New Server

درگاه:محمدرضا شاه پهلوی آریامهر: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(قراردادها و پیمان‌ها)
(رخدادهای تاریخی)
سطر ۱۶۱: سطر ۱۶۱:
  
 
* [[کنگره بزرگ ملی در بزرگداشت آغاز دومین دهه انقلاب شاه و مردم ۱ تا ۴ بهمن ماه ۱۳۵۱]]
 
* [[کنگره بزرگ ملی در بزرگداشت آغاز دومین دهه انقلاب شاه و مردم ۱ تا ۴ بهمن ماه ۱۳۵۱]]
 
+
:::* [[قانون الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت‌های خارجی]]
 
* [[جشن‌های پنجاهمین سال شاهنشاهی دودمان پهلوی ۲۵۳۵ شاهنشاهی]]
 
* [[جشن‌های پنجاهمین سال شاهنشاهی دودمان پهلوی ۲۵۳۵ شاهنشاهی]]
 
* [[جشن سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]
 
* [[جشن سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی]]

نسخهٔ ‏۷ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۱۷

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

درگاه اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی

درگاه انقلاب شاه و مردم
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر
پرچم شاهنشاهی

آیا مشکلی با شنیدن این پرونده دارید؟ راهنمای رسانه را ببینید.


بیوگرافی

سفرهای رسمی

بازدیدهای داخلی

بازدیدهای داخلی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌ها، پیام‌ها، بیانات، فرمان‌ها و مصاحبه‌ها

- سخنرانی‌های والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران
- سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه موضوع
- سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ

نوشتارها و کتاب‌ها

رخدادهای تاریخی

- محمد مصدق راه‌گشای جمهوری اسلامی
- حکومت چهار روزه محمد مصدق ۲۵ تا ۲۸ امرداد ماه ۱۳۳۲

مبارزه با بیسوادی

جایزه‌های بین‌المللی محمدرضا پهلوی

حقوق بشر

پروژه‌های سیاسی

- برنامه عمرانی اول
- برنامه عمرانی دوم
- برنامه عمرانی سوم سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳
- برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵
- برنامه عمرانی چهارم
- برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی
- برنامه عمرانی ششم/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی
- برنامه عمرانی ششم/ سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی خرداد ماه تا امرداد ماه
- بازایستادن برنامه‌های عمرانی کشور و بازگشت به دوران پیش از مشروطه و اسلام حکومتی
- شاه رفت مرگ آمد
- ۲۲ بهمن
- از مشروطه تا مشروعه ۲۲ بهمن ماه ۱۲۸۵ - ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷
- در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران
- اشغال سفارت امریکا و گروگانگیری نیرنگ سیاسی برای پیشگیری از فروپاشی انقلاب اسلامی ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۸
- ترور والاگهر ناخدا شهریار شفیق از سوی تروریست بسیجی در پاریس ۱۶ آذر ماه ۱۳۵۸

پروژه‌های صنعتی

قراردادها و پیمان‌ها

  • سال ۱۳۳۹
    • اوپک - سازمان کشورهای صادر کننده نفت