رادیو مشروطه - سدای ملت ایران: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سطر ۳۱: سطر ۳۱:
 
|استاد مهدی شمشیری
 
|استاد مهدی شمشیری
 
|دکتر سعید احمدی
 
|دکتر سعید احمدی
|بانو محبوبه حسین‌پور
+
|بانو فرزانه خردمند
 
|جناب سیاوش آذری
 
|جناب سیاوش آذری
 
|جناب سرگرد سپند
 
|جناب سرگرد سپند

نسخهٔ ‏۲۵ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۴۰

رادیو مشروطه - سدای ملت ایران

قانون اساسی مشروطه

اینجا رادیو مشروطه سدای ملت ایران است

روز چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ نخستین فرستنده رادیویی ایران به دست والاحضرت همایون محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران گشایش یافت. نیروی این فرستنده یک دستگاه موج کوتاه ۲۰ کیلو واتی و یک دستگاه موج متوسط دو کیلو واتی بود که در شبانه روز پنج ساعت برنامه پخش می‌کرد و تنها مردم تهران و برخی شهرستان‌های نزدیک پایتخت می‌توانستند از برنامه‌های رادیو بهره‌مند شوند. از آن زمان تکنولوژی بسیار دگرگون شده است، امروزه رادیو بیشتر با بهره‌گیری از اینترنت پخش می‌شود.

وبگاه مشروطه یک کتابخانه پژوهشی دیجیتال تاریخ معاصر ایران است. این پایگاه از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ آغاز به کارکرد.

از روز ۱ دی ماه ۲۵۷۸ شاهنشاهی (برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ ) پس از درازترین شب سال، یلدا، بخش نوینی از وبگاه مشروطه، رادیو مشروطه - سدای ملت ایران را می‌گشاییم. رادیو مشروطه بیست و چهار ساعت در شبانه روز و هفت روز در هفته برنامه دارد. به وقت ایران، بامدادان موسیقی پخش می‌شود، موسیقی که ما ایرانیان از رادیو ایران در زمانی که حکومت ایران مشروطه پارلمانی شاهنشاهی بود، می‌شنیدیم، موسیقی که هر ایرانی قلبش با شنیدن آن به تپش در می‌آید و خاطرات شیرین فراموش نشدنی دوره‌های شکوفایی سرزمین آریایی ایران و رفاه و امنیت و سرافرازی ملت ایران را به یاد می‌آورد.

به فریادهای از جان برآمده مردم ایران، با رادیو مشروطه، سدایی بین المللی می‌دهیم تا همه جهانیان که گوش‌های خود را بسته‌اند، این فریادها را بشنوند و فراموش نکنند که بر پایه اصل بیست و ششم قانون اساسی مشروطه، « قدرت در دست مردم است ».

از ساعت بیست به وقت تهران، برنامه‌های ارزنده و شنیدنی جناب سرهنگ آریا باقری، استاد مهدی شمشیری، دکتر سعید احمدی، بانو محبوبه حسین‌پور، جناب سرگرد مسعود سپند و دیگر میهن پرستان (در دست تهیه است) پخش می‌شود. روزهای آدینه نیمروز، ساعت دوازده، سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر، علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و اعلیحضرت رضا پهلوی از رادیو مشروطه شنیده می‌شود.

همه هم میهنان را فرا می‌خوانیم برای آزادی ایران به رادیو مشروطه گوش فرا دهند.


برنامه‌گزاران رادیو مشروطه
جناب سرهنگ آریا باقری استاد مهدی شمشیری دکتر سعید احمدی بانو فرزانه خردمند جناب سیاوش آذری جناب سرگرد سپند
AryaBagheri.jpg
Shamshiri.JPG
Dr SaeedAhmadi2020.jpg
Mahbobeh Hoseinpour2020.jpg
SiavashAzari.jpg
MajorMasoudSepand.jpg


ساعت به افق تهران ساعت به وقت اروپا کیوان شید (شنبه) مهر شید (یکشنبه) مه شید (دوشنبه) بهرام شید (سه‌شنبه) تیر شید (چهارشنبه) اورمزد شید (پنجشنبه) ناهید شید (آدینه)
۰۶-۰۷ ۳:۳۰-۴:۳۰ استاد مهدی شمشیری استاد مهدی شمشیری استاد مهدی شمشیری استاد مهدی شمشیری استاد مهدی شمشیری استاد مهدی شمشیری استاد مهدی شمشیری
۰۷-۰۸ ۴:۳۰-۵:۳۰
۰۸-۰۹ ۵:۳۰-۶:۳۰
۰۹-۱۰ ۶:۳۰-۷:۳۰ دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی
۱۰-۱۱ ۷:۳۰-۸:۳۰ بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور
۱۱-۱۲ ۸:۳۰-۹:۳۰ جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری
۱۲-۱۳ ۹:۳۰-۱۰:۳۰ سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
۱۳-۱۴ ۱۰:۳۰-۱۱:۳۰ جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری
۱۴-۱۵ ۱۱:۳۰-۱۲:۳۰ جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری
۱۵-۱۶ ۱۲:۳۰-۱۳:۳۰ دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی
۱۶-۱۷ ۱۳:۳۰-۱۴:۳۰ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ
۱۷-۱۸ ۱۴:۳۰-۱۵:۳۰ جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری
۱۸-۱۹ ۱۵:۳۰-۱۶:۳۰
۱۹-۲۰ ۱۶:۳۰-۱۷:۳۰ بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور
۲۰-۲۱ ۱۷:۳۰-۱۸:۳۰ استاد مهدی شمشیری استاد مهدی شمشیری استاد مهدی شمشیری استاد مهدی شمشیری استاد مهدی شمشیری استاد مهدی شمشیری استاد مهدی شمشیری
۲۱-۲۲ ۱۸:۳۰-۱۹:۳۰ جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری
۲۲-۲۳ ۱۹:۳۰-۲۰:۳۰ جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری
۲۳-۲۴ ۲۰:۳۰-۲۱:۳۰ دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی
۰۰:۰۰-۰۱-۰۰ ۲۱:۳۰-۲۲:۳۰ سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
۰۱:۰۰-۰۲:۰۰ ۲۲:۳۰-۲۳:۳۰ بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور
۰۲:۰۰-۰۳:۰۰ ۲۳:۳۰-۰۰:۳۰ جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری
۰۳:۰۰-۰۴:۰۰ ۰۰:۳۰-۱:۳۰
۰۴:۰۰-۰۵:۰۰ ۱:۳۰-۲:۳۰ جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری جناب سیاوش آذری
۰۵:۰۰-۰۶:۰۰ ۲:۳۰-۳:۳۰ بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور بانو محبوبه حسین‌پور

Internet Radio