New Server

سازمان چریک‌های فدایی خلق

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی نهضت آزادی ایران

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

جبهه ملی


سازمان چریک‌های فدایی خلق سازمانی دنباله‌روی گروه جزنی بود و ایدئولوژی مارکسیسم - لنینیسم را داشت و کارکرد سازمان بر پایه مبارزه مسلحانه قرارداشت. در فروردین ماه ۱۳۵۰ سازمان چریک‌های فدایی خلق از به هم پیوستن دو سازمان کوچک گروه احمدزاده - پویان و گروه جنگل تشکیل شد.

تیم انتشارات این سازمان تروریستی نابدل، سلاحی، پویان، بهروز و اشرف دهقانی بودند. سلاحی در خیابان پامنار به روی پلیس آتش گشود و خودکشی کرد ولی نابدل زخمی و دستگیر شد و دادگاهی شد و سپس اعدام شد.


فهرست زیر برای آگاهی از عملکرد این سازمان تروریستی می‌باشد:

- ۱۱ بهمن ماه ۱۳۴۹ تروریست‌های مارکسیست به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل حمله بردند و دو درجه‌دار ژاندارم و رییس خانه انصاف را کشتند، اسلحه‌های پاسگاه را دزدیدند و به جنگل‌های سیاهکل فرار کردند.
- ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۰ کشتن سپهبد ضیاالدین فرسیو رییس دادرسی ارتش [۱]
- بهار ۱۳۵۰ نخستین بمب سازمان چریک‌های فدایی خلق در انجمن ایران و امریکا ترکانده شد.
- ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۰ یورش به بانک ملی خیابان آیزنهاور و دزدیدن ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ هزار ریال یا ۵۹۰٬۰۰۰ تومان موجودی بانک
- خرداد ۱۳۵۰ یورش به بانک صادرات تهران نو و دزدیدن ۳۰،۰۰۰ تومان موجودی بانک
- روز ۸ امرداد ماه ۱۳۵۱ تروریست‌های سازمان چریک‌های فدایی خلق در خیابان سلیمانیه و فردوسی تهران به ماموران پلیس تیراندازی کردند و شماری از تروریست‌ها و ماموران پلیس کشته شدند.
- روز ۸ امرداد ماه ۱۳۵۱ بمب ساعتی را که تروریست‌های سازمان چریک‌های فدایی خلق در یک تاکسی کارگذاشته بودند ترکید و سرنشینان تاکسی تکه و پاره شدند.
- روز ۱۹ امرداد ۱۳۵۱ نیز بمب دیگری در تهران ترکید و شماری زخمی شدند.
- بامداد روز ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۰ تروریست‌ها صفاری آشتیانی، منوچهر بهایی پور، اسکند صادقی نژاد و رحمت پیرونذیری رییس اداره دادرسی ارتش تیمسار سرلشکر فرسیو را در برابر خانه اش کشتند و به فرزندش فرزاد فرسیو نیز شلیک کردند که به بیمارستان برده و جراحی شد و زنده ماند.

تنها در سال ۱۳۵۳ جریک‌های فدایی خلق بیش از ده تن را کشتند:

- ۲۰ امرداد ۱۳۵۳ محمد صادق رییس کارخانه جهان چیت به دست چریک‌های فدایی کشته شد
- آبان ۱۳۵۳ علینقی نیک طبع کارمند سازمان اطلاعات و امنیت به دست چریک‌های فدایی کشته شد
- ۹ مهر ۱۳۵۳ سروان یدالله نوروزی فرمانده گارد دانشگاه صنعتی آریامهر به دست چریک‌های فدایی کشته شد
۱۴ اسفند ۱۳۵۳ عباس شهریاری به دست چریک‌های فدایی کشته شد
- ۲۷ اسفند ۱۳۵۳ سرتیپ زندی پور رییس کمیته مشترک ضد خرابکاری به دست چریک‌های فدایی کشته شد
تروریست‌های سازمان چریک های فدایی

۲ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی ماموران پلیس کرج در بلوار رضا پهلوی خیابان روبروی دانشکده کشاورزی کرج به دو تن به نام‌های رفعت معماران بنام موجایی و سلیمان پیوسته حاجی محله بدگمان شدند و به آنها ایست دادند. این دو تروریست هموند سازمان چریک‌های فدایی خلق در راه خانه ای بودند که نشست چریک های برای نابودی کشور و ملت ایران برگزار می‌شد. تروریست رفعت معماران آغاز به تیراندازی به سوی پلیس‌ها نمود. در این تیراندازی یکی از تروریست‌های سازمان چریک‌های فدایی خلق به نام سلیمان پیوسته حاجی محله گلوله خورد و به بیمارستان برده شد و به زانوی یکی از ماموران نیز تیر خورد و زن تروریست رفعت معماران متواری شد. ماموران که در پی دستگیری زن تروریست فراری بودند، در روز ۳ خرداد ماه وی را نزدیک آسیاب برجی کرج که پس از پل ذوب آهن در خیابان قناد کنار مسجد باغ دکتر مفید دیدند، پلیس به رفعت معماران چریک فدایی ایست داد، ولی زن تروریست بی پروا از هشدار پلیس اسلحه کشید و به سوی پلیس تیراندازی کرد و با بهره‌مندی از انبوه مردم در پیاده‌روها پا به فرارگذاشت و گریخت و وارد خانه یکی از پزشکان کرج شد و خانواده دکتر مفیدی را به گروگان گرفت. ماموران پلیس گِرد خانه را گرفتند. رفعت معماران تروریست هموند سازمان چریک‌های فدایی خلق اهالی خانه را در حمام زندانی کرد و چراغ‌ها را خاموش کرد و نارنجک به دست عربده کشید که اگر ماموران وارد خانه شوند و یا از سوی خانواده کسی دست به پدافند بزند همه آنان را خواهد کُشت. نام کسانی که ده ساعت در چنگال این زن تروریست بودند: امیر حسین و حسن پوربرزگر دو پسر توامان یک ساله، محمد پوربرزگر ۹ ساله، یاسمن مفیدی ۱۶ ساله، روح‌انگیز شریفیان ۲۶ ساله، دکتر جعفر مفیدی ۳۰ ساله و معصومه رضایی ۴۰ ساله می‌باشد. ساعت چهار و سی دقیقه بامداد روز ۴ خرداد ماه زن تروریست که خود را میان خانواده هشت تنی پزشک جا زده بود و در یک دست یک تپانچه و در دست دیگر نارنجک داشت، از خانه بیرون آمدند. رفعت معماران نارنجکی را که در دست داشت به سوی ماموران پرتاب کرد. سرانجام ماموران بدون آنکه آسیبی به خانواده ترسیده برسد، زن تروریست را آماج گلوله قراردادند و خانواده گروگان گرفته شده را بی‌درنگ از آنجا دور ساختند. با وجود این که زن تروریست زخمی شده بود به ماموران تیراندازی و نارنجک را به سوی آنان پرتاب کرد و سرانجام در تیراندازی‌ها کشته شد. با بازرسی بدنی از رفعت معماران تروریست انیرانی دو هفت تیر کمری، سه نارنجک جنگی که دو تا از آن به ماموران پرتاب شد، ۳۶ تیر فشنگ و پوکه فشنگ و چهار خشاب و یک کارد سنگری به دست آمد.

پانویس