سازمان‌های تروریستی برای براندازی سلطنت در ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
جبهه ملی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

سوقصدهای سیاسی در ایران در درازای جنگ سرد

سازمان انقلابی حزب توده ایران
جنگ مسلحانه تروریست‌ها در سیاهکل
سازمان‌های چپ تروریستی ایران برای براندازی پادشاهی پارلمانی ایران و برقراری حکومت کمونیستی در ایران
فعالیت توده‌ای‌ها و دیگر تروریست‌های آموزش دیده ایران زیر چتر کنفدراسیون دانشجویان ایرانی  • جبهه ملی - بنیادگذاری شده از سوی محمد مصدق
سازمان‌های اروپایی جبهه ملی


سازمان انقلابی حزب توده ایران - سازمان کمونیستی بیناد شده در سال ۱۳۴۳
  1. مجاهدین اسلامی
  2. مجاهدین مارکسیست شده که به سه گروه تقسیم شدند:
    1. اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
    2. نبرد در راه رهایی طبقه کارگر
    3. پیکار در راه آزادی طبقه کارگر سازمان پیکار


  • حزب حیات آزاد کردستان - یا فرقه تروریستی پژاک - یک گروه شبه نظامی بسیار چپگرا در کردستان ایران است که به مرزداران ایران یورش می برد. این گروه خود را شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک ) می داند

گروه‌های اسلامی

- ترور حسنعلی منصور نخست‌وزیر ایران