جشن جاوید

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین نامگذاری و روزهای ویژه مصوب مجلس شورای ملی جشن جاوید ۲۱ اسفند ماه

اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

قانون نامگذاری روز ۲۱ فروردین بنام روز نیایش
شاهنشاه بر سینه فرزند یکی از جانباختگان مدال جاوید می‌نشانند

جشن جاوید یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است که پدران ما هر سال یک باز به نشان ارج نهادن به ایرانیایی که در راه آزادی و استقلال سرزمین آریایی خود جان باخته بودند برپا می‌نمودند و والاترین بزرگداشت و احترام را به جای آورده و نام جانباختگان را می‌بردند. جشن جاوید به آیین دیرین نیاکان به فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در روز ۲۱ اسفند ماه برپا می‌شود.

آرمان برگزاری این آیین بزرگداشت روان پاک سربازان از خودگذشته در راه نگاهبانی از دیهیم شاهنشاهی ایران و استقلال و آبروی ملی است. در این روز بازماندگان این راد مردان و راد بانوان، کسانی که سرپرست خود را از دست داده‌اند و در این گیتی پر آشوب تنها مانده‌اند، گرد هم می‌آیند تا از آنان دلجویی شود.

۲۱ اسفند ماه ۱۳۴۴ آیین روز جاوید در پیشگاه شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران باشکوه فراوان برگزار شد. شاهنشاه در این آیین از خانواده جانباختگان دلجویی کردند و با مهربانی ویژه همایونی غبار اندوهی که در سوگ از دست رفتگانشان بر روی بازماندگان آنان نشسته بود را با مهربانی پدرانه زدودند. بازماندگان افسرانی که در سال ۱۳۴۴ در راه میهن جان باخته بودند به دریافت نشان جاوید از دست شاهنشاه سرافراز شدند. در این آیین والاحضرت شاهپورها، امیرعباس هویدا نخست‌وزیر، هیات وزیران، مهندس شریف امامی رییس مجلس سنا، مهندس ریاضی رییس مجلس شورای ملی، تیمسار ارتشبد دکتر آریانا رییس ستاد بزرگ ارتشتاران، رییس کل تشریفات شاهنشاهی، گروهی از نمایندگان دو مجلس و ژنرال‌های ارتش، ژاندارمری و شهربانی کل کشور و شماری از بزرگان کشور بودند.