفید و مؤثر خواهدبود، و اگر این تماسها جانشین و جایگزین سختی‌ها و مشکلات شود، صلح و حسن تفاهم و همکاری بین‌المللی در جهان پیروز خواهدشد.
شما تاریخ گذشته غنی و پرارزشی دارید. شهرهای قدیمی تومیس و ایستریا نشان‌دهنده تاریخ و تمدن درخشان گذشته شما هستند، ولی در عین حال نیز می‌توانید به پیشرفتهایی که امروزه در زمینه‌های صنعت، کشاورزی، خانه‌سازی و سایر امور نصیب شما شده‌است، افتخارنمایید. هیأت روزنامه‌نگاران ایرانی که در این مسافرت همراه من هستند وظیفه دارند احساسات عمیق و دوستانه ملت رومانی را نسبت به من و مردم وطنم به نحو شایسته‌ای در جراید خود منعکس نمایند.
من برای مردم شما که به سوی ساختن آینده‌ای که خواستار آن هستند، می‌روند و هم اکنون در این راه با تلاش گام برمی‌دارند، آرزوی موفقیت دارم و خوشبختی و سعادت ملت رومانی را خواستارم.

منبع