New Server

خبرگزاری پارس: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
 
سطر ۱: سطر ۱:
 
+
{{سرصفحه پروژه
 +
| عنوان = [[درگاه:رضا شاه پهلوی|درگاه رضا شاه پهلوی]]
 +
[[رضا شاه پهلوی|اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رضا شاه پهلوی]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[رضا شاه پهلوی - ایران نوین]]
 +
| بعدی = [[انقلاب مشروطه - یک پارچگی کشور ایران از سوی رضا خان سردار سپه وزیرجنگ]]
 +
| یادداشت =
 +
}}
 
[[پرونده:RezaShahBozorg59.jpg|thumb|left|200px|اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ سردودمان شاهنشاهی پهلوی]]
 
[[پرونده:RezaShahBozorg59.jpg|thumb|left|200px|اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ سردودمان شاهنشاهی پهلوی]]
 
خبرگزاری پارس در سال ۲۴۹۳ شاهنشاهی برابر با ۱۳۱۳ خورشیدی به فرمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر با نام « آژانس پارس » در وزارت خارجه بنیاد نهاده شد و نخستین بار عبداله انتظام کارمند وزارت خارجه به ریاست آن گمارده شد. خبرگزاری پارس در آغاز با یک کادر کوچک کار خود را آغاز کرد و بامداد و ایوار (عصر) با چاپ دو بولتن به زبان‌های پارسی و فرانسه اخبار ایران را در دسترس پایوران کشور و خبرگزاری‌های خارجی و روزنامه‌ها قرار می‌داد.  
 
خبرگزاری پارس در سال ۲۴۹۳ شاهنشاهی برابر با ۱۳۱۳ خورشیدی به فرمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر با نام « آژانس پارس » در وزارت خارجه بنیاد نهاده شد و نخستین بار عبداله انتظام کارمند وزارت خارجه به ریاست آن گمارده شد. خبرگزاری پارس در آغاز با یک کادر کوچک کار خود را آغاز کرد و بامداد و ایوار (عصر) با چاپ دو بولتن به زبان‌های پارسی و فرانسه اخبار ایران را در دسترس پایوران کشور و خبرگزاری‌های خارجی و روزنامه‌ها قرار می‌داد.  

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۱۲

رضا شاه پهلوی - ایران نوین درگاه رضا شاه پهلوی

اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رضا شاه پهلوی

انقلاب مشروطه - یک پارچگی کشور ایران از سوی رضا خان سردار سپه وزیرجنگ
اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ سردودمان شاهنشاهی پهلوی

خبرگزاری پارس در سال ۲۴۹۳ شاهنشاهی برابر با ۱۳۱۳ خورشیدی به فرمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر با نام « آژانس پارس » در وزارت خارجه بنیاد نهاده شد و نخستین بار عبداله انتظام کارمند وزارت خارجه به ریاست آن گمارده شد. خبرگزاری پارس در آغاز با یک کادر کوچک کار خود را آغاز کرد و بامداد و ایوار (عصر) با چاپ دو بولتن به زبان‌های پارسی و فرانسه اخبار ایران را در دسترس پایوران کشور و خبرگزاری‌های خارجی و روزنامه‌ها قرار می‌داد.

بدین سان، خبرگزاری پارس شش سال یکی از اداره‌های وابسته به وزارت خارجه می‌بود. در اردیبهشت ماه ۲۵۹۹ شاهنشاهی (برابر با ۱۳۱۹ خورشیدی) اداره کل تبلیغات بنیاد نهاده شد و امرداد ماه همان سال خبرگزاری پارس به اداره کل تبلیغات جا به جا شد. در اسفند ماه ۲۵۲۳ شاهنشاهی (برابر با ۱۳۴۲ خورشیدی ) هنگامی که وزارت اطلاعات بنیاد نهاده شد در ردیف یکی از اداره‌های کل این وزارتخانه قرار گرفت و هم راستا با پیشرفت‌های دستگاه‌های انتشاراتی و تبلیغاتی کشور خبرگزاری پارس نیز گسترش یافت.

در سال ۲۵۳۴ شاهنشاهی (۱۳۵۴ خورشیدی) بر پایه یک اساسنامه قانونی که به توشیح همایونی رسید، سازمانی ناوابسته ( مستقل ) زیر سرپرستی وزارت اطلاعات و جهانگردی درآمد. سازمان خبرگزاری پارس دارای تشکیلات گسترده و مدرنی است که وظیفه بزرگ تهیه و چاپ و پخش اخبار ایران و سراسر جهان را به گردن دارد و در ۲۴ ساعت شبانه روز کار می‌کند.