New Server

روزنامه اطلاعات شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۰۹

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
روزنامه اطلاعات سال ۱۳۰۸ روزنامه اطلاعات

روزنامه اطلاعات سال ۱۳۰۹

درگاه روزنامه‌ها
روزنامه اطلاعات شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۰۹

روزنامه اطلاعات شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۰۹

اعلیحضرت همایونی در بین محصلین اعزامی

 • در قصر همایونی
 • شرفیابی محصلین

بیانات ملوکانه: بسیار مسرور و خوشوقتم که امسال برای دفعه سوم یک دسته دیگر از جوانان خود را برای کسب تعلیم و تربیت به خارجه می فرستیم و از طرفی هم خیلی خوشوقتم که می بینم اشخاصی که در سال های قبل به اروپا رفته اند رضایت خاطر وزارت معارف و سرپرست های خود را هم از حیث تحصیل و هم از حیث تربیت هم از حیث جدیت فراهم نموده اند.

بیشتر امیدوار و خوشوقتم که می بینم همه سال جوانان این مملکت بهتر و با ذوق تر و مشعوف تر و حقیقتاً با عشق و علاقه مفرطی برای رفتن به ممالک خارجه و تحصیل علم و کمال خود را حاضر می کنند اما چیزی که از وزیر معارف هم تحقیق کرده ام قسمت تربیت و اخلاق است که از قرار معلوم بعضی ممالک اروپا در این قسمت ضعیف میباشند و نواقصی در کار تربیت آنان موجود است از حیث تعلیم همه جا یکسان است اما از حیث تربیت بعضی از ممالک ضعیف و بعضی دیگر بی اندازه قوی و محکم هستند اما امیدواری من فقط از توجه دولت عزت نفس و تربیت خانوادگی است که شما خودتان دارید و حقیقتاً ذوق شما و جدیت شما طوری است که ممکن است باعث تربیت و کمال حقیقی شما بشود.

مقصود ما از اعزام شما به خارجه تربیت است زیرا می بینیم که ممالک غرب و ملل مترقی بواسطه تربیت کامل مقام عالی و شامخی بدست آورده و به این درجه رسیده اند اگر مقصود از اعزام شما به خارجه صرف تعلیم و تحصیل علم اعزام شما لزومی نداشت زیرا ممکن بود که در مملکت خودمان بوسیله استخدام معلمین و اقدامات دیگر به حدی که فعلاً کافی باشد وسایل تعلیم شما را فراهم کنیم ولی منظور اصلی ما تربیت شما بود و همه می دانیم که از حیث تربیت کلیه ملل شرقی و ایران خصوصاً خیلی عقب هستند اکنون ما اینطور تشخیص داده ایم که سعادت مملکت از تربیت افراد آن حاصل می شود و تکمیل تربیت جوانان ایرانی فقط بوسیله اعزام آن ها به ممالک مترقی و تربیت شده حاصل می گردد باید به خارجه بروند و تحصیل علم و تربیت کنند ملل شرق اگر بخواهند تربیت بشوند ناچار باید به ممالک غرب بروند و شاید ما بتوانیم بوسیله اعزام شما جوانان حساس و با ذوق ایرانی به خارجه مملکت خود را بکلی عوض کنیم و آن را با قدم های محکم تر و بلندتری بسوی ترقی برویم.

ما از اعزام شما مقاصدی به مراتب بهتر و بیشتر از آنچه شما تصور می کنید داریم امیدواری ما فقط به احساسات پاک و وجدان و وطن پرستی و غرور ملی و نیل به ترقی و تکاملی است که از چندی به این طرف در افراد مملکت ما تولید شده است.

ما به تربیت شما علاقمندیم و البته به هر مملکتی که بروید با مردمان تربیت شده ای مواجه و معاشر خواهید شد ولی باز هم بهتر این است که به ممالکی اعزام شوید که از حیث تربیت وا خلاق فردی و اجتماعی نقصی نداشته باشند.

باید دقت شود که هر طور ممکن است ممالک با تربیت انتخاب شده و محصلین بیشتر به آن ممالک فرستاده شوند.

می دانم گذشته ها خوب امتحان داده اند و شما را هم یقین دارم که خوب و بهتر از آن ها امتحان خواهید داد. شما جوانید البته اگر حالا احساس نکنید اهمیت این اقدام را که دولت برای اعزام محصل به خارجه می کند در آتیه بخوبی بر شما معلوم خواهد شد. شما باید مردان کارآزموده و تربیت شده و ترقی دهندگان آتیه این ممکلت باشید اگر شما خود را از اخلاق بدور داشته عزت نفس و شرافت خود را محفوظ داشته با نهایت جدیت و دقت و جد و جهد به تحصیل علم و کمال پرداخته هر چه اخلاق و رفتار و اعمال خوب است پذیرفته و سرمشق خود قرار دهید و از هر چه رفتار ناپسند و زشت است احتراز جویید و چون به مملکت مراجعت می کنید از همه حیث لایق و قابل باشید این مملکت می تواند به وجود

شما امیدوار باشد و از زحمات و معلومات و کمالات شما نتیجه نیکو ببرد آنوقت است که می توانیم به ترقی و تکامل وطن خود امیدوار باشیم.

من میل داریم و آرزومندم که شما از هر حیث با تربیت و نیکوکار باشید به دستوراتی که بزرگان ما داده اند عمل کنید. بکوشید که تمام نواقص خود را رفع نمایید می خواهم که وطن پرست، ملت دوست، علاقمند به ترقی مملکت و بالاخره از هر حیث خوب باشید.

انشاءالله سال دیگر من هم پسر خود را با شما می فرستم. خیلی فکر کردم دیدم باید فرستاد. بلی باید فرستاد ناچار تصدیق می کنم

انعکاس یادداشت دولت ایران به دولت انگلستان

اخبار داخله: حرکت محصلین اعزامی

 • شرفیابی سفیر کبیر ترکیه
 • اشیاء عتیقه در آبادان
 • تصویب نامه هیئت وزراء راجع به جهازات بنادر
 • اخبار صحی
 • حائزین اکثریت در اصفهان
 • روشنایی تا صبح
 • مساعدت از طرف اعلیحضرت به الوار
 • کمک شیر و خورشید به الوار
 • جمع آوری اطفال فقیر در مشهد
 • جریان انتخابات ولایات
 • حائزین اکثریت تهران

تلگراف های خارجه: از برلن: شورای ملل و نواحی سار

 • امان الله خان در اتریش
 • از مسکو: دوره مقدمات جنگ
 • ائتلاف بر علیه آلمان و اتحاد شوروی
 • امپریالیزم فرانسه در افریقا
 • از رویتر: تلفات شلیک مرموز در بوینس آیرس
 • حریق در انبار اسلحه در بوینس آیرس
 • صدور فرمان توقیف کلیه وزراء و نمایندگان مجلس در بوینس آیرس
 • نمایشات عظیم قشونی در بوینس آیرس