New Server

تصمیم راجع به ساختمان و ایجاد پل متحرک بر روی سفید رود

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

تصمیم راجع به ساختمان و ایجاد پل متحرک بر روی سفیدرود - مصوب ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - وزارت فواید عامه مکلف است از اعتبار راه‌سازی ناحیه گیلان به وسیله ایجاد و ساختمان پل متحرک بر روی سفیدرود راه مابین‌رشت و لاهیجان را تسطیح و تکمیل نماید.

تصمیم فوق در جلسه دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

نگاه کنید به

رئیس-لایحه پل سفید رود قرائت می‌شود (به این کیفیت خوانده شد)

ماده واحده- وزارت فوائد عامه مکلف است از اعتبار راه سازی ناحیه گیلان بوسیله ایجاد و ساختمان پل متحرک بر روی سفید رود راه ما بین رشت و لاهیجان را تسطیح وتکمیل نماید.

رئیس- مخالفی ندارد

آقا سید یعقوب- بنده عرضی دارم

رئیس- بفرمائید

آقا سید یعقوب- بنده از آقای مخبر محترم خواستم سؤال کنم که این چیزی که الان از مجلس می‌گذرد چه صورتی دارد؟ طرح است؟ قانون است؟ پیشنهاد دولت است؟ چنانچه آن وقت که مسئله چمن کمال آباد مطرح بود خود مقام ریاست هم تذکر دادند که اینکه از مجلس می‌گذرد چه صورتی دارد؟ مقصود این است که یک ترتیبی واقع نشود که ما سرپوش روی کار بگذاریم غرض این است که این چه حالی دارد؟ اعتبار است؟ قانون است؟ اینکه می‌نویسند دولت مکلف است دولت مکلف به چیست؟ این پیشنهاد خرج دارد باید اعتبارش در بودجه منظور شود در بودجه ۱۳۰۷ باید برای اینکار اعتباری به دولت داده شود فرضاً که در بودجه کمیسیون قدیم و جدید هر دو نظر شده باشد باز بنده خواستم سؤال کنم که تکلیف این مسئله باید معین شود و طوری نشود که تولید اشکال کند. این لایحه خرج است و ملاحظة بودجه و اعتبار آن راهم باید کرد. بنده حقیقت هر چه فکر کردم که ببینم این چیست و با چه اصولی تطبیق می‌شود نفهمیدم جز اینکه تصور کنم که لایحه خرج است. خوب است یکی از آقایان به بنده توضیح بدهند تا اشکال بنده رفع شود.

رئیس- آقای یاسائی

یاسائی- به عقیده بنده ما نباید در این امر اشکال تراشی کنیم. زیرا این یک نیت خیلی خوبی است و برای یک مقصود خوبی است. اهالی لاهیجان و لنگرود بواسطه ارتباطی که با اهالی مازندران دارند و اخیراً هم دولت در صدد بر آمده که راه مازندران بهرشت را به هم اتصال دهد. زیرا اهالی این نقاط علی التوالی با هم رفت و آمد می‌کنند و باید بار و حیوانات خودشان را به وسائل مستحسنی عبور دهند. عبور از سفید رود مخصوصاً در موقع طغیان خیلی کار مشکلی است. خود بنده رفته‌ام و میدانم حقیقتاً خیلی مشکل است و صعب و با نهایت صعوبت و اشکال عبور و مرور می‌شود شهری مثل لاهیجان مثل لنگرود در موقعی که می‌خواهند از این رودخانه ایاب و ذهاب کنند باید مدتهامعطل شود و اینهادر این مدت واقعاً در زحمتند. بنابراین یکی از کارهای خیلی فوری و ضروری این است که دولت را مکلف کنیم که از عوائد همان محل در هذه السنه ۳۰۷ از محل عوائد یک پلی روی سفید رود بسازد برای اینکه راه بین مازندران و گیلان به هم متصل و مربوط شود و این هم یکی از بهترین کارهای مفید است.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است

رئیس- رأی گرفته می‌شود با ورقه آقایانیکه تصویب می‌کنند ورقة سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده هفتادو هفت ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار نود و یک با هفتادو هفت رأی تصویب شد

اسامی رأی دهندگان آقایان: دولتشاهی- پالیزی- وزیری- نجومی- آقا سید کاظم- عدل- افشار-میرزا عبدالحسین- فهیمی- حشمتی- دکتر لقمان- حقنویش- طباطبائی وکیلی- دکتر مصدق- خوئی- ضیاء- امیر اسدالله خان عامری- ذوالقدر- اسفندیاری- فرهمند- صالحی لرستانی- میر ممتاز- محمد ولی میرزا- مقدم- آقا علی زارع- دکتر طاهری- فرشی- عصر انقلاب- اسعد- لیقوانی- ثابت- بنی سلیمان- ابراهیمی- آیت الله زاده خراسانی- مولوی- معظمی- میرزا عبدالله خان وثوق- مظام مافی- آقا زاده سبزواری- پور تیمور- یحیی خان زنگنه- روحی- حاج علی اکبر امین- یاسائی- اعتبار- دکتر سنگ- جمشیدی- مرتضی قلیخان بیات- خواجوی- افسر- شریعت زاده- مفتی- جلائی- ایلخان- موقر- امام جمعة اهر

طباطبائی دیبا- شیخ محمد علی- امام جمعة شیراز- محمود رضا- احتشام زاده- فرمند- دادگر- شیروانی- نوبخت- کلالی- ملک مدنی- عمادی- بامداد- میرزا ابراهیم آشتیانی- خطیبی- کی استوان- ملک آرائی- حاج میرزا مرتضی- حاج آقا حسین زنجانی- ثقه الاسلامی- دکتر رفیع امین- مهدوی

رئیس- دستور جلسه آتیه اولاً تقاضای آقای معاون وزارت معارف و بعد تقاضای آقای رئیس کل صحیه مملکتی آقای محمد ولی میرزا

محمد ولی میرزا- بنده می‌خواستم تقاضا کنم یک لایحه‌ای که از کمیسیون بودجه تقدیم شده است راجع به اعتبار سد سازی که نهایت ضرورت را دارد مخصوصاً یک قسمت عمده اش مربوط به آذربایجان است و خیلی مختصر هم هست استدعا دارم جزو دستور جلسه آتیه قرار داده شود.

رئیس- درجه سوم گذارده می‌شود. برای شرفیابی عده‌ای باید با قرعه معین شوند (در این موقع استقراع به عمل آمده آقایان ذیل معین شدند)

آقای محمد هاشم میرزا افسر- آقای اعتبار- آقای بهار- آقای آقا میرزا هاشم آشتیانی- حسنعلی خان- فرمند- آقای آقا زاده سبزواری- آقای حاج میرزا حبیب الله امین- آقای بامداد- آقای لیقوانی

(مجلس نیم ساعت از ظهر گذشته ختم شد)

تصمیم

راجع به ساختمان و ایجاد پل متحرک ر روی سفید رود

مصوب ۲ اردیبهشت ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده- وزارت فوائد عامه مکلف است از اعتبار راه سازی ناحیه گیلان بوسیله ایجاد و ساختمان پل متحرک بر روی سفید رود راه ما بین رشت و لاهیجان را تسطیح وتکمیل نماید.

تصمیم فوق در جلسه دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب محلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی: حسین پیرنیا